Pratite nas na:

O nama

Poslovni portal Savjetnik.ba (www.savjetnik.ba) kreiran je sa ciljem pružanja savremenog, poslovnog, savjetovanja na domicilnom tržištu i u uslovima globalnih tržišnih kretanja. Vlasnik portala Savjetnik.ba je SoftConsulting s.p. , čija je osnovna djelatnost poslovni i menadžment konsalting zasnovan na primjeni savremenih tehnologija. Obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, te savjetovanje i ponuda programske, odnosno softverske opreme nezaobilazni je oblik usluga savremenog menadžment konsaltinga i prve BH virtualne kancelarije za poslovno savjetovanje.

SoftConsulting s.p. je registrovan 26.03. 2010. godine sa ambicijom da se razvije u uspješnu, stabilnu i inovativnu mikro – kompaniju, koja će okupiti multidisciplinarni tim stručnjaka, sa ciljem obavljanja poslovnog savjetovanja u projektno vođenim uslovima poslovanja. Radeći kvalitetno uz poštivanje dobrih poslovnih običaja, u uslovima zdrave konkurencije, želimo steći povjerenje kako svojih klijenata, tako i poslovnih partnera.

Osnovna misija poslovnog portala Savjetnik.ba je obezbjediti afirmaciju poslovnog savjetovanja, koje će sadržajem i kvalitetom biti od koristi menadžerima svih nivoa, te postati izvor saznanja za poslovne ljude koji žele ići naprijed.

Cilj nam je biti prvi bh. poslovni portal koji svojim posjetiocima omogućava da, na jednom mjestu, pronađu sve potrebne informacije neophodne za unapređenje i razvoj poslovanja u tržišnim uslovima koje pred nas stavlja poslovanje u 21. vijeku. Stoga ćemo kontinuirano nastojati da poslovni portal Savjetnik.ba konceptualno proširujemo i osvježavamo sa novim sadržajima. Želimo biti dio i podrška sveukupnog prosperiteta Bosne i Hercegovine, ali i šireg okruženja u kojem djelujemo.

 • Interaktivna komunikacija

  Posebnu pažnju poklanjamo posjetiocima portala kako bi uspješno mogli zadovoljiti njihove potrebe za brzim i kvalitetnim upravljanjem podacima i informacijama, neophodnim za poslovno odlučivanje. Namjera nam je da, kroz interaktivnu komunikaciju, posjetiocima portala obezbjedimo kompetentnu i relevantnu poslovnu informaciju. Na poslovnom portalu Savjetnik.ba određeni sadržaji su dostupni svim posjetiocima, a sadržaji u rubrikama: Poslovne zanimljivosti, Poslovna literatura i Savjet dana dostupni su samo korisnicima pretplatničkog paketa usluga.

  Dakle, samo korisnici pretplatničkog paketa usluga mogu pristupiti kompletnom sadržaju portala pomoću svog korisničkog imena i lozinke. Korisničke lozinke ćete samostalno izabrati, a od administratora portala na e-mail će Vam biti dostavljena potvrda aktiviranja Vaše pretplate. Posjetioci koji nisu pretplatnici moći će pristupiti samo jednom djelu sadržaja, ali neće moći pristupiti sadržaju za pretplatnike. Pretplatnicima će biti omogućena dostava i mjesečnog biltena sa aktuelnim sadržajima na poslovnom portalu Savjetnik.ba, sa ciljem pružanja blagovremenih informacija o savremenim poslovnim kretanjima.

 • Izjava o autorskim i vlasničkim pravima

  SoftConsulting s.p. Tuzla polaže autorska i vlasnička prava na sadržaje objavljene na poslovnom portalu Savjetnik.ba, osim u slučajevima kada je kao vlasnik autorskog prava naznačeno drugo fizičko i/ili pravno lice.
  Prenošene cjelokupnog ili dijela sadržaja na koje autorsko i vlasničko pravo polaže SoftConsulting, s.p. Tuzla nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti vlasnika autorskog prava. Prenošenje sadržaja objavljenog na poslovnom portalu Savjetnik.ba podliježe odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima BiH.
 • Pravila i uslovi korištenja portala Savjetnik.ba

  Pristupom na poslovni portal Savjetnik.ba (u daljnjem tekstu: “mi”, “nas”, “naš(a/e/i/u)”), trebate se slagati sa svim, dole navedenim, pravilima i uslovima. Ukoliko se ne slažete sa svim, dole navedenim, pravilima i uslovima, molimo Vas da ne pristupate i ne koristite poslovni portal Savjetnik.ba.

  Na poslovnom portalu Savjetnik.ba morate poštovati slijedeća pravila i uslove korištenja.

  Omogućiti ćemo svim poslovnim partnerima i korisnicima da postavljaju zanimljive sadržaje. Ako posjedujete vlastiti i/ili nađete zanimljiv sadržaj, imate mogućnost objaviti ga na poslovnom portalu Savjetnik.ba. Ukoliko želite objaviti neki sadržaj na poslovnom portalu Savjetnik.ba, putem kontakt forme dostavite nam link sadržaja kojeg želite objaviti i/ili putem e-maila nam dostavite materijal sa sadržajem kojeg želite objaviti, te će Vaš sadržaj biti dostupan svim posjetiocima portala Savjetnik.ba.

  Zadržavamo pravo blokiranja određenog korisnika pretplatničkog paketa usluga i ukidanja njegovih pretplatničkih privilegija ako se pokaže da zloupotrebljava usluge koje koristi sa poslovnog portala Savjetnik.ba.

  Registrovani korisnici (pretplatnci) ne smiju:
  – za vlastite potrebe, sa ciljem dalje komercijalizacije, koristiti bilo koji od sadržaja bez saglasnosti vlasnika poslovnog portala;
  – distribuirati sadržaje sa poslovnog portala koji su zaštićeni autorskim pravima i/ili kršiti bilo koji od važećih domaćih i/ili međunarodnih zakona u oblasti zaštite autorskih prava.

  Također, obavezujete se da ćete na portalu Savjetnik.ba objavljivati isključivo materijale koji ne krše međunarodne zakone, a samim time ni zakonske propise Bosne i Hercegovine. To znači da ste odgovorni ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava.

  Uz ostalo, saglasni ste da kao korisnik portala (pretplatnik) nećete:
  – objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje;
  – objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke i/ili pravne osobe;
  – lažno se predstavljati (u ime drugog fizičkog ili pravnog lica);
  – objavljivati i/ili prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone;
  – objavljivati i/ili prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama;
  – niti na bilo koji drugi način zloupotrebljavati poslovni portal Savjetnik.ba.

  Za sve ostale oblike komunikacije sa nama možete poslati e-mail ili nas kontaktirati putem kontakt forme.

  Rad Administratora:
  – Administrator ima pravo pobrisati svaki sadržaj objavljen na poslovnom portalu Savjetnik.ba, bez najave i objašnjenja;
  – svakom korisniku (pretplatniku) može biti zabranjen pristup poslovnom portalu Savjetnik.ba, bez najave i objašnjenja;
  – svaki korisnik portala (pretplatnik) će biti banovan ukoliko krši bilo koje od pravila i uslova korištenja portala Savjetnik.ba;
  – Administrator nije dužan objašnjavati zašto je neki sadržaj obrisan ili cenzurisan;
  – Administrator ima pravo, ali ne i obavezu brisanja sadržaja koji su izvan pravila i uslova korištenja na poslovnom portalu Savjetnik.ba;
  – Administrator zbog obimnosti posla nije u mogućnosti, niti je dužan obrisati sve poruke koje krše pravila i uslove korištenja;
  – Administrator nije dužan niti je u mogućnosti odmah reagovati i ukloniti sadržaje koji krše pravila i uslove korištenja.

  Kao korisnik (pretplatnik) poslovnog portala Savjetnik.ba, također, prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa Vašim profesionalnim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

  Kao korisnik (pretplatnik) poslovnog portala Savjetnik.ba, odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz sadržaje koje koristite na portalu. Svi podaci, upisani prilikom registracije, upisuju se u bazu podataka. Niti jedan podatak ne smije i neće biti dat na uvid bilo kojoj osobi (osim za potrebe poslovnog portala Savjetnik.ba i onih-ako/što/kako podliježe zakonu). Poslovni portal Savjetnik.ba ne može i neće biti odgovoran ukoliko uslijed hakerskog napada dode do uvida i otkrivanja podataka.

  Korisnik portala (pretplatnik) zadržava svu odgovornost za sadržaj unosa i odriče svu odgovornost poslovnog portala Savjetnik.ba po bilo kojem osnovu vezanim za iste.

  Svi sadržaji na ovom poslovnom portalu izražavaju mišljenja/stavove/poglede autora/ica tih unosa, skladno čemu administrator i ostale osobe koje sudjeluju u održavanju ovog portala ne mogu i neće odgovarati za pomenuti sadržaj (osim vlastitih).

  Pravila i uslovi korištenja poslovnog portala Savjetnik.ba podložni su promjenama bez prethodne najave. Kako, dole navedene, uslove i pravila možemo promijeniti u bilo koje doba, molimo, s vremena na vrijeme ih ponovo pročitajte, kako se ne bi dogodilo da se ne slažete sa uslovima i pravilima, a i dalje pristupate i koristite sadržaje sa poslovnog portala Savjetnik.ba.

  Slažete se da poslovni portal Savjetnik.ba ima pravo, u bilo koje doba, izbrisati/urediti/premjestiti/zatvoriti teme sa sadržajem koji odgovara navedenom.

  Hvala Vam što poštujete Pravila i uslove korištenja poslovnog portala Savjetnik.ba !Pratite nas na društvenim mrežama!