Pratite nas na:

Partnerska aplikacija

Otvorenost za partnersku suradnju jedan je od naših temeljnih principa poslovnog povezivanja. Zagovaramo poslovno umrežavanje profesonalaca, na neformalnoj i formalnoj osnovi, sa ciljem da korištenjem najboljih individualnih karakteristika svakog od  partnera kvalitetnije zadovoljimo potrebe naših klijenata.

Svjesni činjenice da svaku partnersku mrežu treba njegovati i održavati, kreirali smo Obrazac – Partnerska aplikacija kako bi smo našim budućim partnerima omogućili da približe svoje viđenje našeg poslovnog povezivanja.

Podržavamo poduzetničke inicijative širom BiH, ali i unutar regije, a naš koncept poslovne suradnje želimo približiti ne samo kompanijama i pojedincima koji duži niz godina profesionalno djeluju na tržištu, nego i  novoosnovanim kompanijama i pojedincima koji svoje projektne aktivnosti planiraju realizirati u narednom periodu ili su na početku realizacije svojih poduzetničkih aktivnosti.

Poslovni model partnerskog povezivanja je naša trajna tržišna orjentacija, a naše buduće partnere pozivamo da elektronskim putem dostave popunjen obrazac i time izraze vlastiti interes za suradnju sa nama. Ukoliko smatrate da predloženi obrazac nije u skladu sa Vašim poslovnim konceptom, molimo Vas da nas kontaktirate i približeite nam svoje interese za partnerskom suradnjom.

Partnersku mrežu konsultanata smatramo našim strateškim resursom, stoga ćemo u razvoj mreže konsultanata ulagati vlastite resurse, ali i zajedno sa našim partnerima promicati razvoj modela poslovnog povezivanja zasnovanog na partnerstvu srodnih konsultantskih djelatnosti.

Primjenjujući načelo poluge u upravljanju projektnim aktivnostima partnera, koje počiva na činjenici da: male, usredotočene, akcije omogućuju velika poboljšanja performansi povezujući aktivnosti subsistema u jedinstven sistem,  našim partnerskim povezivanjem omogućavamo efikasnije tržišno djelovanje.

Pozivamo sve zainteresovane za implementaciju partnerske suradnje u oblasti konsultantskih usluga da, povezivanjem sa nama, povećate kvalitetu usluga koje pružate Vašim klijentima !Pratite nas na društvenim mrežama!