Pratite nas na:

Leftor

19. Oktobra 2010.

Organizacijske promjene

1. Šta je promjena? Promjena je stanje u kojem se nalazimo, a razlikuje se od prethodnog. 2. U šta jedino možemo biti sigurni u životu? Jedino možemo biti sigurni da će se sve promijeniti. 3. Šta je prilika? Promjena kojoj […]

17. Oktobra 2010.

8 koraka za transformaciju svake organizacije (John P. Kotter)

1. Osigurajte osjećaj hitnosti: proučite tržište i konkurentsku realnost identifikujte i prodiskutujte potencijalna krizna žarišta ili ključne prilike   2. Organizujte koaliciju istomišljenika: okupite grupu istomišljenika koji imaju dovoljno moći da predvode promjene ohrabrite ih da djeluju kao tim   […]

17. Septembra 2010.

12 mitova o inovaciji

1.     Invencija = inovacija, a imitacija ≠ inovacija 2.     Isplate se jedino “velike” inovacije (izumi, patenti, otkrića) 3.     Inovacijom se trebaju baviti menadžeri, eksperti i R&D odjeli 4.     Inovacija se odnosi na nove produkte i tehnologije (naročito ICT) 5.     Inovacija […]

13. Septembra 2010.

Sedam sajamskih grijeha

Dr.sc. Saša Petar autor je 18 poslovnih knjiga i jedan od najtraženijih hrvatskih poslovnih savjetnika i trenera. U njegovoj knjizi „Kako preživjeti sajam“ navodi slijedeće: ” Premda su sajamski gradovi postojali  i razvijali se u doba faraona, starog Rima, Karla […]

13. Septembra 2010.

Sajam ( Expo) kao oblik promotivnih aktivnosti

Sajam ( ili expo) je izložba koja je organizovana sa ciljem da kompanije iz određenih (jedne ili više) privrednih djelatnosti mogu: prezentirati svoje najnovije proizvode i usluge, vršiti određena proučavanja aktivnosti konkurencije, ispitati najnovije tržišne trendove i nove poslovne mogućnosti. […]

1. Septembra 2010.

Portal Savjetnik.ba počeo sa testnim radom

Dana 01.09.2010. godine, počeo je testni rad portala Savjetnik.ba. Trajanje testne faze rada portala  Savjetnik.ba predviđeno je tokom mjeseca septembra 2010. godine, a nakon toga nastavljamo stvarni rad ovog portala i interaktivnu komunikaciju sa našim posjetiocima. Tokom testne faze  rada […]

22. Avgusta 2010.

Liderstvo i organizacione promjene u 21. stoljeću

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Liderstvo i organizacione promjene u 21. stoljeću.

22. Avgusta 2010.

Kontrola kao strateška upravljačka funkcija

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Kontrola kao strateška upravljačka funkcija.

22. Avgusta 2010.

Ljudski potencijali kao faktor konkurentske prednosti

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Ljudski potencijali – faktor konkurentske prednosti.

22. Avgusta 2010.

Pratite nas na društvenim mrežama!