Pratite nas na:

Savjet dana

31. Maja 2019.

Izazovi i rizici digitalnog marketinga

Brojne su prednosti primjene digitalnih tehnologija za marketing, ali pri tome ne treba zanemariti izazove i rizike digitalnog marketinga. Bez obzira da li se radi o ‘velikim’ ili ‘malim’ preduzećima, B2B ili B2C poslovanju, digitalni marketing podrazumijeva postojanje izazova i […]
24. Maja 2019.

Marketing komunikacija vs. Prodajna retorika

Integrirana marketing komunikacija, primjenom omni-kanalnog marketinga, postaje sve izazovnija za marketing i prodajne menadžere. Sve veći broj marketing i prodajnih menadžera koristi npr. LinkedIn društvenu mrežu i putem postova promoviraju vlastita iskustva i/ili način suradnje sa kupcima. Intergrirana marketing komunikacija […]
17. Maja 2019.

Značaj autentičnosti za influencer marketing

Autentičnost je od posebnoh značaja za uspješnost influencer marketinga. Potrošači ocjenjuju ‘iskrenost’ i autentičnost influencer-a. Autentični influenceri imaju posvećenu publiku kojoj prikazuju sadržaje vezane uz određenu temu ili tržišnu nišu. Privlačenje i angažiranje autentičnih influencer-a jedan je od marketinških izazova. […]
10. Maja 2019.

CRM i marketing metrike

Kvantificiranje efekata poduzetih marketing aktivnosti jedan je od izazova za marketing menadžere. Marketing metrike su kvantificirana poveznica marketinga sa finansijama, kao poslovnih funkcija u preduzeću. Kako definirati marketing metrike odnosno izračunati finansijske efekte marketinških aktivnosti samo su neka od pitanja […]
3. Maja 2019.

Važnost sadržajnog marketinga za ekonomiju doživljaja

Suvremeno poslovanje, u digitalnim uvjetima, podrazumijeva primjenu različitih marketinških alata. Preduzeća traže ‘nove’ načine kako da unaprijede korisničko iskustvo sa ciljem povećanja njihovog zadovoljstva, gdje se ‘pozitivno’ iskustvo monetizira, a ‘loše’ iskustvo tretira kao trošak poslovanja. Sadržajni marketing, kao jedan […]
26. Aprila 2019.

Asertivna poslovna komunikacija

U poslovnoj komunikaciji sa klijentima, ali i u svim poslovnim odnosima, neophodno je kreirati pozitivno ozračje, bez obzira na različite poslovne interese ili ciljeve. Ukoliko postoji značajno odstupanje u mišljenjima sagovornika odnosno nesklad poslovnih ciljeva i intresa, primjenom asertivnog stila […]
19. Aprila 2019.

Strateško planiranje: metodologija vs. proces

Strateško planiranje jedna je od odrednica uspješnog poslovanja preduzeća. Metodologija koja se primjenjuje i proces strateškog planiranja, razlikuju se u zavisnosti od karakteristika preduzeća. U relativno ‘manjim’ preduzećima, strateški plan obuhvata osnovne odrednice poslovanja, kao što su: misija, vizija, ciljevi, […]
12. Aprila 2019.

Organizacijska kultura i HR strategija

Svako preduzeće ima svoju jedinstvenu misiju, poslovnu strategiju, ciljeve i organizacijsku kulturu. Više je različitih definicija pojma organizacijska kultura, a najjednostavnija je: način života i rada u preduzeću. Da bi preduzeće realiziralo svoju poslovnu misiju, neophodno je uskladiti: poslovnu strategiju, organizacijsku […]
5. Aprila 2019.

Prednosti reorganizacije i sistematizacije radnih mjesta

Tokom svog životnog ciklusa preduzeća prolaze kroz više razvojnih faza. Pri tome je neophodno periodično izvršiti reorganizaciju poslovanja odnosno sistematizaciju (novih) radnih mjesta, sukladno razvojnim potrebama preduzeća. Reorganizacija poslovanja i sistematizacija (novih) radnih mjesta podrazumijeva izvršavanje detaljne analize trenutnog stanja, […]
28. Marta 2019.

Analiza profitnih centara i finansijsko odlučivanje

Za finansijsko odlučivanje, od posebnog značaja je analiza poslovanja po profitnim centrima, ukoliko je na ovaj način izvršena uspostava unutarnje organizacije rada u preduzeću. Uspostava profitnih centara, kao novi poslovni model, značajna je za  razvojne aktivnosti preduzeća, a naročito za […]

Pratite nas na društvenim mrežama!