Pratite nas na:

Savjet dana

18. Maja 2018.

CRM sistem vs. Mailing lista

Zadovoljstvo sadašnjih i budućih klijenata postiže se kvalitetnom poslovnom komunikacijom, pri tome preduzeća za masovnu komunikaciju sa ciljanim tržištem mogu koristiti različite digitalne alate.  Jedan od alata za upravljanje odnosima sa klijentima je i tzv. Customer relationship management (CRM) koji […]
10. Maja 2018.

Značaj gratis produkata za lojalnost kupaca

Lojalni kupci očekuju da njihova vjernost bude prepoznata i nagrađena. Jedan od načina na koji prodavci mogu nagraditi svoje lojalne kupce su gratis produkti. Gratis produkti, kao dio marketing i prodajne strategije, značajni su za preduzeća prvenstveno jer utiču na […]
4. Maja 2018.

Šta žele Vaši kupci?

Općepoznata činjenica je da svi prodavci, manje – više, žele isto: zadovoljne i lojalne kupce, povećanje prodaje i prihoda, rast tržišnog udjela. Sa druge strane, potrebe, želje i motivi kupaca mogu biti različiti na tržištu. Prodavci, ukoliko žele biti uspješni […]
27. Aprila 2018.

Upravljanje redizajnom poslovnih procesa

Redizajn poslovnih procesa u svakom preduzeću vrši se sa ciljem pravovremenog prilagođavanja konkurentskim uvjetima na tržištu i održavanja uspješnosti poslovanja. Procesima utvrđujemo kako trebamo raditi ono što radimo i u čemu moramo biti izvrsni da bi postigli ono što želimo. […]
20. Aprila 2018.

Značaj organizacije stručne prakse za preduzeća

Organizacija stručne prakse trebala bi biti sastavni dio kadrovske politike u preduzeću.  Više je prednosti za preduzeća koje se mogu ostvariti organizacijom stručne prakse: od ulaganja u nove kadrove, preko mogućnosti pravovremenog poduzimanja selekcijskog procesa, do marketinga i aktivnosti društveno […]
13. Aprila 2018.

Fluktuacija vs. Motivacija zaposlenika

Djelujući kao HR group  mentor u Cherie Blair Foundation for Women, za ovaj mjesec kreirala sam HR savjete o značaju i načinu motivacije zaposlenika. Motivacija zaposlenika predstavlja osnovu za prevenciju fluktuacije zaposlenika, naročito kada je u pitanju tzv. eksterna, izbježiva, […]
6. Aprila 2018.

Poželjan poslodavac i globalno tržište rada

Suština izazova sa kojima se susreću poslodavci na globalnom tržištu rada, nije ništa drugačija u odnosu na aktualnu problematiku na domicilnom tržištu rada. Jedina razlika je u pristupu poslodavaca, koji su  spremni poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se na […]
30. Marta 2018.

Finansijski menadžment: iskustvo i trendovi

Bez obzira koliko imate vlastitog iskustva u biznisu, saslušati rješenje konkretne problematike iz „tuđe“ perspektive  – konsultanta koji ima potrebno iskustvo, rezultirati će ostvarenjem konkretnih ušteda: od uštede vremenskih resursa do uštede finansijskih i drugih resursa. Kada na tržištu prodajete […]
23. Marta 2018.

Finansijske transakcije sa kupcima i dobavljačima

Finansijske korisnosti međusobne suradnje kupaca i dobavljača još uvijek se nedovoljno koriste u poslovanju preduzeća. Najčešći interni razlozi za to su nepoznavanje poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) i nedovoljna komunikacija nabave i prodaje u preduzeću. Sa računovodstvenog aspekta jedino računi […]
16. Marta 2018.

Cijena vs. Vrijednost

U kupo-prodajnim i drugim partnerskim odnosima, zaključivanje formalnog ugovora ima za cilj i utvrđivanje finansijskih elemenata suradnje: način formiranja cijene, popusti/rabati, uvjeti plaćanja i sl. Izbor neformalnog načina poslovanja, bez pisanog ugovora, ima svoju cijenu. Sa druge strane, pisana “pravila” (ugovori, […]

Pratite nas na društvenim mrežama!