Pratite nas na:

O partnerima

Usluge koje pružamo našim klijentima zasnivamo na multidisciplinarnoj poslovnoj saradnji kao jednom od naših poslovnih principa.  Osnovna karakteristika našeg partnerskog nastupa na tržištu ogleda se u mogućnosti brzog djelovanja i pravovremene distribucije informacija neophodnih za podršku poslovanja naših klijenata pri servisiranju njihovih poslovnih potreba.

Izgrađenim povjerenjem, u međusobno zasnovanim poslovnim relacijama, nastojimo našim klijentima omogućiti visok nivo izvršavanja naših individualnih usluga.

Povezivanjem u partnerske relacije, nastojimo zadržati našu individiualnu specijalizaciju u radu, ali se brže prilagoditi potrebama na tržištu i kvalitetnije zadovoljiti potrebe naših klijenata. U tom smislu djelujemo kao individualni konsultanti, gdje naše poslovno povezivanje ima za cilj trenutnim i budućim klijentima pružiti mogućnost da na jednom mjestu pronađu konsultantsku podršku iz više komplementarnih poslovnih oblasti, ali i specijalizaciju unutar istovrsnih poslovnih područja. Područja na kojima smo trenutno ostvarili naše partnerske relacije su iz oblasti: informacionih tehnologija i ekonomije, sa željom da  pružimo našim klijentima mogućnost zadovoljenja njihovih raznovrsnih poslovnih potreba za konsultantskim uslugama.

Kako bi maksimizirali sinergijske efekte, ali i specijalizaciju individualnog djelovanja našeg partnerskog nastupa na tržištu, uspostavljene partnerske relacije kao oblik našeg poduzetničkog povezvanja ćemo razvijati i sa ostalim srodnim poslovnim djelatnostima.Pratite nas na društvenim mrežama!