Pratite nas na:

Savjet dana

16. Decembra 2016.

Sistem kontrolnih mjera

Finansijsko upravljanje podrazumijeva odgovarajući sistem kontrolnih mjera, koje treba da obezbjede efikasno izvršavanje svih aktivnosti u poslovnoj organizaciji. Kontrolne mjere se propisuju radi smanjenja rizika do nivoa razumne uvjerenosti da će poslovni ciljevi biti ostvareni,  u okviru projektovanih finansijskih vrijednosti. […]
9. Decembra 2016.

Prednosti H2020 za razvoj poslovanja

Horizon 2020 (H2020) je najveći EU program za istraživanje i inovacije. Za njegovu provedbu osiguran je proračun (budžet) u iznosu cca 80 milijardi €, za period od 7 godina (2014 to 2020). Za osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama predviđeno je 17,938 […]
2. Decembra 2016.

Na podacima zasnovane odluke

Za decembar, kao posljednji mjesec u godini, predviđeno je da se u rubrici Savjet dana kreiraju tekstovi iz oblasti finansijskog konsaltinga.  Prvi tekst, u posljednjem mjesecu 2016. godine, posvećen je poslovnom odlučivanju zasnovanom na podacima. Poslovno odlučivanje ovisi o razini […]
24. Novembra 2016.

Inoviranje prodajnog asortimana

Inoviranje poslovnih procesa, pa tako i procesa prodaje, jedan je od osnovnih koraka za unapređenje profitabilnosti poslovanja preduzeća. Jedna od mogućnosti, pri inoviranju prodajog procesa, jeste inoviranja prodajnog asoritimana u poslovnoj organizaciji. Inoviranje prodajnog asortimana sa stanovišta kupaca (klijenata, korisnika) […]
18. Novembra 2016.

Koja je cijena kvaliteta?

Cijena je jedan od elemenata marketing miksa, a današnji tekst u rubrici Savjet dana iz područja marketing konsaltinga kreiran je sa ciljem pojašnjenja odnosa cijene i kvaliteta produkta ili usluge. Poslovne organizacije nastoje da se tržišno pozicioniraju prvenstveno posvećujući pažnju […]
11. Novembra 2016.

Da li su društvene mreže CRM?

Današnji tekst u rubrici Savjet dana, iz oblasti marketing konsaltinga, posvećen je društvenim mrežama i CRM-u kao osnovnim, digitalnim, alatima koji se koriste pri upravljanju odosima sa klijentima i poslovnoj komunikaciji. Odgovor na pitanje iz naslova teksta je: DA. Izgleda […]
4. Novembra 2016.

Zašto je potrebna automatizacija poslovanja?

Automatizacija poslovnih procesa, u 21. stoljeću, osnovni je preduslov za uspješno poslovanje. Većina poslovnih organizacija još uvijek nema automatizirane (ili precizno definirane) poslovne procese, integrisani informacioni sistem (IIS)  odnosno najveći broj poslovih organizacija imaju, još uvijek, samo “osnovne” softvere za […]
28. Oktobra 2016.

Unutarnja organizacija rada – koliko je važna?

Unutarnja organizacija rada je jedan od faktora uspješnosti poslovanja. Ukoliko strateški menadžer nema adekvatne vještine za organizaciju posla, to se u poslovnoj organizaciji neće moći očekivati da unutrašnja organizacija rada bude sistematična i efikasna. Kao menadžeri, ljudi izvršavaju menadžerske funkcije […]
21. Oktobra 2016.

“Zamke” intuitivnog odlučivanja

Za većinu poduzetnika intuitivno odlučivanje je primarni način na koji upravljaju poslovnom organizacijom. Profesionalni (strateški) menadžeri, sa druge strane, pri odlučivanju i poslovnom upravljanju koriste prvenstveno analitičke alate odnosno koriste odgovarajuće informacione sisteme za podršku poslovnom odlučivanju. Intuitivno odlučivanje ne […]
14. Oktobra 2016.

Poduzetnik i (samo)motivacija

(Samo)motivacija je jedna od ključnih karika uspjeha svakog poduzetnika. Ustrajnost i usmjerenost na postizanje cilja veoma su bitne, naročito u momentima kada poduzetnik naiđe na (ne)planirane prepreke u poslovnom poduhvatu odnosno način na koji će se poduzetnik „nositi“ sa određenim […]

Pratite nas na društvenim mrežama!