Pratite nas na:

Savjet dana

2. Marta 2018.

Fiksna vs. varijabilna kamatna stopa

U suradnji sa portalom kliker.ba, prije 2 godine, editovan je tekst: Fiksna vs. varijabilna kamatna stopa (prednosti i mane). Obje vrste kamatnih stopa posmatrane su sa stanovišta štednje i kreditiranja. Cilj ovog teksta je posmatrati dugoročne aspekte izbora jedne u […]
23. Februara 2018.

Značaj online ankete

Online anketa, kao sredstvo za prikupljanje (povratne) informacije sa tržišta, još uvijek se nedovoljno koristi u praksi BH preduzeća. Ukoliko se online anketa koristi u praksi, ispitanici u online anketama su najćešće postojeći korisnici proizvoda/usluga, što u značajnoj mjeri sužava […]
15. Februara 2018.

Prednosti Google, Facebook i Youtube oglašavanja (za izvozno orjentirana preduzeća)

Povod za Savjet dana o prednostima primjene digitalnih alata kao što su npr. Google AdWords, Facebook Ads ili Youtube oglašavanje za sve poslovne subjekte, a naročito za izvozno orjentirana preduzeća, je tekst kojim su pojedini mediji u BiH nastojali da […]
9. Februara 2018.

Upravljanje korisničkim iskustvom

Značaj korisničkog iskustva (Customer experience) u nedovoljnoj mjeri se prepoznaje u preduzećima kao obik tzv. nematerijalne imovine preduzeća. Prodajno osoblje ili osoblje u marketingu često zna zanemariti povratnu informaciju od kupaca. U slučaju kada kupac nema dovoljno informacija ili na […]
2. Februara 2018.

Uspješna prodajna komunikacija

Prodajno osoblje, uslijed nedovoljnog iskustva ili neadekvatnih vještina, zaboravlja na značaj ne samo verbalne, nego i neverbalne komunikacije za uspješnu prodaju. Istraživanja tržišta koja se obavljaju putem tzv. tajnih kupaca, pokazuju da se prodajno osoblje u BiH, u odnosu na […]
26. Januara 2018.

Poslovna izvrsnost

Poslovna izvrsnost je upravljački koncept koji podrazumijeva kontinuirano ulaganje preduzeća u poboljšanje kvaliteta proizvoda/usluga i unapređenje poslovnih procesa, kroz standardizaciju operativnog postupanja i planski pristup u poslovanju. Nezamisliv je bez ulaganja u razvoj ljudskih potencijala odnosno podrazumijeva prvenstveno na „novom“ […]
19. Januara 2018.

Robot konsalting: Machines vs Humans

Robotika, digitalizacija, automatizacija, umjetna inteligencija (AI), virtualna stvarnost (VR), poslovanje “u oblaku” globalni su trendovi digitalne ekonomije, koji još uvijek nisu prisutni ili su nedovoljno prisutni na BH tržištu, ali i regiji Balkana. Nepoznavanje li nedovoljno poznavanje suštine ovih pojmova, […]
12. Januara 2018.

Radni odnosi i stručno osposobljavanje

Tema radnih odnosa, kadrovska pitanja i razvoj ljudskih potencijala uvijek je aktualna za menadžere i vlasnike biznisa. Kao mentorica za HR grupu na forumu u internacionalnoj mreži žena poduzetnica – CBFW, u januaru 2018. godine, obradila sam slijedeću temu: How […]
5. Januara 2018.

Ljudski potencijali vs. Resursi

Prvi tekst u rubrici Savjet dana, u 2018. godini, je iz oblasti menadžment konsaltinga. Lokalni poslodavci – vlasnici MSP u BiH, ponekad, zaboravljaju na faktore koji djeluju na tržištu rada. Prije nekoliko dana, pročitala sam post na LinkedIn-u koji je […]
29. Decembra 2017.

Zaključak vs. početak poslovne godine

Svaki početak ima i svoj kraj, a svaki završetak ima i novi početak. Približava se kraj tekuće poslovne godine, što znači da se računovođe, u decembru, pripremaju za izradu završih računa: vrše se inventure, saldiraju konta i izvršavaju druge operativne […]

Pratite nas na društvenim mrežama!