Pratite nas na:

Finansijski konsalting

18. Decembra 2020.

Finansijski aspekti izostanka digitalizacije

Pri analizi finansijskih aspekata digitalne transformacije obično se posmatraju troškovi ulaganja. Jedno od pitanja koje sebi mogu postaviti finansijski menadžeri, pri donošenju odluke o digitalnoj transformaciji poslovanja, može biti i: Zašto investirati u digitalnu transformaciju preduzeća? Digitalna transformacija u preduzeću […]
11. Decembra 2020.

Uloga CFO pri definiranju KPI

Definiranje finansijskih ciljeva  u nadležnosti je finansijskih menadžera (CFO), a KPI kao kvantitativno mjerilo njihove realizacije sastavni su dio izvještaja za strateški menadžment. Jedan od izazova za CFO može biti: Kako definirati KPI? Pri definiranju KPI, potrebno je da CFO […]
4. Decembra 2020.

Računovodstvena načela i politike

Računovodstvena načela i politike od posebnog su značaja za finansijsko upravljanje i predstavljaju nematerijalnu imovinu preduzeća. Više je razloga zašto preduzeće treba imati formalno definirana računovodstvena načela i politike, a jedan od razloga je mogućnost izbora između određenih računovodstvenih metoda, […]
25. Septembra 2020.

Prednosti kreiranja i primjene platnih razreda

Svako preduzeće treba da ima odgovarajuću unutarnju organizaciju rada i sistematizaciju radnih mjesta, kao sastavni dio vlastite kadrovske politike. Za uspješnu implementaciju sistematizacije radnih mjesta potrebno je kreirati i odgovarajuće platne razrede. Platni razred je dio strukturiranog sistema plata, gdje […]
18. Septembra 2020.

Značaj ulaganja u ‘zelenu’ tehnologiju

‘Zelena’ ekonomija podrazumijeva primjenu suvremenih tehnologija koje nisu štetne za okoliš, a digitalna transformacija poslovanja samo je jedan od aspekata primjene ‘zelenih’ trendova u poslovanju (npr. bespapirno poslovanje i sl.). Računovodstvo okoliša jedan je od načina na koji domicilna preduzeća […]
10. Septembra 2020.

Koja je vrijednost (ne)finansijskih podataka?

U digitalnoj ekonomiji podaci su ‘gorivo’ i predstavljaju ne samo jedan od resursa, nego i nematerijalnu imovinu suvremenih preduzeća. U 21. stoljeću, preduzeća ne mogu uspješno poslovati bez (ne)finansijskih podataka, a primjena Big Data koncepta nije više novost, nego jedan […]
4. Septembra 2020.

Finansijski aspekti programa lojalnosti

Iako se program lojalnosti tretira kao jedan od marketinških alata, suštinski to je finansijski model nagrađivanja vjernosti kupaca, koji u sebi može sadržavati i nefinansijske aspekte poklona, kao što su to npr.znanje i iskustvo, što je od posebnog značaja u […]
26. Juna 2020.

Značaj upravljanja zalihama u internet trgovini

Bez obzira da li je preduzeće prije aktualne pandemije ili tokom trajanja pandemije odlučilo da unaprijedi vlastito poslovanje implementacijom webshop rješenja (internet trgovina) potrebno je posebnu pažnju posvetiti i upravljanju zalihama na istom. Upravljanje zalihama vrši se na istovjetan način […]
19. Juna 2020.

ROI na ulaganja u razvoj ljudskih potencijala

Ulaganje u razvoj ljudskih potencijala uvijek je izazovno, a naročito kada je potrebno procjeniti i/ili izračunati povrat ulaganja (ROI). Sa druge strane, veoma ‘lako’ je procjeniti gubitak za preduzeće ukoliko se ne vrši pravovremeno ulaganje u razvoj ljudskih potencijala. Izostanak […]
11. Juna 2020.

Finansijski ciljevi i KPI

Finansijsko upravljanje podrazumijeva definiranje konkretnih finansijskih ciljeva, utvrđivanje prioriteta njihove realizacije, način mjerenja stepena uspješnosti realizacije finansijskih ciljeva i pravovremeno poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera. Finansijski ciljevi trebaju biti sastavni dio finansijskog plana preduzeća, kako bi se utvrdilo vrijeme potrebno za […]

Pratite nas na društvenim mrežama!