Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

16. Septembra 2019.

Šta je ekonomičnost?

Ekonomičnost je jedan od pokazatelja uspješnosti preduzeća i predstavlja mjeru ostvаrenih (količinskih i vrijednosnih) rezultаtа po jedinici ukupnih ulаgаnја u određenom vremenskom periodu. Ekonomičnost se naziva i ekonomska ili troškovna efikasnost preduzeća. Suštinа ekonomičnosti je u štednji i ekonomisаnju elemenаtа […]
16. Septembra 2019.

Portfolio menadžment

Portfolio menadžment (engl. portfolio management) je proces upravljanja investicijama pojedinca ili preduzeća na principu diverzifikacije rizika, sa ciljem ostvarenja maksimalne profitabilnosti uz zadani stepen rizika odnosno minimalni rizik uz zadanu profitabilnost portfelja. Uključuje konstruiranje portfelja, njegovu kritičku analizu i njegove […]
20. Avgusta 2019.

Šta je Copywriting?

Svrha copywritinga jeste da kroz slanje uvjerljivih promotivnih poruka i kreativno prezentovanog proizvoda ili usluge podstakne primaoca poruke na željenu akciju. Copywriter ističe prednosti i kvalitete određenog proizvoda ili usluge, te naglašava najbolje osobine brenda koji predstavlja. Profesionalni copywriter prije […]
20. Avgusta 2019.

SPIN tehnika

SPIN tehnika (Situacion- Problem- Implication- Needs) je jedan od  ‘alata’ koji se koristi u suvremenoj prodaji i pregovaranju. Kreator SPIN tehnike je Nil Rekhem, koji je dugi niz godina proučavao prodajne razgovore i pregovore, te došao do zaključka da se […]
17. Jula 2019.

Šta je dharmički menadžment?

Dharmički menadžment znači djelovati i činiti sa unutarnjom istinom koja kombinira elemente integriteta, vrijednosti i osobnosti. To znači djelovati na pravi način, znači primijeniti pravednost. Glavni fokus je na sebi, samosvijesti, samoanalizi i samorazvoju. Dakle, pojedinac je temelj svih promjena […]
17. Jula 2019.

Tipovi asertivnosti

Asertivnost je oblik komunikacije sa drugom osobom gdje je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. To ne podrazumijeva izražavanje svega što mislimo i po svaku cijenu. Asertivnost podrazumijeva ‘borbu’ za svoje […]
17. Juna 2019.

Šta je KPI?

Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI -Key performance indicators) vizualne su mjere performansi preduzeća ili njegovih organizacionih dijelova. Namijenjeni su da pomognu menadžerima pri brzoj procijeni trenutačne vrijednosti i stanja metrike u odnosu na definiranu ciljnu vrijednost. KPI služe za mjerenje uspješnosti […]
17. Juna 2019.

DuPont analiza

DuPont analiza je metoda za finansijsku analizu poslovanja preduzeća koja počinje od najsvodnijeg parametra ROI i onda se spušta ka nižim dijelovima profitnoj stopi i obrtu sredstava. ROI se može posmatrati sa tri glavna aspekta koja čine finansijski trougao: profitabilnost, […]
20. Maja 2019.

Šta je ekonomija doživljaja?

Ekonomija doživljaja ili iskustvena ekonomija (eng. Experience economy) predstavlja stvaranje nove ekonomske i socijalne vrijednosti gdje je sastavni i polazni dio proizvoda ili usluge doživljaj, a ne samo njihova nadogradnja ili dodana korist. Iskustvo može ostaviti dobar ili loš utisak […]
20. Maja 2019.

Vrijednost ‘životnog vijeka’ kupca

Za definiranje pojedinih strategija i koncepcija za unapređenje prodaje, koriste se različite metode i instrumenti. Jedna od takvih metoda koju je moguće koristiti za unapređenje prodaje je utvrđivanje životnog vijeka kupca. Za preduzeće je izuzetno bitan atribut koji definira vrijeme […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!