Pratite nas na:

Novosti

4. Juna 2020.

Kako pronaći strateške investitore?

Jedan od zadataka finansijskih menadžera je i interakcija sa tržištima novca i kapitala, koja podrazumijeva suradnju sa akterima na finansijskom tržištu u smislu pozajmljivanja finansijskih sredstava, trgovanja vrijednosnim papirima, pronalaska strateških investitora i slično. Ukoliko finansijski menadžeri ne posjeduju adekvatna […]
29. Maja 2020.

Metrike strateškog marketinga

Iako postoji uvriježeno mišljenje da je marketing prvenstveno kreativna poslovna funkcija u preduzeću, poslovne aktivnosti marketing menadžera ne mogu se zamisliti bez odgovarajućih metrika (numeričkih pokazatelja). Prednosti primjene digitalnih alata za strateški marketing upravo je u tome što omogućavaju da […]
22. Maja 2020.

Relacijski vs. Iskustveni marketing

Suvremeni uvjeti poslovanja izuzetno su dinamični, što podrazumijeva primjenu adekvatne marketing strategije. Bez obzira koju marketing strategiju će preduzeće izabrati, suština tržišnog djelovanja preduzeća je da bude fokusirano na kupce (engl. Customer centric approach), kako bi se uspostavili i razvijali […]
15. Maja 2020.

‘Zeleni’ marketing i tržišna konkurentnost

Suvremena preduzeća nastoje da konkurentsku prednost na tržištu postignu i primjenom koncepta ‘zelenog’ marketinga. Za postizanje održive konkurentske prednosti na tržištu, preduzeće treba integrirati ekološko razmišljanje u sve aspekte vlastitog poslovanja, što se može postići primjenom odgovarajuće strategije i načela […]
30. Decembra 2019.

„Unique. Creative. Innovative.“

Svaku poslovnu godinu, virtualni savjetnik, započinje sa novim promotivnim sloganom. „Unique. Creative.Innovative.“ promotivni je slogan  za uspješnu 2020. poslovnu godinu. U 2020. godini,  SoftConsulting nastavlja sa promocijom značaja: – Jedinstvenosti: Primjenom individualnog pristupa, svakom od razvojnih projekata, zajednički rad sa Klijentom […]
30. Decembra 2019.

Novogodišnja ponuda

Trajna posvećenost kvalitetnom zadovoljavanju potreba klijenata, primjenom inventivnog poslovnog modela i suvremenih tehnologija, omogućava virtualnom savjetniku da surađujući zajedno sa klijentima kreiramo pozitivno poslovno okruženje i kreativna rješenja za poslovni  uspjeh. Najvažnije nam je da klijenti budu zadovoljni ponudom usluga. […]
28. Decembra 2019.

CFO: Digitalne vještine i podatkovna pismenost

Stepen spremnosti domicilnih preduzeća za digitalnu transformaciju poslovanja zavisi i od digitalnih vještina i podatkovne pismenosti finansijskih menadžera (CFO). Anketa McKinseyja utvrdila je da je samo 13% CFO-a počelo koristiti automatizaciju, a da je velika većina anketiranih preduzeća uspjela digitalizirati […]
20. Decembra 2019.

Finansijski aspekti digitalne transformacije

U digitalnoj ekonomiji, finansijski menadžeri (CFO) trebaju biti inovativni i pokretači promjena, sa ciljem kvalitetnijeg upravljanja (ne)finansijskim resursima preduzeća. Pri digitalnoj transformaciji poslovanja značajan broj finansijskih menadžera, ali i vlasnika preduzeća koji pružaju npr. računovodstveno-revizorske usluge veoma malu pažnju posvećuju […]
13. Decembra 2019.

Strateško vs. Investicijsko planiranje

Iako se radi o poslovnom planiranju u oba slučaja, strateško planiranje se razlikuje u odnosu na investicijsko planiranje. Strateškim planom detaljnije se razrađuje način realizacije (cjelokupne) poslovne strategije preduzeća, a investicijski plan ima za cilj obezbjediti uspješan povrat uloženog kapitala, […]
6. Decembra 2019.

Inovacije i finansijsko upravljanje

Sve je više različitih alata koji se koriste za finansijsko upravljanje. U kojoj mjeri će alati koji se koriste za finansijsko upravljanje biti inovativni, odnosno kako će pomoći korisnicima da efikasno upravljanju vlastitim finansijama (poslovnim i/ili osobnim) zavisi od više […]
1 2 3 4 5 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!