Pratite nas na:

Zašto su nam podaci o klijentima bitni?

Zašto su nam podaci o klijentima bitni?

Ukoliko znamo da je u centru marketing koncepta zadovoljavanje klijentovih potreba, ali uz istovremeno profitabilno poslovanje kompanije koja zadovoljava potrebe svojih klijenata, to su podaci o klijentima veoma bitni za poslovno odlučivanje. Neka od pitanja koja se nameću prilikom upravljanja odnosima sa klijentima su: šta, kada, koliko, gdje i po kojoj cijeni zadovoljiti potrebe klijenata. Upravo ovi podaci koje se nalaze u “internim” informacionim kanalima kompanije, a kako Vi navodite “naš način” saradnje sa klijentima, su jedan od bitnih elemenata za uspješno zadovoljavanje potreba klijenata. Međutim, djelujući na tržištu, moramo pratiti i trendove u okruženju, te prikupljati podatke o istim, kako bi smo mogli pravovremeno djelovati i izvršiti određene izmjene trenutnog načina zadovoljavanja potreba klijenata i prilagoditi se njihovim novim potrebama.

U savremenim uslovima ovih podataka ( internih i eksternih podataka) je sve više, tako da je sistematsko prikupljanje podataka primjenom informacionih tehnologija postalo nužno za blagovremeno ( brzo) analiziranje prikupljenih podataka i efektivno poslovno odlučivanje pri upravljanju odnosima sa klijentima. Sa druge strane, vrijednost baze podataka o svim potencijalnim i trenutnim kontaktima, ali i o realiziranim poslovima sa klijentima, danas se smatra “kapitalom” svake uspješne kompanije. Stoga bi ovo bio ujedno odgovor na Vaše pitanje.

Pratite nas na društvenim mrežama!