Pratite nas na:

Savjet dana

7. Aprila 2017.

Trening, radionica, edukacija

Koncept cjeloživotnog obrazovanja podrazumijeva kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih potencijala.  Poslovni (suradnički) tim je „snažan“, onoliko koliko i njegova najslabija „karika“. Zato je ulaganje u razvoj timskih, ali i individualnih, kompetencija suradnika od posebnog značaja za poslovnu organizaciju. U BH […]
29. Marta 2017.

Novostvorena vrijednost i intelektualni kapital

Posljednji tekst u rubrici Savjet dana, u martu 2017. godine, kreiran je sa ciljem da se naglasi značaj unapređenja organizacijskog znanja potrebnog za kreiranje novostvorene vrijednosti. Menadžeri u nastojanju da riješe kratkoročne izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju na tržištu […]
24. Marta 2017.

Zašto investirati u digitalnu transformaciju preduzeća?

U sedmici kada se navršava 7. godina od osnivanja virtualnog savjetnika, tekst za rubriku Savjet dana, iz oblasti finansijskog konsaltinga, želim posvetiti značaju investiranja u digitalnu transformaciju preduzeća. Ideja o pokretanju virtualnog savjetnika nastala je prvenstveno sa ciljem modernizacije poslovanja […]
17. Marta 2017.

Strateški vs. operativni rizik

Proaktivnom upravljanju poslovnim rizicima ne posvećuje se dovoljno vremena, bez obzira da li se radi o MSP ( mala i srednja preduzeća) ili korporacijama. Najčešće se pojam upravljanja poslovnim rizicima u poslovnim organizacijama počinje posmatrati kada je krizna situacija već […]
10. Marta 2017.

Transferne cijene

Primjena transfernih cijena jedan je od finansijskih modela poslovanja u grupaciji (povezanih lica). Poslovni ciljevi grupacije i primjena transfernih cijena može biti različita: od potrebe diferzifikacije rizika u grupi, preko potrebe za boljim tržišnim pozicioniranjem brenda kroz aktivnosti grupacije, do  […]
3. Marta 2017.

Razvoj vlastitim resursima vs. H2020 finansiranje

Za ulaganje u inovacije i razvoj poslovanja, osim nematerijalnog kapitala ( znanja i ideja za implementaciju projekta), potrebni su i odgovarajući materijalni i finansijski resursi. Brojne su prednosti apliciranja malih i srednjih preduzeća (MSP) za H2020 fondove.  Osnovna značajka projekata […]
24. Februara 2017.

Word-of-mouth marketing

Povod za današnji Savjet dana su promotivne aktivnosti koje na BH tržištu realizira jedan novi start-up odnosno način upotrebe Word of mouth marketing (WOMM) metodologije za njegovu promociju. Start-up kompanije najčešće, za vlastitu promociju, koriste gerila marketing strategiju, kako bi […]
17. Februara 2017.

Proces razvoja (novog) produkta

Pri razvoju (novog) produkta potrebno je znati da je to proces, koji može trajati duži ili kraći vremenski period. U procesu razvoja (novog) produkta, veoma važno je da produkt menadžeri odnosno timovi nadležni za razvoj (novog) produkta shvataju činjenicu da […]
10. Februara 2017.

Razvoj programa lojalnosti

Jedan od marketing alata za unapređenje odnosa sa klijentima je program lojalnosti. Kreiranje programa lojalnosti sastavni je dio procesa brendiranja. U pravilu, tržišna prepoznatljivost i snaga brenda počivaju na lojalnim klijentima. Zato se razvoju programa lojalnosti treba posvetiti posebna pažnja […]
3. Februara 2017.

Zašto je logo važan za brend?

Većina preduzeća pri osnivanju (startup-a) nema jasnu viziju kako će se na tržištu vizualno prezentirati odnosno nema kreiran vizualni identitet koji će u cijelosti predstavljati konkretan brend nakon određenog vremenskog perioda. Ovo je jedan od razloga zašto se vrši redizajn […]

Pratite nas na društvenim mrežama!