CBFW

logo

 

Razvoj     Marketing     Finansije     Menadžment    Teambuilding     Pretplata     Zašto 10+

 “Povjerenje – Sinergija-Razvoj”

Iza nas je još jedna poslovna goina, koju je  prva BH virtualne kancelarije za poslovno savjetovanje obilježila sa sloganom  “Povjerenje-Sinergija-Razvoj” sa ciljem promocije značaja:

 Cjeloživotno obrazovanje

Sa ciljem afirmacije značaja poslovne edukacije i ličnog usavršavanja menadžera na svim nivoima, razvoja suvremenih profesionalnih vještina i promjena poslovnog ponašanja kreiran je jedinstveni program ‘otvorenih’ Ideja & Radionica©.

Interaktivne radionice namijenjene su preduzećima koja žele da unaprijede vještine svojih menadžera za kvalitetnije upravljanje  rastom i razvojem poslovanja.

Usavršavanjem vještina menadžera podstičemo uspješnost preduzeća na tržištu.

 

 

Intelektualni kapital

Ulaganje u intelektualni kapital i poslovne vještine neminovna su investicija, u suvremenim uslovima poslovanja, jer  je samo stalnim napretkom znanja moguće obezbjediti kontinuitet i uspješnost poslovanja. 

Cilj menadžmenta svakog preduzeća je iskoristiti i maksimizirati potencijale zaposlenih u postizanju nove vrijednosti i održavanju konkurentske prednosti ne tržištu. 


Multidisciplinarni pristup

Upotrebom suvremenih tehnologija, koje su primarno usmjerene na čovjeka kao nosioca razvoja, obezbjeđujemo razvoj Vašeg poslovanja. Naše dugoročno poslovno opredjeljenje je poduzetništvo zasnovano na primjeni suvremenih tehnoloških rješenja u  upravljanju odnosima sa klijentima.

Primjenom multidisciplinarnog pristupa, kontinuirano pratimo suvremene tržišne trendove i obezbjeđujemo integralan model poslovnog savjetovanja, kao jedinstvenu kombinaciju slijedećih usluga: razvojni konsalting, marketing konsalting, finansijski konsalting i menadžment konsalting.

 

 Mentorstvo

Mentorstvo je oblik profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri, sa naglaskom na značaj mentorstva za razvoj  poduzetništva i upravljanje ljudskim potencijalima.

Bez obzira na Vaše iskustvo ili obrazovanje obezbjeđujemo profesionalnu podršku  razvoju ljudskih potencijala i napredovanju u karijeri, putem slijedećih usluga:
– Individualni program mentorstva 1:1
– Grupni program mentorstva.

Za poslovnu suradnju, obratite nam se sa povjerenjem !

Hvala Vam što ste dio naše virtualne poslovne mreže. Nadamo se da su informacije koje šaljemo korisne za Vaše poslovanje. Vašu e-mail adresu koristimo da bi Vas obavijestili o suvremenim poslovnim trendovima i informacijama na poslovnom portalu www.savjetnik.ba