Pratite nas na:

Alfa 24 Tuzla

Alfa24alfa24 Tuzla je agencija za informatički inženjering koja se bavi izradom rješenja na Oracle APEX platformi. APEX platforma omogućava razvoj svih vrsta informacionih sistema i integraciju sa postojećim rješenjima unutar organizacije.  Misija agencije Alfa24 je transformacija poslovanja korisnika, uvođenje jedinstvenog koncepta upravljanja znanjem i stvaranje novih vrijednosti korištenjem informacionih i internet tehnologija.

U martu 2016. godine, započeli smo partnersku saradnju na promociji značaja upotrebe aplikativnih rješenja za:

·         Upravljanje odnosima sa klijentima ( CRM),

·         Upravljanje idejama i znanjem,  

·         Upravljanje projektima.

Za efikasno poslovanje vrlo je bitno da su svi podaci o klijentima na jednom mjestu. Aplikativno rješenje za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) omogućava: jednostavan i sistematičan pristup podacima o klijentima,  poboljšanu komunikaciju unutar organizacije, jednostavno i efikasno planiranje aktivnosti, statističke pokazatelje o klijentima, efikasnu komunikaciju sa postojećim i novim klijentima, praćenje prodajnih aktivnosti.

Alfa24 upravljanje idejama i znanjem je rješenje koje omogućava prikupljanje i klasifikaciju svih ideja u organizaciji na jednom mjestu. Jednostavan i intuitivan pristup koji prati ‘LEAN’ metodologiju i vizuelni pristup upravljanju podacima, dovodi do stalnog unapređenja procesa unutar organizacije. Aplikativno rješenje za upravljanje idejama omogućava Vam da sve ideje budu ocijenjene, klasifikovane po grupama i prioritetima, evaluirane i primjenjene u praksi, ili detaljno analizirane i ostavljene da čekaju povoljniji trenutak za primjenu.

Alfa24 upravljanje projektima  je jedinstveno rješenje za praćenje podataka o projektima, koje omogućava da na jednom mjestu pratite stanje svih projekata u organizaciji, angažovanje resursa i sve planirane i ostvarene projektne aktivnosti.  Sistem za praćenje projekata omogućava organizaciji da na efikasan i jednostavan način prati utrošak resursa na svim projektima koje vodi, kao i da omogući pregled svih aktivnosti na projektima, pružajući veliki broj raznih uporednih analiza i izvještaja. Jednostavan za implementaciju i upotrebu, sa podacima koji su neophodni za praćenje, Alfa24 sistem za praćenje projekata predstavlja novu generaciju rješenja koja cilja na optimalne rezultate korištenja informacionih sistema uz jednostavno korištenje.

Više informacija o ovom poslovnom partneru možete pronaći na www.alfa24.ba ili direktno ostvariti kontakt na:

Alfa24 Tuzla
Rudarska 46
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
tel: +387 35 210 433
gsm: +387 61 148 733
e-maill: info@alfa24.baPratite nas na društvenim mrežama!