Pratite nas na:

Savjet dana

2. Septembra 2016.

H2020 projekti bazirani na znanju i inovativnosti

Ekonomija znanja i na njoj zasnovano poslovno savjetovanje osnovna je karakteristika poslovnog koncepta kojeg SoftConsulting primjenjuje u praksi. Stoga će prvi tekst u septembru 2016. godine, u rubrici Savjet dana, biti posvećen finansiranju razvojnih projekata putem H2020 programa. Ekonomija bazirana […]
26. Avgusta 2016.

Fizički vs. virtualni identitet preduzeća

Poslovna e-mail adresa treba biti na poslovnoj web domeni (web stranici) preduzeća, ali to često nije slučaj kod mnogih preduzetnika. Mnoga preduzeća i korporacije ulažu značajne finansijske resurse u tzv. “fizički” identitet (građevinski objekti, vozni park itd.), ali istovremeno ne […]
19. Avgusta 2016.

Publicitet vs. PR (odnosi sa javnošću)

U rubrici Savjet dana ranije su kreirani tekstovi: PR mgt.- Povjerenje kao nematerijalna imovina, PR vs. Integrirana marketing komunikacija i Čemu taj PR služi zapravo?, zato će naglasak na današnjem tekstu biti prvenstveno na značaju publiciteta za poslovne organizacije. Publicitet […]
12. Avgusta 2016.

Sadržaji na društvenim mrežama treba da budu ažurni

Poslovne organizacije koje se opredjele da vlastite promotivne i druge komunikacijske aktivnosti obavljaju putem društvenih mreža treba da obrate pažnju na stepen ažurnosti sadržaja objavljenih na društvenim mrežama. Suvremeni trend je da poslovne organizacije koriste društvene mreže, ali neadekvatno korištenje […]
5. Avgusta 2016.

Zašto poslovni blog ne treba biti “prazan”?

Poslovni subjekti mogu se, pri redizajnu web stranice, opredjeliti da kreiraju blog sekciju. Nakon što je blog sekcija kreirana i eventualno postavljeno nekoliko tekstova, može se primjetiti da sadržaj ove sekcije, kao i većina sadržaja na web stranici, postaje neažurno. […]
29. Jula 2016.

Značaj (ne)verbalne komunikacije za timski rad

Poznata je krilatica da “Slika govori više od 1.000 riječi.”, ali se pri suradnji u poslovnim timovima još uvijek nedovoljno koriste alati (ne)verbalne komunikacije. Zašto je to tako? Većina poslovnih ljudi nije upoznata sa osnovama i značajem (ne)verbalne komunikacije za […]
22. Jula 2016.

Liderstvo i upravljanje promjenama

Liderstvo i promjene su sinonimi. Menadžment je povezan sa efikasnošću, a liderstvo sa efektivnošću i promjenama. Zadatak lidera je: sagledati (trenutnu) situaciju i preduzeti (potrebnu) akciju. U visoko promjenljivom poslovnom okruženju, kakvo jeste poslovno okruženje u 21. stoljeću, promjene se trebaju provoditi […]
15. Jula 2016.

Soft skills & Management

Vlastiti profesionalni razvoj karijere, naročito menadžerske, zahtijeva prije svega ulaganje u kontinuirano unapređenje vlastitih znanja i vještina. U kojoj mjeri će menadžeri ulagati u unapređenje vlastitih (sa)znanja i vještina, u toj mjeri će i poslovna organizacija brže napredovati. “Meke” vještine […]
8. Jula 2016.

eLearning vs. Team Building

Prema zvaničnim statističkim podacima, u BiH, živi 51,10% osoba sa SSS, a samo 9,60% osoba ima VSS obrazovanje. Poslodavci u BiH su u potpunosti u pravu kada konstatuju da na tržištu rada ne mogu pronaći adekvatne kadrove. Kadrove koje bi […]
1. Jula 2016.

Poduzetničke vs. Menadžerske vještine

“Ja nisam direktor, ali jesam inženjer i vlasnik kompanije.”- riječi su prvog Klijenta i poslovnog partnera sa kojim sam, prije više od 7 godina, obavila poslovni sastanak. Prije nekoliko mjeseci, kako bih aplicirala na jedan od EU fondova, ovog Klijenta sam […]

Pratite nas na društvenim mrežama!