Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

18. Maja 2020.

Šta je chatbot?

Chatbot  je digitalni marketing alat za interakciju sa kupcima, koji je kreiran kao kombinacija umjetne inteligencije i strojnog učenja. Dvije su vrste chatbotova: skriptovani i inteligentni. Skriptovani botovi ‘razgovaraju’ sa kupcima po tačno propisanoj skripti, koja vodi kupca ‘korak po korak’ do […]
18. Maja 2020.

Customer journey

‘Customer journey'/'Putovanje kupca’ je sveukupnost interakcija kupca sa konkretnim preduzećem (brendom) i proces kroz koji kupci prolaze u minimalno tri faze: svijesnost, razmatranje ponude i donošenje odluke o kupovini. Svjesnost je faza u kojoj kupac na određeni način spoznaje postojanja […]
15. Aprila 2020.

Šta je situacijska analiza?

Situacijska analiza (analiza stanja) je skup metoda koje menadžeri koriste za analizu internog i eksternog okruženja, kako bi razumjeli sposobnosti preduzeća, kupce i poslovno okruženje. Sastoji  se od nekoliko metoda: 5C analiza, SWOT analiza, Porterov model pet sila itd. Uzima […]
15. Aprila 2020.

Krizni menadžment

Krizni menadžment podrazumijeva poduzimanje aktivnosti koje su usmjerene na ovladavanje situacijama koje su opasne po opstanak preduzeća, te planiranje i provođenje mjera za osiguranje temeljnih ciljeva preduzeća. Karakterizira ga intenzivnije korištenje sredstava i metoda potrebnih za predusretanje i ovladavanje kriznom […]
16. Marta 2020.

Šta je goodwill?

Goodwill je vrijednost ekspresije poslovnog ugleda ili dobre reputacije preduzeća, koji može dovesti do očekivanog prometa i dobiti u predvidivoj budućnosti. Može se vrednovati i predstavlja ‘nevidljivu’ vrijednost preduzeća koja se procjenjuje na temelju njegovog ugleda i poslovanja na tržištu, […]
16. Marta 2020.

CAPEX

Kapitalni izdaci (engl. Capital Expenditures – CAPEX) su vrsta troškova iz kojih preduzeće, u budućnosti, planira ostvariti dodatne koristi tj. novčane tokove. Pod kapitalnim troškovima ubrajaju se stavke imovine čiji je vijek upotrebe duži do jedne godine odnosno dugoročna imovina […]
20. Februara 2020.

Šta je telemarketing?

Telemarketing je jedan od instrumenata direktnog marketinga, gdje se kontakt sa potencijalnim kupcima, prvenstveno potrošačima, obavlja putem telefona. Najizravniji je oblik direktnog marketinga, jer se radi o ‘jedan na jedan’ kontaktu između prodavača i potrošača. Osnovni nedostatak ove metode je […]
20. Februara 2020.

D2C model

D2C ili DTC (od engl. direct-to-consumer) je novi model prodaje odnosno digitalizirana inačica za direktnu prodaju, koji postaje sve popularniji. Uz porast e-trgovine došlo je do razvoja novog poslovnog modela direktne prodaje kupcima (D2C). Pojava e-trgovine globazirala je maloprodaju i […]
17. Januara 2020.

Šta je ‘design thinking’?

Design thinking (dizajnersko promišljanje) je produktivna povezanost racionalnog i intuitivnog razmišljanja, metoda kojom se na kreativan način dolazi do ideje. Važno je da proces traženja problema i prezentiranje kreativnih solucija pri samom rješavanju budu izvedivi iz perspektive tehnologije, te isplativi […]
17. Januara 2020.

Procjena kognitivnih sposobnosti

Kognitivna sposobnost odnosi se na sposobnost rasuđivanja, planiranja i rješavanja problema, i ima značajan uticaj na radni učinak. Zaposlenici sa višim kognitivnim sposobnostima imaju tendenciju da se bolje prilagođavaju novim zadacima sa svojom sposobnošću učenja i primjenom novih informacija. Uz […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!