Pratite nas na:

Tržišna orijentisanost i posvećenost klijentu

savjetnik-tr_orjent1tU uslovima savremenog poslovanja, samo kreiranje dodatnih tržišnih vrijednosti može obezbjediti uspješno poslovanje. Naša marketing koncepcija kreirana je tako da omogućava integralnu perspektivu, uz korištenje sposobnosti da predvidimo, reagujemo i kapitaliziramo promjene u našem okruženju.

Kontinurano vršimo anticipiranje događaja na tržištu i pripremamo se za naše konkurentsko ponašanje. Pri tome uvijek obezbjeđujemo visok nivo usmjerenosti na klijenta, ali imamo u vidu i aktivnosti konkurencije, te interfunkcionalnu koordinaciju poslovanja. U tom smislu vršimo prikupljanje i diseminaciju informacija, sa ciljem prilagođavanja naše ponude zahtjevima tržišta.

Naša poslovna filozofija zasnovana je na implementaciji istraživanja tržišta, na osnovu toga izvršenoj segmentaciji klijenata i poduzetim marketinškim aktivnostima, proaktivnom djelovanju na tržištu i anticipiranju tržišnih potreba.

Posvećenost potrebama klijenata predstavlja osnovu naše poslovne suradnje i zadovoljstva naših klijenata. Znamo da je zadovoljan klijent, najbolje mjerilo naših poslovnih nastojanja. Naše je zadovoljstvo pronaći inovativna rješenja koja će obezbjediti ostvarenje tržišnih ciljeva naših klijenata. Njegujući inventivan poslovni model i primjenu novih tehnologija u mogućnosti smo udovoljiti zahtjevima naših klijenata i osigurati zajednički uspjeh na tržištu.

Svoje poslovne aktivnosti usmjeravamo ka ostvarivanju slijedećih ključnih poslovnih principa:Pratite nas na društvenim mrežama!