Pratite nas na:

Šta je marketing?

Šta je marketing?

Marketing je veoma široka oblast i postoji više definicija marketinga. Mi ćemo ovom prilikom pokušati dati kraći odgovor na Vaše pitanje. Na žalost, na području BiH, marketing se poistovjećuje najčeće sa promocijom ili prodajom, koje su samo sastavni elementi marketinga ( dio tzv. 7P). Ostali elememtni marketinga su: proizvod (usluga), kanali distribucije, cijene, osoblje, fizička identifikacija kompanije i procesno upravljanje kompanijom.

Dakle, najkraće rečeno marketing je stalno pronalaženje novih puteva zadovoljavanja potreba klijenata, te stalno traženje novih tržišta. Polazeći od korjena riječi marketing, gdje znamo da riječ market znači tržište, to marketing možemo definisati i kao razmjenu koja mora zadovoljiti potrebe klijenta i prodavača. Djelujući na tržištu, koje je dinamičnog karaktera, za marketing možemo reći i da je to kontinuiran proces u kojem dva ili više učesnika dobrovoljno pribavljaju vrijednosti jedna drugoj.

Znači, marketingom u kompaniji ne može da se bavi samo jedna osoba. To je način poslovnog promišljanja ( market-think-ing) i tržišnog djelovanja kompanije. Međutim, ukoliko bi ste angažovali nekoga za marketing aktivnosti Vaše kompanije, ta osoba bi trebala da ima primaran zadatak da Vašoj kompaniji obezbjedi preduslove za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba Vaših klijenata, obezbjeđujući pozitivne efekte tržišnog nastupa Vaše kompanije.

Pratite nas na društvenim mrežama!