Pratite nas na:

Marketing konsalting

29. Maja 2020.

Metrike strateškog marketinga

Iako postoji uvriježeno mišljenje da je marketing prvenstveno kreativna poslovna funkcija u preduzeću, poslovne aktivnosti marketing menadžera ne mogu se zamisliti bez odgovarajućih metrika (numeričkih pokazatelja). Prednosti primjene digitalnih alata za strateški marketing upravo je u tome što omogućavaju da […]
22. Maja 2020.

Relacijski vs. Iskustveni marketing

Suvremeni uvjeti poslovanja izuzetno su dinamični, što podrazumijeva primjenu adekvatne marketing strategije. Bez obzira koju marketing strategiju će preduzeće izabrati, suština tržišnog djelovanja preduzeća je da bude fokusirano na kupce (engl. Customer centric approach), kako bi se uspostavili i razvijali […]
15. Maja 2020.

‘Zeleni’ marketing i tržišna konkurentnost

Suvremena preduzeća nastoje da konkurentsku prednost na tržištu postignu i primjenom koncepta ‘zelenog’ marketinga. Za postizanje održive konkurentske prednosti na tržištu, preduzeće treba integrirati ekološko razmišljanje u sve aspekte vlastitog poslovanja, što se može postići primjenom odgovarajuće strategije i načela […]
8. Maja 2020.

Značaj programa lojalnosti u ‘kriznim’ okolnostima

Programi lojalnosti imaju poseban značaj za dugoročno upravljanje odnosima sa kupcima, a lojalnost kupaca najbolje se može provjeriti tokom tzv. ‘kriznih’ okolnosti. Bez obzira da li se radi o npr. aktualnoj krizi uvjetovanoj pandemijom ili o savladavanju npr. ‘krize’ uslijed […]
28. Februara 2020.

Prednosti D2C modela za eCommerce

Postoje različiti pristupi eCommerce poslovanju. eCommerce (e-trgovina, internet prodaja) se može posmatrati isključivo kao prodaja putem vlastitog web shopa, ali na tržištu postoje i specijalizirane web platforme koje omogućavaju internetsku prodaju, kao uslugu posredovanja između proizvođača i kupaca.  Primjena D2C […]
21. Februara 2020.

Značaj primjene marketinških trendova

Marketinški trendovi imaju značajan uticaj na promjene ponašanja kupaca, način pružanja korisničke podrške i cjelokupno korisničko iskustvo. Provedenim istraživanjima tržišta, za 2020. godinu predviđaju se slijedeći marketinško-komunikacijski trendovi: – autentičnost, integritet i transparentnost poslovanja – mobilnost pri komunikaciji – promocija […]
14. Februara 2020.

B2B vs. B2C marketing

Pri poduzimanju marketing aktivnosti, postoji značajna razlika između pristupa B2B i B2C tržištu. Jedna od osnovnih razlika je u načinu donošenja kupovnih odluka. B2B kupovina više se zasniva na logici (racionalno odlučivanje), a B2B klijenti često moraju dokazati povrat ulaganja […]
7. Februara 2020.

Prednosti digitalnog marketinga za unapređenje korisničkog iskustva

Primjena digitalnih marketing alata od posebnog je značaja za kreiranje i unapređenje jedinstvenog korisničkog iskustva. Za kreiranje jedinstvenog korisničkog iskustva fokus preduzeća, pri poduzimanju marketing aktivnosti, treba biti na načinu na koji se digitalna i ne-digitalna korisnička iskustva međusobno nadopunjuju, […]
31. Januara 2020.

Značaj inovacija i kreativnosti za poslovni razvoj

Inovacije i kreativnost osnovne su odrednice organizacijske kulture i konkurentske prednosti suvremenih preduzeća. Preduzeća koja su uspješna u zadovoljavanju potreba svojih kupaca i za kupce kreiraju dodatnu vrijednost ulažu značajne (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih rješenja i kreativnih vještina ljudskih […]
24. Januara 2020.

Strateški pristup planiranju organizacijskih promjena

Poslovanje u sve dinamičnijem poslovnom okruženju zahtijeva od strateških menadžera da budu proaktivni pri upravljanju promjenama. Poduzimanje organizacijskih promjena najčešće nailazi na otpore u preduzećima koja neplanski pristupaju tome, a pri tome se promjene posmatraju isključivo kao neizvjesnost i to […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!