Pratite nas na:

Finansijski konsalting

7. Juna 2019.

Alati za finansijsku analizu

Postoji više različitih alata za finansijsku analizu. Za potrebe analize finansijskog poslovanja preduzeća najčešće se koristi analiza bilansne strukture odnosno racio analiza. Ako su u preduzeću uspostavljeni profitni centri, može se vršiti i analiza profitnih centara  odnosno ocjenjivanje efikasnosti poslovanja […]
28. Marta 2019.

Analiza profitnih centara i finansijsko odlučivanje

Za finansijsko odlučivanje, od posebnog značaja je analiza poslovanja po profitnim centrima, ukoliko je na ovaj način izvršena uspostava unutarnje organizacije rada u preduzeću. Uspostava profitnih centara, kao novi poslovni model, značajna je za  razvojne aktivnosti preduzeća, a naročito za […]
22. Marta 2019.

Finansijski aspekti franšiznog poslovanja

Franšizno poslovanje, posmatrano iz perspektive potrebnog ulaganja u razvoj ‘novog’ biznisa ili kao način proširenja trenutnog poslovanja, predstavlja atraktivan model finansijskog ulaganja. Za pokretanje ili razvoj franšiznog poslovanja neophodno je poznavati finansijske aspekte ovog oblika ulaganja.   Franšiza  u zemljama […]
15. Marta 2019.

Softver: trošak ili investicija?

Suvremeno poslovanje podrazumijeva primjenu IT alata. Kako se IT alati kontinuirano unapređuju, to preduzeća u svom poslovanju koriste više različitih softvera. Primjena različitih softvera u preduzeću treba biti dugoročno opredjeljenje, ali se softver u finansijskom smislu najčešće posmatra kao trošak, […]
8. Marta 2019.

Upravljačko vs. finansijsko računovodstvo

Značaj računovodstvene funkcije za finansijsko upravljanje može se posmatrati sa više različitih aspekata, a što je rezultat ekonomsko – tehnološkog razvoja koji je uslovio i specijalizaciju u računovodstvu. Najznačajnije vrste računovodstva su: menadžersko (upravljačko) računovodstvo, finansijsko računovodstvo, troškovno računovodstvo, računovodstvena […]
4. Januara 2019.

Front office vs. Back office poslovi

Uobičajeni naziv za poslove koji podrazumijevaju direktni kontakt sa potrošačima ili klijentima je front office (npr. prodaja, šaltersko poslovanje, recepcija i sl.), dok se termin back office koristi za sve poslove koji se obavljaju ‘u pozadini’, a koji podrazumijevaju administrativne […]
26. Decembra 2018.

Finansijska vrijednost brenda i MRS 38

U trenutku kada se svodi ‘konačan’ bilans za tekuću godinu, u rubrici Savjet dana izabrala sam temu: Finansijska vrijednost brenda  i MRS 38. Iako postoji odgovarajući računovodstveni standard za nematerijalnu imovinu, brend kao oblik nematerijalne imovine preduzeća još uvijek se […]
21. Decembra 2018.

Povećanje profitabilnosti i teambuilding

Jedan od internih faktora koji u značajnoj mjeri utiče na povećanje profitabilnost poslovanja je kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih potencijala. Ulaganjem u teambuilding aktivnosti, kao jedan od načina razvoja organizacijske kulture preduzeća, postiže se povećanje učinkovitosti poslovnih timova. Povećanjem učinkovitosti […]
14. Decembra 2018.

Upravljanje troškovima akvizicije kupaca

Za finansijsko upravljanje od posebnog značaja je izračun troškova akvizicije (stjecanja) kupaca  ili eng. Customer Acquisition Cost – CAC. Ovaj mjerni podatak sve više se koristi u upotrebi, sa pojavom internetskih preduzeća i web-oglašavanih kampanja, bez obzira da li se […]
7. Decembra 2018.

Analiza i planiranje zaliha

Upravljanje zalihama (sirovina i materijala, dijelova, poluproizvoda, gotovih proizvoda) izazovan je aspekt finansijskog upravljanja, jer su zalihe dio aktive preduzeća. Obrt zaliha, u određenom vremenskom periodu, od posebnog je značaja za finansijsko upravljanje, što podrazumijeva upotrebu odgovarajućeg sistema. Finansijski opravdano […]

Pratite nas na društvenim mrežama!