Pratite nas na:

Čemu služe CRM sistemi ?

Čemu služe CRM sistemi ?

CRM ili sistem za upravljanje odnosima sa klijentima ima za zadatak obezbjediti ( informatizovanu) podršku poslovnom odlučivanju i pružiti blagovremeo informacije o stanju kompanije, jer objedinjava sve neophodne podatke iz odnosa sa klijentima. Na taj način se obezbjeđuje optimalno korištenje svih resursa kompanije, uz istovremeno poboljšanje postojećih poslovnih procesa. Kvalitet rada postaje veći, jer se kreiranje neophodne “papirologija” vrši unutar jedinstvenog informacionog sistema. Na taj način se ubrzava izvršavanje rutinskih aktivnosti ( npr. jednom kreiran obrazac narudžbe sa svim bitnim podacima o klijentu se može koristiti već kod slijedeće saradnje sa klijentom uz dopunu samo izmjenjenih elemenata narudžbe), ali i ubrzava protok informacija unutar kompanije ( npr. podatke o jednom klijentu može istovremno   pratiti više ovlaštenih zaposlenika npr. osoba koja je zadužena za isporuku i/ili osoba zadužena za naplatu). Kao jedna od značajki CRM-a  izdavaja se i mogućnost kontinuranog praćenja potreba naših klijenata ( kada i koliko često sarađuju sa nama), te prilagođavanja naših prodajnih i promotivnih aktivnosti u skladu sa tim.

Dakle, CRM je alat koji nam omogućava integraciju podataka o klijentima neophodnih za kreiranje jedinstvenog koncepta našeg marketinškog nastupa na tržištu.

Pratite nas na društvenim mrežama!