Pratite nas na:

Finansijski konsalting

19. Marta 2021.

‘Zelena’ dimenzija budžetiranja

Održivi razvoj i računovodstvo okoliša podrazumijevaju primjenu ‘zelenog’ budžetiranja. Primjenom metode nultog proračuna, preduzeće može napraviti potreban zaokret ka ‘zelenim’ finansijama i započeti sa primjenom principa cirkularne ekonomije. ‘Zeleno’ budžetiranje je korištenje alata finansijske politike za postizanje okolišnih i klimatskih […]
12. Marta 2021.

Kako finansijske odluke utiču na stvaranje vrijednosti?

Proces finansijskog odlučivanja od izuzetne je važnosi za stvaranje (dodatne) vrijednosti u preduzeću. U suvremenim uvjetima finansijske, investicijske i odluke o upravljanju (ne)materijalnom imovinom veoma su važne u kontekstu poslovanja koje karakterizira globalna konkurentnosti. Za (strateško) finansijsko odlučivanje potrebne su […]
5. Marta 2021.

Metode za procjenu vrijednosti brenda

Brend je nematerijalna imovina preduzeća. Iako, Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 38) definiraju tretman nematerijalne imovine, većina domicilnih preduzeća još uvijek ne poznaje ili nije izvršila procjenu vrijednosti brenda. Tri su osnovna finansijska pristupa procjeni vrijednosti brenda, gdje svaki od pristupa […]
25. Decembra 2020.

Značaj finansijske analize za odlučivanje

Finansijsko odlučivanje podrazumijeva da donosioci odluka imaju odgovarajuće iskustvo i neophodne informacije za donošenje odluka. Pravovremene informacije, za menadžment i sve poslovne funkcije u preduzeću, obezbjeđuju se analizom finansijskih podataka (internih i eksternih). U domicilnim preduzećima, nedovoljno paženje se posvećuje […]
18. Decembra 2020.

Finansijski aspekti izostanka digitalizacije

Pri analizi finansijskih aspekata digitalne transformacije obično se posmatraju troškovi ulaganja. Jedno od pitanja koje sebi mogu postaviti finansijski menadžeri, pri donošenju odluke o digitalnoj transformaciji poslovanja, može biti i: Zašto investirati u digitalnu transformaciju preduzeća? Digitalna transformacija u preduzeću […]
11. Decembra 2020.

Uloga CFO pri definiranju KPI

Definiranje finansijskih ciljeva  u nadležnosti je finansijskih menadžera (CFO), a KPI kao kvantitativno mjerilo njihove realizacije sastavni su dio izvještaja za strateški menadžment. Jedan od izazova za CFO može biti: Kako definirati KPI? Pri definiranju KPI, potrebno je da CFO […]
4. Decembra 2020.

Računovodstvena načela i politike

Računovodstvena načela i politike od posebnog su značaja za finansijsko upravljanje i predstavljaju nematerijalnu imovinu preduzeća. Više je razloga zašto preduzeće treba imati formalno definirana računovodstvena načela i politike, a jedan od razloga je mogućnost izbora između određenih računovodstvenih metoda, […]
25. Septembra 2020.

Prednosti kreiranja i primjene platnih razreda

Svako preduzeće treba da ima odgovarajuću unutarnju organizaciju rada i sistematizaciju radnih mjesta, kao sastavni dio vlastite kadrovske politike. Za uspješnu implementaciju sistematizacije radnih mjesta potrebno je kreirati i odgovarajuće platne razrede. Platni razred je dio strukturiranog sistema plata, gdje […]
18. Septembra 2020.

Značaj ulaganja u ‘zelenu’ tehnologiju

‘Zelena’ ekonomija podrazumijeva primjenu suvremenih tehnologija koje nisu štetne za okoliš, a digitalna transformacija poslovanja samo je jedan od aspekata primjene ‘zelenih’ trendova u poslovanju (npr. bespapirno poslovanje i sl.). Računovodstvo okoliša jedan je od načina na koji domicilna preduzeća […]
10. Septembra 2020.

Koja je vrijednost (ne)finansijskih podataka?

U digitalnoj ekonomiji podaci su ‘gorivo’ i predstavljaju ne samo jedan od resursa, nego i nematerijalnu imovinu suvremenih preduzeća. U 21. stoljeću, preduzeća ne mogu uspješno poslovati bez (ne)finansijskih podataka, a primjena Big Data koncepta nije više novost, nego jedan […]

Pratite nas na društvenim mrežama!