savjetnik5+

 Suvremeni poslovni konsalting

Misija: obezbjediti inovativne, razvojne i marketing solucije za ostvarenje tržišnih ciljeva Klijenta, uz pomoć profesionalnog, stručnog i kvalitetnog poslovnog savjetovanja.

Poslovni portal www.savjetnik.ba kreiran je sa ciljem pružanja suvremenog poslovnog savjetovanja – prva BH virtualna kancelarija za poslovno savjetovanje.

 

saznajte više

unaprijedjenje_i_razvoj_poslovanja

Razvojni konsalting

Upravljanje promjenama  jedan je od najvažnijih elemenata uspješnog organizacionog menadžmenta. Znajući da sve promjene imaju u sebi element nepoznatog, neophodno je kontinuirano vršiti (pro)aktivno planiranje promjena. Praktikujemo poslovno savjetovanje prilagođeno konkretnim zahtjevima Klijenta.

Zalažemo se za fleksibilna i realistična rješenja koja su u praksi lako sprovodiva i  održiva.

 

saznajte više
marketing_konsalting

Marketing konsalting

Suvremeni marketing koncept zasnivamo na sofisticiranim analitičkim modelima koji Klijentu omogućavaju kvantificiranje tržišnog djelovanja.

Analizom tržišnog potencijala Klijentu omogućavamo bolje tržišno pozicioniranje, a marketing aktivnosti usmjeravamo ka željenom tržišnom segmentu. Naše usluge predstavljaju praktična rješenja za tržišne izazove sa kojima se svakodnevno susreću menadžeri radeći u  dinamičnom području modernog marketinga.

 

saznajte više
finansijski_konsulting

Finansijski konsalting

Koristeći finansijske podatke omogućavamo Klijentu kvalitetnije poslovno pregovaranje, brojčano argumentovani tržišni nastup, efikasno strateško, taktičko i operativno planiranje.

Finansijske podatke pretvaramo u korisne informacije neophodne za finansijsku analizu, obezbjeđujući pravovremenu podršku procesu poslovnog odlučivanja.

saznajte više
 mgtconss

Menadžment konsalting

Podršku menadžmentu, pri kontinuiranom poboljšanju i optimiziranju poslovnih procesa, ostvarujemo primjenom holističkog pristupa koji je u cijelosti prilagođen individualnim potrebama Klijenta. Klijentu pomažemo u ostvarenju poslovnih ciljeva definiranih na strateškom, taktičkom i operativnom nivou.

Pružamo integralne konsultantske usluge Klijentu neophodne za uspješnu implementaciju poslovne strategije.

saznajte više
 savjetnik-posl.edukacija

Personalizirane “in-house” radionice

Kreiramo “in-house” savjetodavno-edukacijske programe koji su u cijelosti prilagođeni zahtjevima Klijenta i individualnim karakteristikama grupe učesnika,  uz rješavanje konkretnih primjera iz prakse.

Afirmacija i unapređenje individualnih vještina učesnika primarna je pri kreiranju internih radionica i organizaciji teambuilding aktivnosti. Djelujemo istovremeno i kao individualni konsultant, ali i kao edukator na nivou grupe učesika.

saznajte više
savjetnik.radionice

Jednodnevne Ideje & Radionice ©

Interaktivni i multidisciplinarni projekat Ideje & Radionice© je specijalistički program otvorenih radionica sa aktualnim temama, konkretnim savjetima i primjerima iz prakse. Usavršavanjem vještina menadžera podstičemo uspješnost preduzeća.

Trenutno je u online bazi znanja kreirano preko 100 različitih tema iz oblasti: finansija, marketinga i prodaje, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima, koje se kontinuirano mjesečno inoviraju.

 saznajte više
paketiusluga

SoftConsulting paketi usluga

Paketi usluga: Start, Standard, Professional, FlexiVirtual omogućavaju korištenje više različitih konsultantskih usluga i   ‘help-line’ konsalting.

Izborom odgovarajućeg paketa usluga, odnosno više srodnih grupa usluga unutar pojedinog paketa, Klijentu je omogućeno umanjenje naknade prema obimu i vrsti usluga u odnosu na pojedinačno korištenje konsultantskih usluga.

 saznajte više

subscribe_now_medium.gif_medium

Pretplatnički sadržaji-www.savjetnik.ba

Klijentima je omogućen samostalan (online) razvoj poslovnih vještina uz pravovremeno kreirane pretplatničke sadržaje i korištenje dodatnih finansijskih pogodnosti za vrijeme trajanja godišnje pretplate.

Sadržaji u rubrikama: Poslovne zanimljivosti, Poslovna literatura i Savjet dana zaštićeni su korisničkom šifrom, a pristup informacijama imaju samo Klijenti koji koriste pretplatnički paket usluga.

saznajte više
 savjetnik.prirucnici

e-Priručnici©

Standardizovani e-Priručnici© kreirani su u skladu sa najboljim praktičnim iskustvima i pružaju menadžerima pomoć pri poslovnom upravljanju. Trenutno je u ponudi 18 e-Priručnika© iz oblasti: menadžmenta, marketinga, finansija i upravljanja ljudskim potencijalima.

Online narudžba  se može izvršiti i putem specijalizirane web trgovine za prodaju knjiga – knjiga.ba.

saznajte više 
horizone-2020

Usluge pri apliciranju na H2020 za MSP

Ponuda konsultantskih usluga pri apliciranju na Instrument za mala i srednja preduzeća (MSP) obuhvata: stručnu i operativnu podršku za 1. fazu apliciranja na Instrument za MSP, izradu projektnog prijedloga i poslovnog plana.

 

saznajte više

iso-9001

Usluge internog audita – ISO standardi

Za Klijente koji imaju implementirane ISO standarde kvalitete  omogućeno je korištenje usluga outsourcinga  pri izvršavanju Internog audita.

saznajte više
 savjetnik.partneri

Savjetovanje i ponuda softvera

Konsultantske usluge koje pružamo Klijentu, u oblasti savjetovanja i ponude softvera, zasnivamo na multidisciplinarnoj suradnji sa poslovnim partnerima iz IT sektora: Leftor d.o.o. Tuzla, Datalab BH d.o.o. Sarajevo, Alfa24  Tuzla, EMC d.o.o. Sarajevo i COMP-2000 d.o.o. Sarajevo.

 

saznajte više

Online narudžba 

On line upit za konsultantsku uslugu

On line upit kreiran je sa ciljem da Klijentu pomogne da lakše definira konkretnu potrebu za konsultantskom uslugom.

Klijent odgovarajući na nekoliko ključnih pitanja sadržanih u Online obrascu, na brz i jednostavan način  može da se opredjeli za odgovarajuću konsultantsku uslugu.

Za dodatne informacije obratite nam se sa povjerenjem !

saznajte više

media

Poslovne informacije na društvenim mrežama

U nastojanju da prednosti digitalne ekonomije približimo Klijentima, izabrane poslovne informacije dnevno se ažuriraju na društvenim mrežama: Facebook, Twitter, LinkedIn i periodično na YouTube-u.

Molimo Vas da nas kontaktirate kako bi smo sadržaje kontinuirano prilagođavali u skladu sa Vašim potrebama i interesovanjima.

saznajte više

Zahvaljujemo Vam se na interesu i nadamo se da su informacije, koje šaljemo, korisne za Vaše poslovanje. Vašu e-mail adresu koristimo da bi Vas obavijestili o suvremenim poslovnim trendovima i informacijama na poslovnom portalu www.savjetnik.ba.