Pratite nas na:

Zašto su nam podaci o klijentima bitni?

Ukoliko znamo da je u centru marketing koncepta zadovoljavanje klijentovih potreba, ali uz istovremeno profitabilno poslovanje kompanije koja zadovoljava potrebe svojih klijenata, to su podaci o klijentima veoma bitni za poslovno odlučivanje. Neka od pitanja koja se nameću prilikom upravljanja odnosima sa klijentima su: šta, kada, koliko, gdje i po […]

Zašto je brend toliko značajan?

Bez obzira na veličinu kompanije, neophodno je voditi računa o vlastitom brendu. Brend nije privilegija samo velikih kompanija. Naravno, ulažući u svoj brend velike kompanije konitnuirano rastu, postaju prepoznatljivije na tržištu, tačnije njihov brend dobija sve veću finansijsku vrijednost ( npr. Coca-Cola). Potpuno ista je situacija i sa manjim kompanijama […]

Šta je marketing?

Marketing je veoma široka oblast i postoji više definicija marketinga. Mi ćemo ovom prilikom pokušati dati kraći odgovor na Vaše pitanje. Na žalost, na području BiH, marketing se poistovjećuje najčeće sa promocijom ili prodajom, koje su samo sastavni elementi marketinga ( dio tzv. 7P). Ostali elememtni marketinga su: proizvod (usluga), […]

Čemu služe CRM sistemi ?

CRM ili sistem za upravljanje odnosima sa klijentima ima za zadatak obezbjediti ( informatizovanu) podršku poslovnom odlučivanju i pružiti blagovremeo informacije o stanju kompanije, jer objedinjava sve neophodne podatke iz odnosa sa klijentima. Na taj način se obezbjeđuje optimalno korištenje svih resursa kompanije, uz istovremeno poboljšanje postojećih poslovnih procesa. Kvalitet rada […]

« Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!