logo

 

  

Razvoj         Marketing       Finansije         Menadžment     Teambuilding        Pretplata

feasibility1

Razvoj Vašeg poslovanja

Pomažemo klijentima u razvoju poslovanja i fokusirani smo na uspješnu implementaciju suvremenih tehnologije u Vašoj kompaniji.

Konsultantski profesionalni angažman  kontinuirano dopunjavati sa novim uslugama.

saznajte više

kutakzaklijente

Tržišna orijentisanost i posvećenost klijentu

Naš cilj je zadovoljan klijent  stoga naše usluge prilagođavamo razvojnim potrebama naših klijenata.

Naša poslovna filozofija zasnovana je na proaktivnom djelovanju na tržištu i anticipiranju tržišnih potreba.

saznajte više

consulting-300x198

Profesionalnalnost i odgovornost

Uvijek polazimo od toga šta razvojni projekti znače za posao klijenta, te tome pristupamo sa velikom dozom profesionalnosti i predanosti koje ulažemo u sve projekte.

Nastojimo uvijek razmišljati unaprijed, kako bismo u svakom trenutku mogli zadovoljiti tržišne potrebe uz maksimalan kvalitet usluga.

saznajte više

 

poslovne zanimljivosti

Suvremeno poslovno savjetovanje

Pružamo kvalitetnu i opsežnu podršku Vašem poslovanju dostojnu suvremenoj konsultantskoj praksi. Koristi upotrebe suvremenih tehnologija primarno su usmjerene na čovjeka kao nosioca razvoja.

Ekonomija znanja i na njoj zasnovano poslovno savjetovanje je osnovna karakteristika našeg poslovnog koncepta.

saznajte više
 SD260216

Partnerska suradnja

Sa nama se možete uvijek dogovoriti o svemu, ali i razmotriti više od jedne solucije za unapređenje Vašeg poslovanja.

U suradnji sa Vama želimo kreirati ozračje koje afirmiše pozitivne trendove  poslovne kooperacije.

saznajte više
 SD010716

Visok nivo stručnosti i praktičnog iskustva

Znamo kako ostvariti potreban uticaj na promjene koje će obezbijediti uspjeh Vaše kompanije. Praktična iskustva, stečena u (inter)nacionalnom okruženju, samo su dio naših kvalitifikacija koje kontinuirano unapređujemo.

Primjenjujemo znanja i vještine koji imaju za cilj afirmaciju poslovne edukacije i ličnog usavršavanja.

saznajte više

pareto

Prava informacija u pravo vrijeme

Našim iskustvom obezbjeđujemo klijentima da pristupe obilju podataka na ispravan način i da te podatke postave u ispravan kontekst, pomažuči im pri tome da imaju prave informacije u pravo vrijeme.

Pristup informacijama u rubrikama: Poslovne zanimljivosti, Poslovna literatura i Savjet dana imaju samo klijenti koji koriste pretplatnički paket usluga.

 saznajte više
mentorstvosavjetdana

Cjeloživotno obrazovanje

Konstantno učimo i unapređujemo poslovna znanja i vještine. Naše dugoročno poslovno opredjeljenje je poduzetništvo zasnovano na primjeni suvremenih tehnoloških rješenja u  upravljanju odnosima sa klijentima.

 saznajte više

savjetnik.synergy

Dugoročna poslovna suradnja

Radimo iz entuzijazma prema unapređenju poslovanja  i okruženja u kojem djelujemo, ali  i sa mirnom savješću da su naši poslovni savjeti bili korisni klijentima i da smo uspješno izvršili naše obaveze.

saznajte više
 savjetnik.mekevjestine

“Soft” pristup pri razvoju Vašeg poslovanja

Bez obzira na Vaše iskustvo ili obrazovanje omogućavamo Vam objektivno gledište i stalno dostupnu konsultantsku podršku pri unapređenju Vašeg poslovanja.

saznajte više 
Zahvaljujemo Vam se na interesu i nadamo se da su informacije, koje šaljemo, korisne za Vaše poslovanje. Vašu e-mail adresu koristimo da bi Vas obavijestili o suvremenim poslovnim trendovima i informacijama na poslovnom portalu www.savjetnik.ba.