Pratite nas na:

Leftor

13. Juna 2011.

Strategija i strateski savezi

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Strategija i strateški savezi.

13. Juna 2011.

Tržište u savremenoj ekonomiji

Tržište je prema najkraćoj definiciji mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja. Kupovina i prodaja se mogu obavljati i bez prisustva robe (na berzama i drugim tržištima), pa čak i bez direktnog kontakta kupca i prodavača, stoga se tržište definiše […]

13. Juna 2011.

8 strategija koje potiču da mislite produktivno

1.  Gledajte na probleme na mnogo različitih načina i pronađite nove perspektive koje niko drugi nije upotrijebio (ili ih nije reklamirao!). 2.  Vizualizirajte ! 3.  Stvarajte! Karakteristično svojstvo genija je plodnost. 4.  Stvarajte nove kombinacije.  Kombinujte i rekombinujte ideje, slike […]

9. Maja 2011.

Category management

Category management ( kategori menadžment ) je relativno novi koncept u maloprodajnom biznisu. To je način upravljanja proizvodima na nivou proizvodnih grupa, više nego na nivou pojedinačnih proizvoda. On počinje sa strateškim pomjeranjem na fokus upravljanja pažnjom od proizvođačkih brendova […]

9. Maja 2011.

Poduzetništvo

Poduzetništvo je proces u kojem pojedinci pokušavaju ostvariti ideju, bez obzira na resurse koje trenutno posjeduju. Suština poduzetničkog ponašanja jeste prepoznavanje prilika i ostvarivanje ideja. Skupina zadataka, kojom se bave poduzetnici, zahtijeva kreativnost, motivaciju i volju za preuzimanjem rizika.  Generalno […]

22. Aprila 2011.

SoftConsulting predstavio konsultantske usluge na SAPO 2011.

SoftConsulting s.p. Tuzla , sa ciljem da klijentima prezentira prednosti korištenja  usluga  poslovnog savjetovanja, predstavio se na Sajmu poduzetništva i obrta SAPO 2011. – Gračanica.

18. Aprila 2011.

Značaj ulaganja u ljudske potencijale

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Značaj ulaganja u ljudske potencijale.

13. Aprila 2011.

Nova ekonomija (New e-conomy)

Osnovne karakteristike tzv. Nove ekonomiju ( New e-conomy )  su: brzina (speed), uspostavljanje  veza (connectivity) i porast nematerijalnih sredstava u strukturi aktive većine kompanija. Znajući da brzinu određuje to da se svaki aspekt u kompaniji mijenja u realnom vremenu, to […]

13. Aprila 2011.

Motiva(k)cija i liderstvo

Motiva(k)cija je zajednički pojam za sve faktore koji iniciraju, usmjeravaju, održavaju ili organiziraju aktivnosti osobe/a. Tačnije to je ponašanje usmjereno prema cilju, oblik svrhovitog i voljnog ponašanja pojedinca. Teorija motivacije ima za cilj objasniti izbore koje ljudi čine između različitih […]

13. Aprila 2011.

SoftConsulting obilježio prvu godinu, uspješnog, tržišnog djelovanja

Sa velikim zadovoljstvom želimo obavijestiti, cijenjene Klijente, da je SoftConsulting  s.p. Tuzla obilježio prvu godinu svog, uspješnog, tržišnog djelovanja. Dana 26.03.2011. godine, u suradnji sa Klijentima sa kojima smo, tog  dana, izvršavali naše, zajedničke, projektne aktivnosti, obilježena je prva godišnjica […]

Pratite nas na društvenim mrežama!