Pratite nas na:

Savjet dana

19. Septembra 2014.

Relacijski kapital

Bavim se “od prošle sedmice”  Relacijskim (potrošački) kapitalom…. i nikako da sve te “relacije” privedem kraju. Standardno. Ako znamo da RK predstavlja odnose između strateških poslovnih jedinica poduzeća, te međuodnose između poduzeća i vanjske okoline (potrošači, distributeri, partneri, i sve […]
12. Septembra 2014.

Tantijemi, autorska i druga srodna prava

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 18 – Tantijemi – naknade za korištenje dugotrajne imovine subjekta, primjerice, patenata, trgovačkih znakova, autorskih prava i računalskih softwarea. Ovako počinjem ovaj Savjet dana. Možete se pitati: Zašto?..odgovor znate: Zato jer je ova tema obilježila tekuću sedmicu. […]
29. Avgusta 2014.

(Samo)motivacija vs. MOTIVa(k)cija

Tražim inspiraciju. U uvodu ću citirati plesnog umjetnika, Mihail Barišnjikov, koji kaže za svoj rad: „Ne pokušavam da igram bolje od drugih. Samo se trudim da igram bolje od sebe.“ Dok crpim posljednje atome snage….da okončam LJETO..bez da sam koristila […]
22. Avgusta 2014.

E-poslovanje: za i protiv

Petak. E-poslovanje je obilježilo tekuću sedmicu. Uvijek sam ZA e-Poslovanje, ali počinjem shvatati da postoje i profesionalci koji se bave digitalnim komunikacijama, a  koji imaju argumente PROTIV e-Poslovanja. U prvom trenutku nisam mogla razumjeti ZAŠTO je to tako? U drugom […]
15. Avgusta 2014.

BrainWriting

Manje-više sedmica je protekla po planu ! Razmišljam “u sebi”, kako da je “zaokružim” u jedinstvenu cjelinu. Krenem sa riječima: poslovna komunikacija…..ali mi se ne dopada…jer nije SVEOBUHVATNO. Pomislim da povežem ovaj pojam sa..COACHING jer radila sam i to….ali mi […]
8. Avgusta 2014.

Brand: svjesnost, identitet i imovina

Petak. Sedmicu je obilježila tema: BRAND. Naime, ovom temom se planiram baviti i narednih nekoliko mjeseci. Trenutno sam pripremila 4 autorska teksta na ovu temu: 2 prošlog mjeseca i 2 u tekućoj sedmici. Trebalo bi da sam definisala osnovne pojmove, […]
2. Avgusta 2014.

Planiranje i implementacija plana

Plan za proteklu sedmicu i mjesec je ispunjen. Rokovi u akcionom/terminskom planu bili su precizno postavljeni. Da, ostavila sam sasvim dovoljno vremena i za “nepredviđene” okolnosti.  Naime, svaki „dobar“ plan treba da ima i svoju „rezervnu“ ili izlaznu strategiju. Ali, […]
26. Jula 2014.

Interni audit/or

Subota. Sedmicu je obilježila još jedna edukacija u kojoj sam, kao konsultant, učestvovala.  Namjena edukacije: sticanje potrebnih znanja i vještina za internog auditora – standard kvalitete ISO 9001:2008. Konsultant sam i time se planiram baviti. Ali mi se učinilo KORISNIM […]
18. Jula 2014.

Segmentacija i pretplatnički paket

Petak.  Sedmica je prošla očekivanom brzinom i prema planu. Paralelno rađeno više aktivnosti, kao i obično. Po terminskom planu, za ovu sedmicu, predviđeno je slanje Pisma namjere kojim bi se trenutni kontakti, u bazi podataka na portalu www.savjetnik.ba,  obavijestili o […]
11. Jula 2014.

Analiza i optimiziranje poslovanja

Brojke i slova. Moglo bi se reći: Ništa novo. Novi je Klijent, tako da je sve NOVO u pogledu analize i optimiziranja poslovanja.  Ovo je, u tekućoj sedmici, prema terminskom planu aktivnosti sa Klijentom određeno kao prioritet. Naredna sedmica je […]

Pratite nas na društvenim mrežama!