Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

21. Jula 2021.

Šta je rapport?

U NLP-u rapport (franc. riječ rapporter može značiti da se sugovornici uzajamno slično ponašaju – zrcaljenje položaja ili povećana koordinacija verbalnih i neverbalnih interakcija) je stanje kada je ostvaren empatičan odnos između sugovornika. Ostvaruje se pokazivanjem razumijevanja i poštovanja prema […]
21. Jula 2021.

Kognitivna teorija motivacije

Motivacija je stanje u kojem je pojedinac iznutra pobuđen vlastitim potrebama, porivima, željama ili motivima na određeno ponašanje, koje je usmjereno prema postizanju nekog cilja. Kognitivna teorija motivacije pretpostavlja da je ponašanje pojedinca rezultat aktivne obrade i interpretacije informacija. Motivacija […]
18. Juna 2021.

Šta je volatilnost?

U ekonomsko-finansijskoj terminologiji volatilnost se koristi za označavanje nestabilnosti na tržištu odnosno volatilnost predstavlja raspon i brzinu kretanja cijena na određenom tržištu. Izraz volatilnost (sr.franc. volatile, lat. volatilis) znači brz. Analitičari prate volatilnost tržišta i indeks volatilnosti, a praćenjem volatilnosti […]
18. Juna 2021.

Rolling forecast

Rolling forecast (aktivno planiranje, tekuća prognoza) koristi povijesne podatke za neprekidno predviđanje budućih vrijednosti tokom određenog vremenskog razdoblja. Najčešće se koristi u finansijskom izvještavanju, upravljanju lancem opskrbe, planiranju i finansijskom upravljanju. Važno je za donošenje ‘zdravih’ poslovnih odluka. Omogućava kontinuirano […]
19. Maja 2021.

Šta je relacijski kapital?

Relacijski kapital (engl. Relational capital) je jedna od tri osnovne komponente intelektualnog kapitala. To je vrijednost unutarnjih i vanjskih društvenih odnosa preduzeća, koja je nastala kroz tržišne aktivnosti preduzeća. Predstavlja skup nematerijalnih ulaganja proizašlih iz komercijalnih aktivnosti preduzeća. Uključuje imidž […]
19. Maja 2021.

Tržišna inteligencija

Tržišna inteligencija (engl. Market intelligence) je dio poslovne inteligencije koji pomaže preduzećima da bolje razumiju poslovno okruženje, na njemu uspješno konkuriraju i tako postižu rast poslovanja. Tržišna inteligencija obuhvata informacije o tržišnim akterima i strateški važnim temama potrebnim za podršku […]
19. Aprila 2021.

Šta je poslovni model?

Poslovni model je način na koji preduzeće funkcionira i kreira vrijednost na tržištu. To nije strategija, ali proizlazi iz strategije ili je mijenja. Poslovni model definira kako preduzeće uspostavlja i izgrađuje odnose sa kupcima i poslovnim partnerima, kako koristi resurse […]
19. Aprila 2021.

Zero – Waste koncept

Zero – Waste koncept je strategija oponašanja prirode koja ne poznaje smeće i gdje se sve reciklira u kružnom toku materije i energije. To je skup načela koja se fokusiraju na prevenciji nastanka otpada, redizajniranjem životnog ciklusa proizvoda, koji se […]
19. Marta 2021.

Šta je EVA?

Ekonomska dodana vrijednost (engl. Economic Value Added – EVA) je pokazatelj finansijske uspješnosti preduzeća. To je neto operativna dobit preduzeća (nakon oporezivanja) umanjena za troškove uloženog kapitala. Može se opisati i kao višak dobiti povrh kamate koju zahtijeva tržište. Izračunava se […]
19. Marta 2021.

Nulti proračun

Nulti proračun (engl. Zero Based Budgeting – ZBB) je novi pristup proračunu, gdje se proračun (budžet) priprema bez razmatranja podataka iz prethodne godine. Ova tehnika zahtijeva ponovno izračunavanje svih organizacijskih aktivnosti kako bi se utvrdilo koje treba ukloniti, smanjiti ili […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!