Pratite nas na:

Poslovna suradnja

SC2018Polazeći od osnovne misije portala Savjetnik.ba, a to je afirmacija poslovnog savjetovanja, u našem tržišnom nastupu želimo kreirati ozračje koje afirmiše pozitivne trendove  poslovne kooperacije. Otvoreni smo za raznovrsne oblike poslovne suradnje, a multidisciplinarno povezivanje profesionalaca omogućava nam bržu razmjenu informacija i znanja  obezbjeđujući razvoj naših individualnih kompetencija i unapređenje vlastitog poslovanja.

Učimo i potičemo razmjenu zajedničkih iskustava, jer na taj način  postižemo spoj najboljih tehnologija i prakse pri pružanju konsultantskih usluga.

Upotrebom savremenih tehnologija, želimo biti uvijek na raspolaganju našim klijentima, a kada im se ukaže potreba za nekom od naših savjetodavnih usluga želimo im pomoći u koncipiranju njihovog zahtjeva i time ubrzati rješenje njihovih trenutnih poslovnih problema, ali i kvalitetnije zadovoljenje potreba za našim uslugama. U tom smislu smo, za naše cijenjene klijente, kreirali koncept koji će im pomoći u bržem prepoznavanju vlastitih potreba za konsultantskim uslugama. Ukoliko želite da nam ukažete svoje povjerenje i izaberete nas za Vašeg poslovnog konsultanta, molimo Vas da On-line korisnički zahtjev  elektronski ispunite i pošaljete elektronskom poštom na slijedeću adresu ili nas jednostavno kontaktirate, a mi ćemo Vam pomoći u koncipiranju problema za koji Vam je neophodna naša konsultantska usluga.

Ukoliko Vaša kompanija želi da ostvari partnersku suradnju sa nama, za Vas smo kreirali Obrazac za partnersku suradnju koji molimo Vas da elektronski ispunite i pošaljete elektronskom poštom na slijedeću adresu. Cijeneći Vaše individualne specijalnosti i benefite koje možemo ostvariti u našoj partnerskoj suradnji, nastojaćemo odgovoriti Vašim potebama za poslovnim povezivanjem. U duhu naših poslovnih principa, kreiraćemo najbolji mogući oblik partnerskog povezivanja sa Vašom kompanijom i predložiti moguće oblike naše kooperacije. Svjesni da multidisciplinarnim povezivanjem možemo ostvariti kontinuirano širenje mreže partnera, pri izvršavanju naših konsultantskih usluga, rukovodićemo se principom da unutar određene djelatnosti, u istom gradu, nemamo više od jednog partnera sa istovjetnim specijalnostima.

Poslovna saradnja sa Vama predstavljaće za nas jedno novo iskustvo, a naša prethodno stečena iskustva ćemo uvijek koristiti isključivo sa ciljem obostrano korisnog unapređenja poslovanja i proširenje naše međusobne suradnje. Naše prethodno profesionalno iskustvo i poslovna odgovornost samo su jedan od razloga za uspostavljanje poslovne suradnje sa nama. Ukazano povjerenje ćemo nastojati opravdati, a najbolja nagrada za nas će biti Vaše zadovoljstvo izvršenom konsultantskom uslugom i uspješna implementacija razvojnih projekata u Vašoj kompaniji.Pratite nas na društvenim mrežama!