Pratite nas na:

Savjet dana

4. Januara 2019.

Front office vs. Back office poslovi

Uobičajeni naziv za poslove koji podrazumijevaju direktni kontakt sa potrošačima ili klijentima je front office (npr. prodaja, šaltersko poslovanje, recepcija i sl.), dok se termin back office koristi za sve poslove koji se obavljaju ‘u pozadini’, a koji podrazumijevaju administrativne […]
26. Decembra 2018.

Finansijska vrijednost brenda i MRS 38

U trenutku kada se svodi ‘konačan’ bilans za tekuću godinu, u rubrici Savjet dana izabrala sam temu: Finansijska vrijednost brenda  i MRS 38. Iako postoji odgovarajući računovodstveni standard za nematerijalnu imovinu, brend kao oblik nematerijalne imovine preduzeća još uvijek se […]
21. Decembra 2018.

Povećanje profitabilnosti i teambuilding

Jedan od internih faktora koji u značajnoj mjeri utiče na povećanje profitabilnost poslovanja je kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih potencijala. Ulaganjem u teambuilding aktivnosti, kao jedan od načina razvoja organizacijske kulture preduzeća, postiže se povećanje učinkovitosti poslovnih timova. Povećanjem učinkovitosti […]
14. Decembra 2018.

Upravljanje troškovima akvizicije kupaca

Za finansijsko upravljanje od posebnog značaja je izračun troškova akvizicije (stjecanja) kupaca  ili eng. Customer Acquisition Cost – CAC. Ovaj mjerni podatak sve više se koristi u upotrebi, sa pojavom internetskih preduzeća i web-oglašavanih kampanja, bez obzira da li se […]
7. Decembra 2018.

Analiza i planiranje zaliha

Upravljanje zalihama (sirovina i materijala, dijelova, poluproizvoda, gotovih proizvoda) izazovan je aspekt finansijskog upravljanja, jer su zalihe dio aktive preduzeća. Obrt zaliha, u određenom vremenskom periodu, od posebnog je značaja za finansijsko upravljanje, što podrazumijeva upotrebu odgovarajućeg sistema. Finansijski opravdano […]
30. Novembra 2018.

Promocija poslovanja ‘u oblaku’ i ePDV

Kada sam prošle godine kreirala slogan, za 2018. godinu, “Be – Like – a Cloud”  sa ciljem promocije značaja: digitalne transformacije poslovanja, virtualnog poslovanja za tržišnu konkurentnost, primjene koncepta Big Data za moderni kontroling, računovodstva ‘u oblaku’ za vlasnike preduzeća, […]
23. Novembra 2018.

Značaj etike za marketing i brending

Marketinška etika podrazumijeva sve principe, vrijednosti i standarde ponašanja koje treba da primjenjuju marketinški stručnjaci u svom profesionalnom obavljanju radnih zadataka. Etika u marketingu i brendingu osnov je uspješnog tržišnog liderstva u suvremenom poslovnom okruženju. Kako ne živimo u ‘idealnom’ […]
16. Novembra 2018.

Marketing strategija i media plan

Kada je potrebno implementirati konkretnu marketing strategiju, u komunikaciji sa klijentima, uobičajeno je slijedeće pitanje: ‘Kako da budemo što vidljiviji/prisutniji u javnosti?’ odnosno konstatacija: ‘Treba nam nešto brzo i jednostavno za upravljanje/korištenje, a da ima efekta…’. U ovim okolnostima, standardan […]
9. Novembra 2018.

Prodajno osoblje i Relationship marketing

Pri poduzimanju aktivnosti na poboljšanju kvaliteta poslovanja i unapređenju vještina prodanog osoblja za uspješnu komunikaciju sa kupcima, preduzeća povremeno koriste usluge tzv. ‘tajnih’ kupaca. Uloga ‘tajnih’ kupaca ne posmatra se dobronamjerno od strane prodajnog osoblja, jer smatraju da su ‘tajni’ […]
2. Novembra 2018.

(Pret)prodaja vs. Postprodaja

Prodajna funkcija se smatra jednom od najznačajnijih poslovnih funkcija u svim preduzećima, bez obzira na veličinu i djelatnost, prvenstveno zbog toga jer se u ovoj poslovnoj funkciji generišu prihodi koji su neophodni za (uspješno) poslovanje. Pri obavljanju prodaje od posebnog […]

Pratite nas na društvenim mrežama!