Pratite nas na:

Poslovni ciljevi

savjetnik-posl.ciljevi

Svoj tržišni nastup gradimo na postavljanju poslovnih ciljeva koji će biti dostižni, ali isto tako i dovoljno inspirativni da se, u sadašnjosti, započne raditi na njihovoj realizaciji. U potrazi za pravim putem realizacije naših ciljeva, tačno znamo kakvu ulogu želimo postići na tržištu. Postavljamo ciljeve koji su ne samo ostvarivi, nego kreiraju i uspjeh cjelokupne djelatnosti poslovnog savjetovanja, a koji ujedno imaju za rezultat  zadovoljstvo svih učesnika uključenih u njihovu realizaciju.

Živeći u eri gdje se poslovanje odvija pod uticajem visokog stepena promjena na svim područjima, naše poslovno promišljanje činimo produktivnim i na taj način nastojimo potaknuti brži stepen razvoja našeg okruženja, ali i realizaciju naših poslovnih ciljeva.

Naša poslovna nastojanja nikada ne usmjeravamo u pravcu da sasvim zaboravljamo naše dugoročne ciljeve, kao i to da njih možemo ostvariti samo postepenim ostvarenjem svakodnevnih poslovnih zadataka i u vezi sa njima zacrtanim pojedinačnim ciljevima. Stoga u našim svakodnevnim aktivnostima, kontinuirano vršimo preispitivanje postavljenih dugoročnih ciljeva, te u kontekstu sadašnjeg trenutka vršimo usklađivanje naših poslovnih nastojanja na način da zadovoljimo trenutne prioritete, ali i da nas ove aktivnosti uvijek vode ka suštini našeg poslovanja i tome prilagođenim ciljevima.

Kontinuiramo radimo na vlastitom unapređenju poslovanja, gdje nam je pri tome osnovno mjerilo realizacija postavljenih poslovnih ciljeva u kratkom i dugom roku. Vlastiti napredak usmjeravamo postepenim, ali istrajnim, tržišnim djelovanjem pri čemu uvijek imamo na umu da vlastite ciljeve nismo ostvarili ukoliko pri tome istovremeno ne ostvarujemo i poslovne ciljeve naših klijenata i poslovnih partnera.

Svoje poslovne aktivnosti usmjeravamo ka ostvarivanju slijedećih ključnih poslovnih ciljeva:

  • proaktivan pristup u zadovoljavanju tržišnih potreba klijenata
  • poslovna saradnja zasnovana na zadovoljstvu klijenta izvršenom uslugom
  • pružanje kvalitetne usluge primjenom savremenih tehnologija u poslovnom odlučivanju
  • kontinuiran razvoj i unapređivanje usluga poslovnog savjetovanja
  • profitabilnost poslovnog savjetovanja kao neovisne djelatnosti.


Pratite nas na društvenim mrežama!