Pratite nas na:

Usluge poslovnog savjetovanja

Usluge poslovnog savjetovanja mogu biti mnogobrojne i raznovrsne, ali imaju jednu zajedničku karakteristiku:pružiti stručnu pomoć klijentima. Svoj tržišni nastup zasnovali smo na integralnom modelu kao jedinstvenoj kombinaciji slijedećih usluga:

Razvojni konsalting
Marketing konsalting
Finansijski konsalting
Menadžment konsalting
In-house programi poslovnog savjetovanja.

 

Konsultantski profesionalni angažman nastojimo kontinuirano dopunjavati sa novim uslugama. Imajući u vidu da se internet sve češće koristi kao izvor za prikupljanje relevantnih i pravovremenih informacija, pokrenuli smo poslovni portal Savjetnik.ba. Na ovaj način nastojimo svoje poslovanje učiniti transparentnim, dostupnim široj poslovnoj javnosti i obezbjediti tržišnu prepoznatljivost kao virtuelna kancelarija za poslovno savjetovanje.

Imajući u vidu da su savremene ICT promjenile način i dinamiku poslovanja u cijelosti, pružajući usluge našim klijentima uvažavamo ovaj bitan momenat, ali pri tome ne gubimo iz vida da je direktna poslovna komunikacija značajna za  kvaliteno usluživanje naših klijenata. Zato nastojimo ostvariti razvnotežu primjene ICT i drugih tehnoloških alata, a da pri tome ostanemo u direktnom kontaktu sa našim klijentima. U svom tržišnom nastupu, bez obzira na posljedice dehumanizacije koje sa sobom nužno  nosi informatizacija društva, savremene trendove  poslovnog komuniciranja nadopunjujemo sa  dobrom praksom “licem u lice” interpersonalne  komunikacije.

Kombinacijom savremenih trendova i poslovne tradicije obezbjeđujemo fleksibilnost vlastitog poslovanja, ali istovremeno njegujemo i pozitivne vrijednosti pružanja usluga zasnovanog na prethodnim iskustvima i dobrim praksama u oblasti poslovnog savjetovanja. Smatramo da su visok nivo kvaliteta i fleksibilnosti izvršavanja usluga poslovnog savjetovanja naša glavna komparativna prednost na tržištu u odnosu na druge konsultantske kompanije. Kao dodatnu prednost našeg nastupa na tržištu ističemo našu otvorenost za suradnju sa drugim sličnim kompanijama iz oblasti poslovnog savjetovanja. Uspostavljanjem i njegovanjem oblika  poslovnog povezivanja srodnih djelatnosti potičemo  napredak cjelokupne branše, kao i tržišta konsultantskih usluga u cjelini.

Podatak, informacija, tehnologija !Pratite nas na društvenim mrežama!