Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

20. Maja 2019.

Šta je ekonomija doživljaja?

Ekonomija doživljaja ili iskustvena ekonomija (eng. Experience economy) predstavlja stvaranje nove ekonomske i socijalne vrijednosti gdje je sastavni i polazni dio proizvoda ili usluge doživljaj, a ne samo njihova nadogradnja ili dodana korist. Iskustvo može ostaviti dobar ili loš utisak […]
20. Maja 2019.

Vrijednost ‘životnog vijeka’ kupca

Za definiranje pojedinih strategija i koncepcija za unapređenje prodaje, koriste se različite metode i instrumenti. Jedna od takvih metoda koju je moguće koristiti za unapređenje prodaje je utvrđivanje životnog vijeka kupca. Za preduzeće je izuzetno bitan atribut koji definira vrijeme […]
16. Aprila 2019.

Šta je ‘headhunting’ metoda?

Headhunting je metoda privlačenja najkvalitetnijih kandidata. Koristi se pri pronalaženju kandidata za: srednja i visoka menadžerska mjesta, i specijalistička radna mjesta koja nisu menadžerska, ali za koja ima malo stručnjaka sa specifičnim znanjima. Ovom metodom se ciljaju visokopozicionirani menadžeri u […]
16. Aprila 2019.

Regrutacijski marketing

Regrutacijski marketing (engl. Recruitment Marketing) podrazumijeva primjenu marketinških alata u procesu zapošljavanja. Obuhvaća strategije, taktike i metode koje preduzeće koristi za pronalaženje, privlačenje, angažman i izgradnju odnosa sa talentiranim kandidatima u pred-aplikacijskoj fazi akvizicije talenta, sa ciljem poticanja kvalitetnih kandidata […]
20. Marta 2019.

Šta je forenzičko računovodstvo?

Forenzičko računovodstvo ili finansijska forenzika je specijalističko područje računovodstva koje opisuje angažmane koji proizlaze iz stvarnih ili očekivanih sporova ili parnica. Forenzičko računovodstvo se definira i kao primjena istraživačkih i analitičkih vještina u svrhu rješavanja finansijskih pitanja, na način koji […]
20. Marta 2019.

Međunarodni računovodstveni standardi

Međunarodni računovodstveni standardi (dalje u tekstu: MRS) podrazumijevaju dogovorena pravila o pripremanju, priznavanju i prezentaciji računovodstvenih stavki poslovnih subjekata. Sukladno promjenama u okruženju, kao što su neujednačen makroekonomski razvoj, ubrzan razvoj finansijskih tržišta kapitala i slično, standardi se kontinuirano mijenjaju, […]
18. Februara 2019.

Šta je CTA?

Call to action (CTA) u doslovnom prijevodu  znači  ‘poziv na akciju’. Ovaj pojam obično se koristi za potrebe digitalnog marketinga, kao vizualni ili tekstualni element na web stranici i treba biti jednostavan, snažan i vizualno privlačan za posjetitelje web stranice. Predstavlja […]
18. Februara 2019.

Omni-kanalni marketing

Omni-kanalni marketing je suvremeni pojam koji se koristi u marketingu, jer se kupci povezuju sa preduzećima na različite načine, uključujući fizičku trgovinu, on-line putem web stranica i mobilnih aplikacija, putem fizičkih i virtualnih kataloga, te putem društvenih medija. Integriranjem konvencionalnih […]
18. Januara 2019.

Šta je hibridno učenje?

Hibridno učenje (engl. hybrid learning, blended learning) je učenje temeljeno na različitim kombinacijama klasičnih predavanja ‘licem u lice’ i učenja posredstvom interneta, korištenjem raznih tehnologija (web, audio, video itd.) sa ciljem da se oblikuje što djelotvornije i za korisnike prihvatljivije […]
18. Januara 2019.

‘Mind mapping’ tehnika

‘Mind mapping’ tehnika (engl. Mind map – mentalna ili umna mapa) je vizualni prikaz grupe ideja, koncepta ili problema. Primjenom ove tehnike problem ili situacija se prikazuje grafički, a ne isključivo sintaktički. Inzistiranje na sintaktičkom opisu problema ugrožava sposobnost prepoznavanja […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!