Pratite nas na:

Poduzetništvo

Naše dugoročno poslovno opredjeljenje je poduzetništvo zasnovano na primjeni savremenih tehnoloških rješenja u  upravljanju odnosima sa klijentima, a u cilju kvalitetnijeg zadovoljanja tržišnih potreba i generisanja finansijskih vrijednosti proizašlih iz toga. Pružajući podršku poslovnom odlučivanju zasnovanom na mjerljivim pokazateljima, poduzetnicima obezbjeđujemo pretpostavke za kontinuiran razvoj na temelju  kojeg će biti omogućeno i kreiranje novih radnih mjesta. U tom smislu nastojimo potaknuti poduzetničke inicijative i ostvariti međusobnu saradnju sa poduzetnicima iz srodnih privrednih djelatnosti.

Razmjenom informacija sa tržišta, omogućavamo brže i kvalitetnije ostvarivanje individualnih poduzetničkih aktivnosti, ali i multipliciranje finansijskih efekata našeg zajedničkog tržišnog djelovanja. Sudjelovanjem na zajedničkim projektima, potičemo poduzetničko povezivanje i jačamo naš nastup na tržištu. Na taj način omogućavamo razvoj poslovanja primjenom raznovrsnih poslovnih praksi, te kreiramo mrežu poslovnih kontakata i međusobno bolje povezivanja unutar razvijene partnerske mreže.

Poseban naglasak stavljamo na razvoj ženskog poduzetništva, primarno u oblasti intelektualnih usluga i sa ciljem samozapošljavnja visokoobrazovanih kadrova. Međutim, naša poduzetnička nastojanja nisu opredjeljena samo u smislu spolno ravnopravnog zapošljavanja i suradnje, nego primarno u smislu razvoja poduzetništva kod mladih obrazovanih kadrova, bez obzira na pol i druge individualne karakteristike. Naše opredjeljenje da svoje poduzetničke aktivnosti razvijamo na partnerskoj osnovi, zasnivamo na prednostima dugoročne kooperativne saradnje i zajedničkog ulaganju u projekte od obostranog interesa.

Razvoj poduzetništva, sa naglaskom na poslovno savjetovanje srednje velikih i malih kompanija, smatramo tržišno atraktivnom djelatnošću pri čemu imamo u vidu neophodnost prilagođavnja domaće poslovne prakse standardima koje pred nas postavlja praksa Evropske unije. Poduzetnička praksa u oblasti poslovnog savjetovanja još uvijek je u povoju, tako da procjenjujemo da će ovo biti jedan od privrednih segmenata koji će se u narednom periodu razvijati velikim intenzitetom. U skladu sa tim, svoje razvojne planove zasnivamo na potrebi kontinuirano uključivanja novih suradnika u naš konsultantski tim.Pratite nas na društvenim mrežama!