logo

 

  

Razvoj         Marketing       Finansije         Menadžment     ‘In-house’ programi        Zašto 10+

Za poslovne ljude koji žele ići naprijed

Osnovna misija poslovnog portala Savjetnik.ba je obezbjediti afirmaciju poslovnog savjetovanja, koje će sadržajem i kvalitetom biti od koristi menadžerima svih nivoa, te postati izvor saznanja za poslovne ljude koji žele ići naprijed.

Omogućavamo klijentima samostalni, online, razvoj poslovnih vještina pravovremenim kreiranjem informacija do kojih svakodnevno dolazimo u radu, a koje su potrebne klijentima pri razvoju poslovanja.

 

saznajte više

 

 

Prava informacija u pravo vrijeme

Našim iskustvom obezbjeđujemo klijentima da pristupe obilju podataka na ispravan način i da te podatke postave u ispravan kontekst, pomažuči im pri tome da imaju prave informacije u pravo vrijeme.

Pristup informacijama u rubrikama: Poslovna literatura, Poslovne zanimljivosti  i Savjet dana imaju samo klijenti koji koriste pretplatnički paket usluga.

 

saznajte više

 

Baza znanja na dohvat ruke

Trenutno je u bazi znanja na poslovnom portalu Savjetnik.ba – prvoj BH virtualnoj kancelariji za poslovno savjetovanje kreirano:

saznajte više

Rubrika: Poslovna literatura

Poslovna literatura je svuda oko nas, a internet kao medij omogućava da tom literaturom brže i kvalitetnije upravljamo. Nedostatak suvremenih tehnologija ogleda se u prevelikoj količini materijala koje je potrebno obraditi kako bi se prikupile prave informacije za razvoj poslovanja

Kontinuirano ulažemo napore da raspolažemo sa pravim informacijama u pravo vrijeme. Rubrika ‘ Poslovna literatura’ mjesečno se dopunjava sa 2 stručna teksta za uspješno poslovanje i 1 prezentacijskim  materijalom za samoedukaciju.

 

saznajte više

Rubrika: Poslovne zanimljivosti

U okviru ove sekcije želimo Vam ponuditi kraće informativne sadržaje o osnovnim pojmovima koji se koriste u suvremenoj ekonomiji i menadžmentu. U interaktivnoj komunikaciji sa Vama mjesečno obogaćujemo sadržaje u rubrici  Poslovne zanimiljivosti sa 2 nova teksta.

Za nove teme i sadržaje kontaktirajte virtualnog savjetnika !

 

saznajte više

 

Rubrika: Savjet dana

Rubrika ‘Savjet dana’ kreirana je sa ciljem da se klijentima prezentiraju aktualne teme, praktična rješenja i najbolje prakse  iz oblasti: menadžmentamarketingafinansija i poslovnog razvoja.

Sekcija ima karakteristike poslovnog bloga, a sadržaji se kreiraju kao rezultat najznačajnijih sedmičnih dešavanja u odnosima sa klijentima i aktuelnostima na tržištu.

 

saznajte više

Posebne pogodnosti  za pretplatnike

Korištenjem pretplatničkog paketa usluga klijenti ostvaruju slijedeće pogodnosti:

Za dodatne informacije i aktiviranje pretplate obratite nam se sa povjerenjem !

 

saznajte više
Hvala Vam što ste dio naše virtualne poslovne mreže. Nadamo se da su informacije, koje šaljemo, korisne za Vaše poslovanje. Vašu e-mail adresu koristimo da bi Vas obavijestili o suvremenim poslovnim trendovima i informacijama na poslovnom portalu www.savjetnik.ba.