Pratite nas na:

Savjet dana

14. Avgusta 2015.

Marketing & Innovation

Savjet dana za ovu sedmicu posvećen je razvoju. R&D je jedna od funkcija marketinga. Put od ideje do novog produkta je tema današnjeg Savjeta dana. Marketing se u mnogim BH poslovnim organizacijama definiše kao oglašavanje ili promocija. Stoga imam potrebu […]
7. Avgusta 2015.

Web marketing

Današnji Savjet dana posvećen je web marketingu sa ciljem da prezentiram osnovne aktivnosti neophodne za npr. izradu internet prezentacije kao jednog od mogućih oblika web marketinga. Partneri sa kojima surađujem imaju sve potrebne web alate za prezentaciju BH poslovnih organizacija […]
24. Jula 2015.

HR and talent management

Današnji Savjet dana posvećujem aktivnostima u CBFW – mentorskoj mreži. Zvanično sam, od jula 2015. godine, postala mentor na forumu – za radnu grupu koja se bavi upravljanjem ljudskim resursima.   Zato je naslov za današnji Savjet dana napisan na […]
16. Jula 2015.

Ciljevi razvoja poslovnog tima

Planirana tema,  za današnji Savjet dana je: ciljevi razvoja poslovnog tima. Danas ću napisati, u Savjetu dana, nekoliko mogućih odgovora na pitanje: Zašto je potrebno da poslovne organizacije imaju, u pismenoj formi, precizno definisane ciljeve razvoja poslovnog tima? Ovaj tekst […]
10. Jula 2015.

Stilovi vođenja i menadžerska mreža

Planirala sam da ću danas, u Savjetu dana,  napisati nekoliko redova o ciljevima razvoja poslovnog tima. Kako sam na internetu, jutros, pročitala tekst koji me je podsjetio na neka od vlastitih poduzetničkih iskustava, koja sam blagovremeno prevazišla, odlučila sam da […]
3. Jula 2015.

Interaktivno i uslužno vođstvo

Rubrika Savjet dana, tokom jula 2015. godine, biti će kontinuirano osvježavana sa tekstovima iz oblasti HRM-a. U pripremi za današnji Savjet dana pronalazim tekst  o potrebi razvoja umijeća timskog rada.  Jedan od prvih tekstova, u rubrici Savjet dana, naslovljen je […]
26. Juna 2015.

Klasifikacija aktive

Klasifikacija aktive jedna je od tehnologija rada koju sam naučila i primjenjivala kao ekonomista, dok sam radila u bankarskom sistemu. Dobre prakse i navike ne treba mijenjati. Stoga sam sve što je povezano sa klasifikacijom aktive i upravljanje rizicima odlučila […]
19. Juna 2015.

Štednja ili investicije?

Pripremam partnerske aktivnosti za tekući mjesec. Kolega predlaže da tekst kojeg sam naslovila:  Suvremeni pristup kalkulaciji cijene u marketing miksu,  modifikujem u: Kako štedjeti i optimizirati kućni budžet? Prihvatam kolegijalne sugestije i dogovaramo teme za naredni mjesec. Znam da će […]
12. Juna 2015.

Značaj finansijskih izvještaja

Smatram da su svi poslovni izvještaji, a to znači i finansijski izvještaji, značajni za menadžere svih nivoa. Opredjelila sam se da tekstove u Savjetu dana, za juni 2015. godine, posvetim finansijskom konsaltingu, te je naslov današnjeg teksta: Značaj finansijskih izvještaja. […]
5. Juna 2015.

Strukturiranje izvora finansiranja

Rubrika Savjet dana, tokom mjeseca juna 2015. godine,  biće posvećena tekstovima iz finansijskog konsaltinga. Povod za ovaj tekst je jučer obavljeni razgovor sa klijentom na temu: Strukturiranja izvora finansiranja pri poslovnom razvoju. Obrazloženje klijenta je da je sve dosadašnje poslovne […]

Pratite nas na društvenim mrežama!