Poštovani,

koristim priliku pozdraviti Vas i zahvaliti se na saradnji ostvarenoj u 2022. godini na mentorskom projektu ‘The Innovation Support Programme for the Western Balkans ‘.

Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo upoznati Vas i ostvariti saradnju sa 7 inovativnih preduzeća i 16 kreativnih profesionalaca. 

Sa nadom da su Vam mentorske aktivnosti bile od pomoći pri razvoju Vašeg poslovanja i da će Vaše poslovanje biti uspješno u narednom periodu, želim Vam puno sreće i uspjeha u  2023. godini ! 

S poštovanjem,

Lejla Softić, dipl.oec.
Direktorica/Konsultant za poslovni razvoj

SoftConsulting s.p. Tuzla
Trg slobode 16 ( BIT centar)
75000 Tuzla
tel:+387 35 210 203
e-mail:lejla.softic@savjetnik.ba
www.savjetnik.ba

logo

“Trust. Synergy. Growth.”