Pratite nas na:

Leftor

8. Avgusta 2011.

Virtualna organizacija

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Virtualna organizacija.

4. Avgusta 2011.

Šta je franšiza?

Riječ franšiza općenito znači ‘pravo’ ili ‘povlastica’. U svijetu biznisa, franšiza je pravni i komercijalni odnos između imaoca robnog žiga, uslužnog žiga, trgovačke marke ili reklamnog simbola i pojedinca ili grupe koji traže pravo korištenja te identifikacije u poslovanju. Dakle, […]

4. Avgusta 2011.

Marketing putem društvenih mreža

Marketing putem društvenih mreža je strategija kompanije koja je usmjerena na poticanje potencijalnih klijenata (ciljnih tržišta) da međusobno dobrovoljno i besplatno razmjenjuju informacije o nekom proizvodu ili usluzi, komentiraju, te na taj način kreiraju što je moguće veću izloženost promotivnoj […]

7. Jula 2011.

Izazovi programa lojalnosti

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Izazovi programa lojalnosti.

6. Jula 2011.

Boje kao marketinški alat

U praktičnom svijetu marketinga boja predstavlja varijablu kojom se manipulira dnevno, najćešće intuitivno. Boja je vrlo često korištena kao marketinški alat kojim se utiče na ljude. Istraživanja uticaja boja provode se unutar različitih disciplina: psihologije, umjetnosti, antropologije, arhitekture, fizike, filozofije […]

6. Jula 2011.

Uspjeh prodaje i programi lojalnosti

U današnje vrijeme, kompanije uspijevaju samo ako na bolji način ostvaruju i zadovoljavaju potrebe svojih klijenata. Savremene kompanije moraju biti usmjerene isključivo prema klijentima ukoliko žele ostvariti pobjedu u “tržišnoj utakmici”. One moraju pružati veće vrijednosti svojim ciljanim grupama klijenata  […]

13. Juna 2011.

Menadzment kategorije proizvoda

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Menadžment kategorije proizvoda.

13. Juna 2011.

B2B poslovni koncept

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:B2B poslovni koncept.

13. Juna 2011.

Benchmarking Izvještaj

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Benchmarking izvještaj.

13. Juna 2011.

Benchmarking

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Benchmarking.

Pratite nas na društvenim mrežama!