Pratite nas na:

Lejla Softic

21. Februara 2020.

Značaj primjene marketinških trendova

Marketinški trendovi imaju značajan uticaj na promjene ponašanja kupaca, način pružanja korisničke podrške i cjelokupno korisničko iskustvo. Provedenim istraživanjima tržišta, za 2020. godinu predviđaju se slijedeći marketinško-komunikacijski trendovi: – autentičnost, integritet i transparentnost poslovanja – mobilnost pri komunikaciji – promocija […]

20. Februara 2020.
20. Februara 2020.

Šta je telemarketing?

Telemarketing je jedan od instrumenata direktnog marketinga, gdje se kontakt sa potencijalnim kupcima, prvenstveno potrošačima, obavlja putem telefona. Najizravniji je oblik direktnog marketinga, jer se radi o ‘jedan na jedan’ kontaktu između prodavača i potrošača. Osnovni nedostatak ove metode je […]

20. Februara 2020.

D2C model

D2C ili DTC (od engl. direct-to-consumer) je novi model prodaje odnosno digitalizirana inačica za direktnu prodaju, koji postaje sve popularniji. Uz porast e-trgovine došlo je do razvoja novog poslovnog modela direktne prodaje kupcima (D2C). Pojava e-trgovine globazirala je maloprodaju i […]

20. Februara 2020.
20. Februara 2020.
14. Februara 2020.

B2B vs. B2C marketing

Pri poduzimanju marketing aktivnosti, postoji značajna razlika između pristupa B2B i B2C tržištu. Jedna od osnovnih razlika je u načinu donošenja kupovnih odluka. B2B kupovina više se zasniva na logici (racionalno odlučivanje), a B2B klijenti često moraju dokazati povrat ulaganja […]

7. Februara 2020.

Prednosti digitalnog marketinga za unapređenje korisničkog iskustva

Primjena digitalnih marketing alata od posebnog je značaja za kreiranje i unapređenje jedinstvenog korisničkog iskustva. Za kreiranje jedinstvenog korisničkog iskustva fokus preduzeća, pri poduzimanju marketing aktivnosti, treba biti na načinu na koji se digitalna i ne-digitalna korisnička iskustva međusobno nadopunjuju, […]

31. Januara 2020.

Značaj inovacija i kreativnosti za poslovni razvoj

Inovacije i kreativnost osnovne su odrednice organizacijske kulture i konkurentske prednosti suvremenih preduzeća. Preduzeća koja su uspješna u zadovoljavanju potreba svojih kupaca i za kupce kreiraju dodatnu vrijednost ulažu značajne (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih rješenja i kreativnih vještina ljudskih […]

24. Januara 2020.

Strateški pristup planiranju organizacijskih promjena

Poslovanje u sve dinamičnijem poslovnom okruženju zahtijeva od strateških menadžera da budu proaktivni pri upravljanju promjenama. Poduzimanje organizacijskih promjena najčešće nailazi na otpore u preduzećima koja neplanski pristupaju tome, a pri tome se promjene posmatraju isključivo kao neizvjesnost i to […]

Pratite nas na društvenim mrežama!