Pratite nas na:

Prodana strategija i upravljanje prodajom

Prijava / Registracija

Kreativno radno okruženje (Creative workplace)

Prijava / Registracija

Inventory Management (Upravljanje zalihama)

Prijava / Registracija

Relationship marketing ( Marketing odnosa)

Prijava / Registracija

Menadžment performansi

Prijava / Registracija

Finansijsko planiranje za poduzetnike i nefinansijske menadžere

Prijava / Registracija

Retail marketing

Prijava / Registracija

Soft- skills: Emocionalna i socijalna inteligencija

Prijava / Registracija

Finansijska analiza i odlučivanje

Prijava / Registracija

Principi i vještine komuniciranja u prodaji

Prijava / Registracija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!