Pratite nas na:

Savjet dana

3. Jula 2015.

Interaktivno i uslužno vođstvo

Rubrika Savjet dana, tokom jula 2015. godine, biti će kontinuirano osvježavana sa tekstovima iz oblasti HRM-a. U pripremi za današnji Savjet dana pronalazim tekst  o potrebi razvoja umijeća timskog rada.  Jedan od prvih tekstova, u rubrici Savjet dana, naslovljen je […]
26. Juna 2015.

Klasifikacija aktive

Klasifikacija aktive jedna je od tehnologija rada koju sam naučila i primjenjivala kao ekonomista, dok sam radila u bankarskom sistemu. Dobre prakse i navike ne treba mijenjati. Stoga sam sve što je povezano sa klasifikacijom aktive i upravljanje rizicima odlučila […]
19. Juna 2015.

Štednja ili investicije?

Pripremam partnerske aktivnosti za tekući mjesec. Kolega predlaže da tekst kojeg sam naslovila:  Suvremeni pristup kalkulaciji cijene u marketing miksu,  modifikujem u: Kako štedjeti i optimizirati kućni budžet? Prihvatam kolegijalne sugestije i dogovaramo teme za naredni mjesec. Znam da će […]
12. Juna 2015.

Značaj finansijskih izvještaja

Smatram da su svi poslovni izvještaji, a to znači i finansijski izvještaji, značajni za menadžere svih nivoa. Opredjelila sam se da tekstove u Savjetu dana, za juni 2015. godine, posvetim finansijskom konsaltingu, te je naslov današnjeg teksta: Značaj finansijskih izvještaja. […]
5. Juna 2015.

Strukturiranje izvora finansiranja

Rubrika Savjet dana, tokom mjeseca juna 2015. godine,  biće posvećena tekstovima iz finansijskog konsaltinga. Povod za ovaj tekst je jučer obavljeni razgovor sa klijentom na temu: Strukturiranja izvora finansiranja pri poslovnom razvoju. Obrazloženje klijenta je da je sve dosadašnje poslovne […]
29. Maja 2015.

Out of box thinking

Out of box thinking je tema za posljednji Savjet dana u maju 2015. godine. Na ovu temu napisan je jedan od prvih tekstova, u rubrici Poslovne zanimljivosti, koji je naslovljen: Šta je to Fanki biznis ? Poslovni konsultanti, naročito konsultanti […]
22. Maja 2015.

Analitičke vještine i vještine usluživanja klijenata

Trebala bih biti kreativna i na kraju tekuće sedmice, nakon što sam uspjela završiti sve rutinske aktivnosti za danas, napisati novi Savjet dana. Pokušavam tekuću sedmicu i aktivnosti u njoj sublimirati. Prvo kreiram naslov teksta, a zatim i  sadržaj u […]
15. Maja 2015.

PR mgt.: Povjerenje kao nematerijalna imovina

Pisala sam već o značaju PR-a u rubrici Savjet dana. Zato će ovaj tekst biti posvećen značaju povjerenja kao nematerijalne imovine poslovne organizacije. O PR mgt.-u pišem tekstove obično kada i sama poduzimam ove aktivnosti. Ali nismo li mi svi […]
8. Maja 2015.

Proces dizajniranja organizacije prodaje

Imam priliku ostvariti kontakte sa mnogim profesionalcima koji se bave prodajom. U zavisnosti od poslovne djelatnosti, organizacija prodajne funkcije je različita u svakoj pojedinoj organizaciji. Bez obzira koja je osnovna djelatnost poslovne organizacije, prodaja kao jedna od poslovnih funkcija, je […]
24. Aprila 2015.

Koordinacija aktivnosti i istraživanje tržišta

Dilema za naslov je: Koordinacija poslovnih aktivnosti ili Istraživanje tržišta. Rješenje dileme je: kombinacija dva naslova u jedan tekst za Savjet dana u tekućoj sedmici. Zašto? Zato jer koordinacija poslovnih aktivnosti predstavlja jedan od oblika istraživanja, a istraživanje tržišta se […]

Pratite nas na društvenim mrežama!