Pratite nas na:

Marketing konsalting

5. Novembra 2021.

Konvencionalni Vs. Digitani alati

Baze podataka i digitalni alati zasnovani na primjeni baza podataka čine suštinu digitalne marketing strategije, koju obično primjenjuju preduzeća, koja prate suvremene trendove. Sa druge strane, preduzeća koja posluju na tradicionalnim principima i na istim zasnivaju svoju prodajnu strategija obično […]
23. Septembra 2021.

Društveno odgovorni aspekti budžetiranja

Suvremeni pristup budžetiranju (finansijskom planiranju, izradi proračuna) treba da obezbjedi takav budžet (proračun) koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu odnosno mjerljivu komponentu društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Bez obzira na karakter vlasnika kapitala (javno, privatno ili socijalno preduzeće), te vrstu […]
10. Septembra 2021.

Strategija za određivanje cijena

Cijena je jedan od elemenata marketing miksa, a  u zavisnosti od izabrane strategije za određivanje cijena zavisiti će i budući prihodi preduzeća. Cijena koju određuje preduzeće ima i psihološki uticaj na klijente, odnosno na taj način preduzeće šalje jasnu poruku […]
27. Avgusta 2021.

Marketinški vs. Prodajni pristup

Bez obzira na djelatnost preduzeća, njegovu veličinu i vlasničku strukturu (npr. privatno, javno odnosno komercijalno, socijalno), ukoliko želi uspješno poslovati, svako preduzeće treba da ima minimalno prodajni tim (funkciju), a zatim i marketing tim (funkciju). U nekim preduzećima prodajni i […]
20. Avgusta 2021.

Zašto marketing menadžeri trebaju biti kreativni?

Kreativnost je jedna od vještina koja se podrazumijeva u 21. stoljeću i digitalnoj ekonomiji. Posebno je značajna za marketing menadžere, jer se digitalna ekonomija zasniva na znanju i inovacijama. Preduzeće koje želi biti konkurentno na (digitalnom) tržištu treba u svom […]
13. Avgusta 2021.

Iskustveni vs. Influencer marketing

Suvremeni marketing menadžeri imaju na raspolaganju brojne marketinške alate za komunikaciju sa ciljnim tržištem. Na koji način će se u preduzeću koristiti pojedini marketinški alat, zavisi prvenstveno od (digitalne) marketing strategije preduzeća. Brojne su prednosti primjene iskustvenog i influencer marketinga, […]
6. Avgusta 2021.

‘Zeleni’ marketing trendovi

‘Zeleni’ marketing kao oblik društvenog, ekološkog, marketinga podrazumijeva da su proizvodi odnosno usluge i sve marketinške aktivnosti preduzeća oblikovani na način da njihovo djelovanje nema negativan uticaj na okoliš i društvo u cjelini. ‘Zeleni’ marketing i cirkularna ekonomija podrazumijevaju primjenu […]
11. Juna 2021.

Finansijski aspekti socijalnog poduzetništva i DOP

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) jedan je od suvremenih poslovnih trendova, pri čemu se model na kojem se zasniva poslovanje konvencionalnog (profitnog) preduzeća u značajnoj mjeri razlikuje od poslovnog modela socijalnog (neprofitnog) preduzeća. Ukoliko se ova dva poslovna modela partnerski povežu, […]
28. Maja 2021.

Marketing zasnovan na podacima

U diskusiji se veoma često postavlja pitanje: Da li je marketing trošak ili investicija?, ali se pri tome obično zanemaruju konkretni podaci koji se koriste pri argumentaciji stavova. Marketing može biti i trošak i investicija, ali to ne zavisi od […]
21. Maja 2021.

Suvremeni pristup analizi tržišta

Suvremena analiza tržišta podrazumijeva primjenu različitih pristupa i metoda. Mogućnost da se vrši izbor između više različitih pristupa, jer samo jedan pristup ne može dati najdublje razumijevanje tržišta, ima za cilj postići potpuniji uvid pri analizi tržišta. Nadalje, metode koje […]

Pratite nas na društvenim mrežama!