Pratite nas na:

Usluge poslovnog savjetovanja

Usluge poslovnog savjetovanja mogu biti mnogobrojne i raznovrsne, ali imaju jednu zajedničku karakteristiku:pružiti stručnu pomoć klijentima. Svoj tržišni nastup zasnovali smo na integralnom modelu kao jedinstvenoj kombinaciji slijedećih usluga:

Razvojni konsalting
Marketing konsalting
Finansijski konsalting
Menadžment konsalting
In-house programi poslovnog savjetovanja.

 

Konsultantski profesionalni angažman nastojimo kontinuirano dopunjavati sa novim uslugama. Imajući u vidu da se internet sve češće koristi kao izvor za prikupljanje relevantnih i pravovremenih informacija, pokrenuli smo poslovni portal Savjetnik.ba. Na ovaj način nastojimo svoje poslovanje učiniti transparentnim, dostupnim široj poslovnoj javnosti i obezbjediti tržišnu prepoznatljivost kao virtuelna kancelarija za poslovno savjetovanje.

Imajući u vidu da su savremene ICT promjenile način i dinamiku poslovanja u cijelosti, pružajući usluge klijentima uvažavamo ovaj bitan momenat, ali pri tome ne gubimo iz vida da je direktna poslovna komunikacija značajna za  kvaliteno usluživanje klijenata. Zato nastojimo ostvariti ravnotežu primjene ICT i drugih tehnoloških alata, a da pri tome ostanemo u direktnom kontaktu sa klijentima. U svom tržišnom nastupu, bez obzira na posljedice dehumanizacije koje sa sobom nužno  nosi informatizacija društva, savremene trendove  poslovnog komuniciranja nadopunjujemo sa  dobrom praksom “licem u lice”, pri interpersonalnoj  komunikaciji.

Kombinacijom savremenih trendova i poslovne tradicije obezbjeđujemo fleksibilnost vlastitog poslovanja, ali istovremeno njegujemo i pozitivne vrijednosti pružanja usluga zasnovanih na prethodnim iskustvima i dobrim praksama u oblasti poslovnog savjetovanja. Smatramo da su visok nivo kvaliteta i fleksibilnosti izvršavanja usluga poslovnog savjetovanja naša glavna komparativna prednost na tržištu u odnosu na druge konsultantske kompanije. Kao dodatnu prednost našeg nastupa na tržištu ističemo našu otvorenost za suradnju sa drugim sličnim kompanijama iz oblasti poslovnog savjetovanja. Uspostavljanjem i njegovanjem oblika  poslovnog povezivanja srodnih djelatnosti potičemo  napredak cjelokupne branše, kao i tržišta konsultantskih usluga u cjelini.

Podatak, informacija, tehnologija !Pratite nas na društvenim mrežama!