Pratite nas na:

Savjet dana

29. Jula 2016.

Značaj (ne)verbalne komunikacije za timski rad

Poznata je krilatica da “Slika govori više od 1.000 riječi.”, ali se pri suradnji u poslovnim timovima još uvijek nedovoljno koriste alati (ne)verbalne komunikacije. Zašto je to tako? Većina poslovnih ljudi nije upoznata sa osnovama i značajem (ne)verbalne komunikacije za […]
22. Jula 2016.

Liderstvo i upravljanje promjenama

Liderstvo i promjene su sinonimi. Menadžment je povezan sa efikasnošću, a liderstvo sa efektivnošću i promjenama. Zadatak lidera je: sagledati (trenutnu) situaciju i preduzeti (potrebnu) akciju. U visoko promjenljivom poslovnom okruženju, kakvo jeste poslovno okruženje u 21. stoljeću, promjene se trebaju provoditi […]
15. Jula 2016.

Soft skills & Management

Vlastiti profesionalni razvoj karijere, naročito menadžerske, zahtijeva prije svega ulaganje u kontinuirano unapređenje vlastitih znanja i vještina. U kojoj mjeri će menadžeri ulagati u unapređenje vlastitih (sa)znanja i vještina, u toj mjeri će i poslovna organizacija brže napredovati. “Meke” vještine […]
8. Jula 2016.

eLearning vs. Team Building

Prema zvaničnim statističkim podacima, u BiH, živi 51,10% osoba sa SSS, a samo 9,60% osoba ima VSS obrazovanje. Poslodavci u BiH su u potpunosti u pravu kada konstatuju da na tržištu rada ne mogu pronaći adekvatne kadrove. Kadrove koje bi […]
1. Jula 2016.

Poduzetničke vs. Menadžerske vještine

“Ja nisam direktor, ali jesam inženjer i vlasnik kompanije.”- riječi su prvog Klijenta i poslovnog partnera sa kojim sam, prije više od 7 godina, obavila poslovni sastanak. Prije nekoliko mjeseci, kako bih aplicirala na jedan od EU fondova, ovog Klijenta sam […]
24. Juna 2016.

Zašto moderni kontroling treba Data scientiste?

Moderni kontroling sve više “zavisi” od suvremenih tehnologija: IT alata, baza podataka tvz. Big data, ali i stručnih kadrova koji na adekavatan način znaju postupati sa velikom količinom prikupljenih podataka, te posjeduju visok stupanj znanja i iskustva u analizi, simulaciji […]
17. Juna 2016.

Kako uskladiti budžet sa potencijalnim kupcem?

Vjerovatno ste bili u prilici da prilikom iniciranja informativne ponude, od potencijalnog kupca, dobijete slijedeći odgovor: “Vašu ponudu smo pažljivo pregledali, međutim, zbog ograničenosti našeg budžeta, nažalost nismo u mogućnosti da je prihvatimo. “ Budžet, naročito ukoliko u inicijalnoj ponudi […]
10. Juna 2016.

Izazovi partnerske aplikacije za H2020

Izvjesno vrijeme pokušavam pronaći poslovne partnere iz EU odnosno kreirati zajedničku aplikaciju za EU fond – H2020.  Prije nekoliko mjeseci, ostvarujem poslovnu suradnju i dogovaramo da ćemo kreirati zajednički projekat odnosno aplicirati na H2020. Razmjenili smo osnovne informacije i veoma […]
3. Juna 2016.

Sigurnosni aspekti virtuelnog poslovanja

Brojne su mogućnosti interneta za razvoj poslovanja. Zato prvu temu u rubrici Savjet dana, u tekućem mjesecu, posvećujem značaju sigurnosti na internetu i proaktivnom upravljanju poslovnim rizicima na internetu. Mnogi privredni subjekti, upravo zbog toga što nisu upoznati sa načinima […]
27. Maja 2016.

Domicilni vs. globalni b(t)rendovi

Posljednji tekst iz marketing konsaltinga, u rubrici Savjet dana, u tekućem mjesecu posvećen je analizi snage domicilnih i globalnih brendova, kao i tržišnim trendovima na području regiona. Izvršeno istraživanje snage brendova iz kategorija roba široke potrošnje nije utvrdilo ništa novo […]

Pratite nas na društvenim mrežama!