logo 

 

Razvoj      Marketing     Finansije      Menadžment      ‘In-house’ programi      Paketi usluga      e-Priručnici©     Premium pogodnosti

 
 

 

  Marketing konsalting
  • Praktična rješenja za izazove sa kojima se susreću menadžeri radeći u dinamičnom području modernog marketinga.
  • Individualiziran pristup i kontinuirana, profesionalna, podrška razvoju Vašeg poslovanja.
  • Za poslovnu suradnju, obratite nam se sa povjerenjem:On line korisnički zahtjev.

saznajte više

  Saradnja sa elektronskim glasilom ‘EKONEC’

Sa ciljem podizanja nivoa svijesti o značaju zdrave životne sredine, očuvanja prirode i održivog razvoja, ostvarena je poslovna saradnja sa elektronskim glasilom ‘EKONEC’ iz Kragujevca.

U mjesečniku „Ekološki intervjui u doba korone“ objavljen je tekst:

 

 

saznajte više 

Nove partnerske aktivnosti: ‘FOR FIVE dma’ Sarajevo

Kako bismo prednosti primjene alata digitalnog marketinga približili našim klijentima, ostvarili smo partnersku saradnju sa agencijom ‘FOR FIVE dma’ Sarajevo.

Online svijet je pun mogućnosti. Bitno je znati ih koristiti na pametan način. Agencija FOR FIVE dma pomaže preduzećima da se bolje pozicioniraju na tržištu i istaknu u masi uz pomoć digitalnih kanala.

 

saznajte više 

 

  Kutak za klijente: Online baza znanja

 Usavršavanjem vještina menadžera podstičemo uspješnost preduzeća.

 Online baza znanja dopunjena je sa novom temom.

 

 saznajte više
pretplatnik
Iskoristite prednosti virtualnog poslovanja za Pretplatnike
  • Omogućen je samostalan, online, razvoj poslovnih vještina. 
  • Pravovremene informacije: Poslovne zanimljivosti, Poslovna literatura i Savjet dana.
  • Pristup informacijama je zaštićen korisničkom šifrom:
    • samostalno pretraživanje sadržaja i
    • mjesečno putem biltena sa novostima.

Iskoristite posebne pogodnosti koje su kreirane samo za Pretplatnike.

 

saznajte više


Rubrika: Poslovne zanimljivosti

U interaktivnoj komunikaciji sa Vama, dopunjavamo rubriku Poslovne zanimljivosti. Za oblast marketinga izdvajamo slijedeće teme:  

 – Šta je infografika?

 – Advocacy marketing

 Kontaktirajte virtualnog savjetnika za nove teme i sadržaje  !

 

 saznajte više

 

kliker-ba

knjiga-ba

Partnerska suradnja – Izabrani sadržaji

 – Značaj e-commerca za razvoj socijalnog preduzetništva

–  Osnove procesa brendiranja

 

 

saznajte više

saznajte više

 


Kutak za klijente: Poslovna literatura

 – Menadžeri budućnosti i predviđanje tržišnih promjena

 – Proaktivan pristup strateškom upravljanju

 

saznajte više

SD18

Poslovni blog:  Savjet dana

Aktualne teme, praktična rješenja i najbolje prakse za poslovno upravljanje.
Ne propustite u Savjetu dana saznati o temama:

 – ‘Zeleni’ marketing trendovi

 – Iskustveni vs. Influencer marketing

 – Zašto marketing menadžeri trebaju biti kreativni?

 – Marketinški vs. Prodajni pristup

 

saznajte više
Hvala Vam što ste dio naše virtualne poslovne mreže. Nadamo se da su informacije, koje šaljemo, korisne za Vaše poslovanje. Vašu e-mail adresu koristimo da bi Vas obavijestili o suvremenim poslovnim trendovima i informacijama na poslovnom portalu www.savjetnik.ba.