Pratite nas na:

Razvojni konsalting

Upravljanje promjenama jedan je od najvažnijih elemenata uspješnog organizacionog menadžmenta. Znajući da sve promjene imaju u sebi element nepoznatog, te da promjena uvijek nosi određeni rizik, neophodno je kontinuirano vršiti (pro) aktivno planiranje promjena.

Imajući u vidu da efikasnost provođenja promjena zavisi od kapaciteta koji mogu podržati sam proces promjena, klijentima obezbjeđujemo visok nivo stručnosti i praktičnog iskustva za kvalitetnije provođenje razvojnih aktivnosti.

Polazeći od potreba klijenata da upravljanje promjenama bude izvršeno sa ciljem ostvarenja maksimalnih efekata pri unapređenju poslovanja, praktikujemo poslovno savjetovanje prilagođeno konkretnim zahtjevima klijenta za podizanje njihove tržišne konkurentnosti. Zalažemo se za fleksibilna i realistična rješenja koja su u praksi lako sprovodiva, kao i njihovu održivu realizaciju.

U upravljanju promjenama podržavamo poslovni razvoj preduzeća koji će biti zasnovan na njihovom diferenciranju u odnosu na druge, slične privredne subjekte, pri tome uvažavajući individualne karakteristike klijenta i postojeću organizacionu strukturu. Usmjeravanjem razvojnih nastojanja preduzeća, uz podršku poslovnog konsultanta, preduzeće može brže prevazići fazu tranzicije iz nižeg u viši oblik organizovanja i upravljanja. Težnjom ka Top formi i kontinuiranim nastojanjem da preduzeće ostane u ovoj fazi organizacijskog rasta, moguće je ostvariti pozitivne efekte pri upravljanju promjenama.

Omogućavamo unapređenje i razvoj poslovanja, primjenom najbolje prakse i angažmanom nekih od konsultantskih usluga:Pratite nas na društvenim mrežama!