Pratite nas na:

Leftor

13. Juna 2011.

Benchmarking

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Benchmarking.

13. Juna 2011.

Strategija i strateski savezi

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Strategija i strateški savezi.

13. Juna 2011.

8 strategija koje potiču da mislite produktivno

1.  Gledajte na probleme na mnogo različitih načina i pronađite nove perspektive koje niko drugi nije upotrijebio (ili ih nije reklamirao!). 2.  Vizualizirajte ! 3.  Stvarajte! Karakteristično svojstvo genija je plodnost. 4.  Stvarajte nove kombinacije.  Kombinujte i rekombinujte ideje, slike […]

13. Juna 2011.

Tržište u savremenoj ekonomiji

Tržište je prema najkraćoj definiciji mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja. Kupovina i prodaja se mogu obavljati i bez prisustva robe (na berzama i drugim tržištima), pa čak i bez direktnog kontakta kupca i prodavača, stoga se tržište definiše […]

9. Maja 2011.

Category management

Category management ( kategori menadžment ) je relativno novi koncept u maloprodajnom biznisu. To je način upravljanja proizvodima na nivou proizvodnih grupa, više nego na nivou pojedinačnih proizvoda. On počinje sa strateškim pomjeranjem na fokus upravljanja pažnjom od proizvođačkih brendova […]

9. Maja 2011.

Poduzetništvo

Poduzetništvo je proces u kojem pojedinci pokušavaju ostvariti ideju, bez obzira na resurse koje trenutno posjeduju. Suština poduzetničkog ponašanja jeste prepoznavanje prilika i ostvarivanje ideja. Skupina zadataka, kojom se bave poduzetnici, zahtijeva kreativnost, motivaciju i volju za preuzimanjem rizika.  Generalno […]

22. Aprila 2011.

SoftConsulting predstavio konsultantske usluge na SAPO 2011.

SoftConsulting s.p. Tuzla , sa ciljem da klijentima prezentira prednosti korištenja  usluga  poslovnog savjetovanja, predstavio se na Sajmu poduzetništva i obrta SAPO 2011. – Gračanica.

18. Aprila 2011.

Značaj ulaganja u ljudske potencijale

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Značaj ulaganja u ljudske potencijale.

13. Aprila 2011.

Nova ekonomija (New e-conomy)

Osnovne karakteristike tzv. Nove ekonomiju ( New e-conomy )  su: brzina (speed), uspostavljanje  veza (connectivity) i porast nematerijalnih sredstava u strukturi aktive većine kompanija. Znajući da brzinu određuje to da se svaki aspekt u kompaniji mijenja u realnom vremenu, to […]

13. Aprila 2011.

Motiva(k)cija i liderstvo

Motiva(k)cija je zajednički pojam za sve faktore koji iniciraju, usmjeravaju, održavaju ili organiziraju aktivnosti osobe/a. Tačnije to je ponašanje usmjereno prema cilju, oblik svrhovitog i voljnog ponašanja pojedinca. Teorija motivacije ima za cilj objasniti izbore koje ljudi čine između različitih […]

Pratite nas na društvenim mrežama!