Pratite nas na:

Savjet dana

10. Maja 2019.

CRM i marketing metrike

Kvantificiranje efekata poduzetih marketing aktivnosti jedan je od izazova za marketing menadžere. Marketing metrike su kvantificirana poveznica marketinga sa finansijama, kao poslovnih funkcija u preduzeću. Kako definirati marketing metrike odnosno izračunati finansijske efekte marketinških aktivnosti samo su neka od pitanja […]
3. Maja 2019.

Važnost sadržajnog marketinga za ekonomiju doživljaja

Suvremeno poslovanje, u digitalnim uvjetima, podrazumijeva primjenu različitih marketinških alata. Preduzeća traže ‘nove’ načine kako da unaprijede korisničko iskustvo sa ciljem povećanja njihovog zadovoljstva, gdje se ‘pozitivno’ iskustvo monetizira, a ‘loše’ iskustvo tretira kao trošak poslovanja. Sadržajni marketing, kao jedan […]
26. Aprila 2019.

Asertivna poslovna komunikacija

U poslovnoj komunikaciji sa klijentima, ali i u svim poslovnim odnosima, neophodno je kreirati pozitivno ozračje, bez obzira na različite poslovne interese ili ciljeve. Ukoliko postoji značajno odstupanje u mišljenjima sagovornika odnosno nesklad poslovnih ciljeva i intresa, primjenom asertivnog stila […]
19. Aprila 2019.

Strateško planiranje: metodologija vs. proces

Strateško planiranje jedna je od odrednica uspješnog poslovanja preduzeća. Metodologija koja se primjenjuje i proces strateškog planiranja, razlikuju se u zavisnosti od karakteristika preduzeća. U relativno ‘manjim’ preduzećima, strateški plan obuhvata osnovne odrednice poslovanja, kao što su: misija, vizija, ciljevi, […]
12. Aprila 2019.

Organizacijska kultura i HR strategija

Svako preduzeće ima svoju jedinstvenu misiju, poslovnu strategiju, ciljeve i organizacijsku kulturu. Više je različitih definicija pojma organizacijska kultura, a najjednostavnija je: način života i rada u preduzeću. Da bi preduzeće realiziralo svoju poslovnu misiju, neophodno je uskladiti: poslovnu strategiju, organizacijsku […]
5. Aprila 2019.

Prednosti reorganizacije i sistematizacije radnih mjesta

Tokom svog životnog ciklusa preduzeća prolaze kroz više razvojnih faza. Pri tome je neophodno periodično izvršiti reorganizaciju poslovanja odnosno sistematizaciju (novih) radnih mjesta, sukladno razvojnim potrebama preduzeća. Reorganizacija poslovanja i sistematizacija (novih) radnih mjesta podrazumijeva izvršavanje detaljne analize trenutnog stanja, […]
28. Marta 2019.

Analiza profitnih centara i finansijsko odlučivanje

Za finansijsko odlučivanje, od posebnog značaja je analiza poslovanja po profitnim centrima, ukoliko je na ovaj način izvršena uspostava unutarnje organizacije rada u preduzeću. Uspostava profitnih centara, kao novi poslovni model, značajna je za  razvojne aktivnosti preduzeća, a naročito za […]
22. Marta 2019.

Finansijski aspekti franšiznog poslovanja

Franšizno poslovanje, posmatrano iz perspektive potrebnog ulaganja u razvoj ‘novog’ biznisa ili kao način proširenja trenutnog poslovanja, predstavlja atraktivan model finansijskog ulaganja. Za pokretanje ili razvoj franšiznog poslovanja neophodno je poznavati finansijske aspekte ovog oblika ulaganja.   Franšiza  u zemljama […]
15. Marta 2019.

Softver: trošak ili investicija?

Suvremeno poslovanje podrazumijeva primjenu IT alata. Kako se IT alati kontinuirano unapređuju, to preduzeća u svom poslovanju koriste više različitih softvera. Primjena različitih softvera u preduzeću treba biti dugoročno opredjeljenje, ali se softver u finansijskom smislu najčešće posmatra kao trošak, […]
8. Marta 2019.

Upravljačko vs. finansijsko računovodstvo

Značaj računovodstvene funkcije za finansijsko upravljanje može se posmatrati sa više različitih aspekata, a što je rezultat ekonomsko – tehnološkog razvoja koji je uslovio i specijalizaciju u računovodstvu. Najznačajnije vrste računovodstva su: menadžersko (upravljačko) računovodstvo, finansijsko računovodstvo, troškovno računovodstvo, računovodstvena […]

Pratite nas na društvenim mrežama!