Pratite nas na:

New Market Consulting d.o.o. Sarajevo

Konsultantska kuća New Market Consulting d.o.o. Sarajevo specijalizirana je za marketing rješenja zasnovana na bazama podataka poslovnih subjekata iz Bosne i Hercegovine i prodajnim aktivnostima za izdvojene grupe kvalitetnih podataka. Poslovnu saradnju započinjemo u junu 2009. godine selekcijom podataka o IT kompanijama sa područja Tuzlanskog kantona.

Tokom 2010. godine našu saradnju proširujemo sa partnerskim ugovorom kojim je SoftConsulting s.p. Tuzla ovlašten za posredovanje pri selekciji i prodaji podataka iz NMC baze poslovnih subjekata.

Cilj naše partnerske saradnje je omogućiti klijentima lakše razumjevanje značaja i korištenja eksternih baza podataka u njihovim tržišnim aktivnostima, pružiti stručnu pomoć u kvalitetnoj selekciji podataka i obezbjediti kontinuirano ažuriranje postojećih baza podataka o klijentima i poslovnim partnerima.

Svoje konsultantske aktivnosti i tržišni nastup NMC d.o.o. Sarajevo je zasnovao na primjeni sofisticiranih informacionih tehnologija za pretraživanje baza podataka i kreiranje pojedinačnih uzoraka na osnovu precizno određenih parametara ili kombinaciji više specifičnih parametara u skladu sa potrebama određene analize i tržišnog nastupa. Izrada marketing planova za potrebe klijenata, dizajniranje i distribucija printanih materijala ciljanoj skupini klijenata, savjetovanje pri akvizicijama samo su dio usluga koje pruža ova konsultantska kuća. Njihov poslovni moto koji glasi: “Kvalitet donesenih odluka ovisi isključivo od kvaliteta informacija kojima raspolažete” potvrđuje da su svoj nastup na tržištu bazirali na pravovremenim informacijama, tako da su jedna od prvih kompanija koja je za potrebe svojih klijenata kreirala niz outsourcing usluga  iz oblasti marketinga, kako bi BH privrednim subjektima obezbjedili preduslove neophodne za poslovno odlučivanje zasnovano na relevantnim podacima iz eksternih baza podataka.

Pružajući konsultantske usluge našim klijentima obezbjeđujemo  pravovremene podatke i kreiramo potrebne informacije za poslovno odlučivanje putem komercijalnog on-line servisa. Stoga razvojni konsalting koji pružamo ima za cilj unapređenje kvaliteta podataka u njihovim inforamcionim sistemima i multipliciranje vrijednosti tržišnog nastupa naših klijenata zasnovanog na bazama podataka kao podsistemu marketing informacionog sistema.

Obradom podataka upotrebljavajući vlastitu ili koriničku tehnologiju želimo pružiti stručnu pomoć našim klijentima sa ciljem povećanja produktivnosti njihove ICT podrške za upravljanje odnosima sa klijentima, ali i obezbjediti kvalitetnu analizu konkurentskog položaja i optimizaciju marketinške strategije njihovog djelovanja na domaćem tržištu.Pratite nas na društvenim mrežama!