Pratite nas na:

Društvena odgovornost

Vlastiti poslovni angažman u obavljanju konsultantske djelatnosti nastojimo ostvariti pridržavanjem koncepta društveno odgovornog poslovanja. Opredjeljujući se za koncept društveno odgovornog poslovanja investiramo u vlastitu budućnost sa trajnim opredjeljenjem da na taj način možemo pomoći razvoju BH privrede i društva.

Primarna nastojanja naše društvene odgovornosti usmjerena su na: održivi razvoj, transparentno upravljanje, socijalnu odgovornost, cjeloživotno učenje i jednake mogućnosti u radu. Ulažući u intelektulani kapital, kao pokretač razvojnih promjena u društvu, kontinuirano unapređujemo vlastite poslovne aktivnosti, ali i poslovanje naših klijenata i naše partnerske relacije.

Poslovne odnose sa našim klijentima i partnerima zasnivamo na dugoročnoj i fer kooperaciji. Pri tome želimo ostvariti transparentnost naše poslovne saradnje i obezbjediti održivi razvoj naših individualnih aktivnosti kroz zajednički poduzete projekate. Pozitivnim i proaktivnim djelovanjem na tržištu imamo za cilj potaknuti i ostale poslovne subjekte da svoje poslovanje usklade sa poslovnim principima koji će omogućiti promociju ekonomije znanja i socijane kohezije.

Ulažući u koncept društveno odgovornog poslovanja obezbjeđujemo dugoročno upravljanje rizicima vlastitog poslovanja, a naše poslovne odnose gradimo na međusobnom povjerenju i poštovanju kodeksa poslovne prakse. Provodimo poslovnu praksu koja omogućava našim klijentima i partnerima usporedive, pouzdane i relevantne informacije koje će im obezbjediti kvalitentno poslovno odlučivanje i upravljenje rizicima vlastitog poslovanja.

Istražujući potrebe naših klijenata, osiguravamo izvršavanje dobro osmišljenih i razrađenih procesa koji rezultiraju obostranim poslovnim uspjehom. Primjenom principa poslovne izvrsnosti, vršimo unapređenje vlastitog poslovanja pri čemu proces učenja temeljimo na sistematskoj procjeni ostvarenog i upoređivanjem sa najboljim konsultantskim poslovnim praksama.

Primjenjujući koncept društveno odgovornog poslovanja, u proteklom periodu, realizirano je više projekata za podršku razvoju poduzetništva u BiH, a najznačajniji su: program praktične obuke ˝Moja Praksa˝,  program za pokretanje biznisa – Tuzla Startup Weekend, program za podršku razvoju ideja iz oblasti turizmaStartUp Tourism” i Web marketing – prilika za zapošljivost žena. Na globalnom tržištu, aktivnosti društveno odgovornog poslovanja kontinuirano se realiziraju, od novembra 2012. godine, putem mentorske mreže poslovnih žena i Web Platforme Cherie Blair Foundation sa sjedištem u Londonu. U saradnji sa CARE International i uz finansijsku podršku Austrijske razvojne Agencije, 2021. godine je realizovan projekat ‘Podrška pružateljima socijalnih usluga organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini’, kojim su podržane prodajne i marketing aktivnosti 5 socijalnih poduzeća -partnera na Projektu.Pratite nas na društvenim mrežama!