Pratite nas na:

SoftConsulting paketi usluga

paketi-usluga2017

Koje su pogodnosti za klijente?

U cilju olakšanog pristupa korištenju pojedinih konsultantskih usluga u grupama i utvrđivanje naknada za usluge, uz određeni popust za klijente, SoftConsulting s.p. Tuzla je kreirao 7 paketa usluga u cijelosti prilagođenih potrebama klijenata.

Korištenjem jednog od paketa usluga klijentima je omogućeno umanjenje naknade prema obimu i vrsti usluga.

Kako praktično primjeniti kreirane pogodnosti za klijente?

Izborom odgovarajućeg paketa usluga, odnosno više srodnih grupa usluga unutar pojedinog paketa, obezbjeđen je popust na cijene za pojedinačne konsultantske usluge.

Koristeći veći broj usluga klijent je u mogućnosti smanjiti vlastite troškove konsultantskih usluga, a lojalnost klijenata nagrađujemo umanjenjem naknade za odgovarajući popust odnosno povećanjem obima pojedinih konsultantskih usluga.

Kako izabrati paket usluga koji odgovara potrebama klijenta?

Aktuelnom ponudom kreirani su slijedeći SoftConsulting paketi usluga:

Gratis   – 0,00 KM jednokratno – help-line konsalting, jednokatno
Start – 100,00 KM mjesečno + PDV – za klijente koji žele početi koristiti usluge 
Standard – 300,00 KM mjesečno +PDV – za klijente koji kontinuirano koriste usluge
Professional – 500,00 KM mjesečno + PDV – za klijente koji intenzivno koriste usluge
Flexi – po ugovoru, mjesečno – za klijente koji žele fleksibilan obim usluga
Virtual – po ugovoru, mjesečno – za klijente koji povremeno koriste usluge
Pretplatnik – 50,00 KM godišnje + PDV – za klijente pretplatnike  na www.savjetnik.ba

Više informacija o značaju menadžment konsaltinga i SC paketa usluga možete pronaći u 2 video prezentacije: video1 i video2.

Šta sadrži pojedinačni paket usluga?

Pojedinačni paketi usluga sadrže konsultanske usluge kao što su: prijedlog aktivnosti za unapređenje poslovanja, poslovnu analizu, pomoć pri izradi projektne dokumentacije, kreiranje poslovnih izvještaja, pregled postojećih poslovnih akata, cjelodnevni trening-teambuilding suradnika, stručno savjetovanje (help-line konsalting) i druge konsultantske usluge prema individualnim  potrebama klijenta.

Kako se vrši plaćanje i ugovaranje?

Usluge su dostupne klijentima po modelu mjesečne pretplate i potpisivanjem ugovora (protokola o suradnji) za  godišnje korištenje odabranog paketa usluga.

U cijelosti individualiziran pristup klijentu !

Cijeneći individualne karakteristike klijenata i sinergijske efekte koje možemo ostvariti u našoj suradnji, nastojaćemo odgovoriti Vašim potrebama za konsultantskim uslugama i postojeće pakete dodatno prilagoditi obimu i vrsti Vašeg poslovanja.

Kako ostvariti kontakt?

On line korisnički zahtjev dostavite na e-mail adresu, kako bi Vas kontaktirali i pomogli Vam u pronalaženju najbolje solucije pri rješavanju prezentirane problematike.

Ukoliko želite koristiti pogodnosti izborom određenog paketa usluga ili Vam je neophodna pomoć pri opredjeljenju za određeni paket usluga, dostavite nam:

Online narudžba

Zadovoljstvo nam ostvariti kontakt  i pomoći u pronalaženju najboljeg rješenja za unapređenje Vašeg poslovanja !Pratite nas na društvenim mrežama!