Pratite nas na:

Lejla Softic

4. Juna 2020.

Kako pronaći strateške investitore?

Jedan od zadataka finansijskih menadžera je i interakcija sa tržištima novca i kapitala, koja podrazumijeva suradnju sa akterima na finansijskom tržištu u smislu pozajmljivanja finansijskih sredstava, trgovanja vrijednosnim papirima, pronalaska strateških investitora i slično. Ukoliko finansijski menadžeri ne posjeduju adekvatna […]

29. Maja 2020.

Metrike strateškog marketinga

Iako postoji uvriježeno mišljenje da je marketing prvenstveno kreativna poslovna funkcija u preduzeću, poslovne aktivnosti marketing menadžera ne mogu se zamisliti bez odgovarajućih metrika (numeričkih pokazatelja). Prednosti primjene digitalnih alata za strateški marketing upravo je u tome što omogućavaju da […]

22. Maja 2020.

Relacijski vs. Iskustveni marketing

Suvremeni uvjeti poslovanja izuzetno su dinamični, što podrazumijeva primjenu adekvatne marketing strategije. Bez obzira koju marketing strategiju će preduzeće izabrati, suština tržišnog djelovanja preduzeća je da bude fokusirano na kupce (engl. Customer centric approach), kako bi se uspostavili i razvijali […]

18. Maja 2020.
18. Maja 2020.
18. Maja 2020.
18. Maja 2020.

Šta je chatbot?

Chatbot  je digitalni marketing alat za interakciju sa kupcima, koji je kreiran kao kombinacija umjetne inteligencije i strojnog učenja. Dvije su vrste chatbotova: skriptovani i inteligentni. Skriptovani botovi ‘razgovaraju’ sa kupcima po tačno propisanoj skripti, koja vodi kupca ‘korak po korak’ do […]

18. Maja 2020.

Customer journey

‘Customer journey'/'Putovanje kupca’ je sveukupnost interakcija kupca sa konkretnim preduzećem (brendom) i proces kroz koji kupci prolaze u minimalno tri faze: svijesnost, razmatranje ponude i donošenje odluke o kupovini. Svjesnost je faza u kojoj kupac na određeni način spoznaje postojanja […]

15. Maja 2020.

‘Zeleni’ marketing i tržišna konkurentnost

Suvremena preduzeća nastoje da konkurentsku prednost na tržištu postignu i primjenom koncepta ‘zelenog’ marketinga. Za postizanje održive konkurentske prednosti na tržištu, preduzeće treba integrirati ekološko razmišljanje u sve aspekte vlastitog poslovanja, što se može postići primjenom odgovarajuće strategije i načela […]

8. Maja 2020.

Značaj programa lojalnosti u ‘kriznim’ okolnostima

Programi lojalnosti imaju poseban značaj za dugoročno upravljanje odnosima sa kupcima, a lojalnost kupaca najbolje se može provjeriti tokom tzv. ‘kriznih’ okolnosti. Bez obzira da li se radi o npr. aktualnoj krizi uvjetovanoj pandemijom ili o savladavanju npr. ‘krize’ uslijed […]

Pratite nas na društvenim mrežama!