Pratite nas na:

Savjet dana

1. Februara 2019.

Značaj CTA za oglašavanje

Jedan od alata koji se primjenjuje u oglašivačkoj industriji je i tzv. ‘call to action’ (CTA) – ‘poziv na akciju’ koji podrazumijeva korištenje riječi ili fraza u promotivnim porukama ili na web stranicama, a koje potiču potencijalne kupce da ‘odmah’ […]
25. Januara 2019.

Kako delegirati s povjerenjem?

Menadžeri trebaju biti izvor informacija i spremni ‘podijeliti’ vlastito znanje i iskustvo sa suradničkim timom. ‘Prijenos’ znanja, efikasno delegiranje i izgradnja povjerenja u timu, menadžerske su vještine koje je neophodno kontinuirano usavršavati. Delegiranje omogućava menadžerima da na najbolji način iskoriste […]
18. Januara 2019.

Kreativni pristup menadžmentu

Menadžment, kao poslovna funkcija, ne podrazumijeva isključivo racionalne procese, nego uključuje i uvid, intuiciju, kreativnost i rizik. U suvremenim uvjetima poslovanja, najbolji rezultati postižu se kombiniranjem menadžerskih i kreativnih vještina. Kreativnost omogućava menadžerima iznalaženje jedinstvenih ideja i rješenja, a u poslovnom […]
11. Januara 2019.

Stipendija – alat HR menadžera

Informacija o nedostajućim kadrovima na tržištu rada, naročito u IT industriji, jedna je od aktualnih HR tema u medijima. Proaktivni poslodavci ovom problemu pristupaju na način da, kao dio formalne kadrovske politike, vrše stipendiranje učenika i studenata. Stipendiranjem učenika i […]
4. Januara 2019.

Front office vs. Back office poslovi

Uobičajeni naziv za poslove koji podrazumijevaju direktni kontakt sa potrošačima ili klijentima je front office (npr. prodaja, šaltersko poslovanje, recepcija i sl.), dok se termin back office koristi za sve poslove koji se obavljaju ‘u pozadini’, a koji podrazumijevaju administrativne […]
26. Decembra 2018.

Finansijska vrijednost brenda i MRS 38

U trenutku kada se svodi ‘konačan’ bilans za tekuću godinu, u rubrici Savjet dana izabrala sam temu: Finansijska vrijednost brenda  i MRS 38. Iako postoji odgovarajući računovodstveni standard za nematerijalnu imovinu, brend kao oblik nematerijalne imovine preduzeća još uvijek se […]
21. Decembra 2018.

Povećanje profitabilnosti i teambuilding

Jedan od internih faktora koji u značajnoj mjeri utiče na povećanje profitabilnost poslovanja je kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih potencijala. Ulaganjem u teambuilding aktivnosti, kao jedan od načina razvoja organizacijske kulture preduzeća, postiže se povećanje učinkovitosti poslovnih timova. Povećanjem učinkovitosti […]
14. Decembra 2018.

Upravljanje troškovima akvizicije kupaca

Za finansijsko upravljanje od posebnog značaja je izračun troškova akvizicije (stjecanja) kupaca  ili eng. Customer Acquisition Cost – CAC. Ovaj mjerni podatak sve više se koristi u upotrebi, sa pojavom internetskih preduzeća i web-oglašavanih kampanja, bez obzira da li se […]
7. Decembra 2018.

Analiza i planiranje zaliha

Upravljanje zalihama (sirovina i materijala, dijelova, poluproizvoda, gotovih proizvoda) izazovan je aspekt finansijskog upravljanja, jer su zalihe dio aktive preduzeća. Obrt zaliha, u određenom vremenskom periodu, od posebnog je značaja za finansijsko upravljanje, što podrazumijeva upotrebu odgovarajućeg sistema. Finansijski opravdano […]
30. Novembra 2018.

Promocija poslovanja ‘u oblaku’ i ePDV

Kada sam prošle godine kreirala slogan, za 2018. godinu, “Be – Like – a Cloud”  sa ciljem promocije značaja: digitalne transformacije poslovanja, virtualnog poslovanja za tržišnu konkurentnost, primjene koncepta Big Data za moderni kontroling, računovodstva ‘u oblaku’ za vlasnike preduzeća, […]

Pratite nas na društvenim mrežama!