Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

20. Septembra 2023.

Šta je freemium?

Freemium je poslovni model koji se obično koristi u industriji softvera, aplikacija i online usluga. Ovaj pojam je nastao od kombinacije engleskih riječi “free” (besplatno) i “premium” (napredno ili premium). Ideja iza freemium modela je da preduzeće besplatno nudi osnovnu […]
20. Septembra 2023.

Integrirano upravljanje rizicima

Integrirano upravljanje rizicima (engl. Enterprise risk management, ERM/Integrated risk management, IRM) je sve važniji alat strateškog i finansijskog menadžmenta. ERM je proces identificiranja i metodičkog rješavanja potencijalnih događaja koji predstavljaju rizike za postizanje strateških ciljeva ili mogućnosti za sticanje konkurentske […]
20. Avgusta 2023.

Šta je H2H marketing?

H2H marketing je skraćenica koja označava ‘Human-to-Human’ (čovjek sa čovjekom) pristup marketingu. Ovaj koncept naglašava važnost ljudskog faktora i lične interakcije u marketinškim aktivnostima, fokusirajući se na izgradnju autentičnih veza između brenda i kupaca. H2H marketing  je povezivanje brenda s […]
20. Avgusta 2023.

FOMO marketing

FOMO marketing (engl. Fear Of Missing Out marketing) je marketinška strategija koja se zasniva na strahu od propuštanja nečega važnog ili uzbudljivog, kako bi se podstaklo ponašanje kupaca i povećala prodaja proizvoda ili usluga. Strah od propuštanja, kao pojam, prvi […]
20. Jula 2023.

Šta je operativna otpornost?

Operativna otpornost je i proces i karakteristika organizacije da se brzo prilagodi promjenjivim okruženjima. To je svojstvo preduzeća koje im omogućava nastavak poslovanja unatoč raznim poremećajima u okruženju. Operativna otpornost je sposobnost predviđanja, planiranja i rješavanja vanjskih pritisaka i poremećaja […]
20. Jula 2023.

Ekonomija znanja

Ekonomija znanja je sistem potrošnje i proizvodnje koji se temelji na intelektualnom kapitalu. Posebno se odnosi na sposobnost kapitaliziranja znanstvenih otkrića i primijenjenih istraživanja. U ekonomiji znanja, inovacije temeljene na istraživanju pretvaraju se u robu putem patenata i drugih oblika […]
20. Juna 2023.

Šta je okvirski efekt?

Okvirski efekt (engl. Framing effect) odnosi se na pojavu u donošenju odluka gdje su izbori i prosudbe ljudi pod uticajem načina na koji su informacije prezentirane ili uokvirene. Sugerira da način na koji je odluka ili problem oblikovan može značajno […]
20. Juna 2023.

Uticajno ulaganje

Uticajno ulaganje (eng. Impact investing) je pristup ulaganju koje uz finansijske povrate ima za cilj ostvariti i pozitivan društveni ili ekološki učinak. Uključuje usmjeravanje kapitala prema preduzećima, organizacijama ili fondovima koji rade na rješavanju gorućih društvenih ili ekoloških izazova. Ključna […]
20. Maja 2023.

Šta je buzz marketing?

Buzz marketing je tehnika viralnog marketinga usmjerena na maksimiziranje potencijala kampanje ili proizvoda metodom preporuke ‘od usta do usta’. Ova strategija se koristi za rasprave na društvenim mrežama ili poticanje razgovora između kupaca i članova njihove porodice i prijatelja. Navodeći […]
20. Maja 2023.

ATL, BTL i TTL marketing

Marketinške aktivnosti mogu se podijeliti u tri segmenta: marketing iznad crte (ATL), marketing ispod crte (BTL) i linijski marketing (TTL). ‘Crta’ se izvorno koristila za odvajanje marketinških aktivnosti koje su imale masovni prodor (iznad crte) od onih koje su imale […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!