Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

18. Oktobra 2021.

Šta je remote work?

Rad ‘na daljinu’ (engl. Remote work ili E-work) je termin koji se koristi za vrstu posla u kojem zaposlenici imaju veću fleksibilnost u vezi mjesta i vremena obavljanja svog posla. Svakidašnji put na posao i s posla zamjenjen je mogućnostima […]
18. Oktobra 2021.

HR strategija

HR (kadrovska) strategija je strategija koju je usvojila organizacija sa ciljem integriranja organizacijske kulture i njenih zaposlenika kroz odgovarajući koordinirajući sistem, sa nizom radnji potrebnih za postizanje poslovnih ciljeva preduzeća. HR strategija treba da obezbjedi usklađenosti oko ljudi, procesa i […]
22. Septembra 2021.

Šta je embedded finance?

Ugrađene/integrirane finansije  (engl. embedded finance) ili ugrađeno bankarstvo besprijekorna je integracija finansijskih usluga u tradicionalno nefinansijsku online platformu. Ovi digitalni alati se koriste za plaćanje na e-trgovini, bez unosa bankovnih podataka ili trenutačno podizanje potrošačkog kredita na digitalnim platformama izvan […]
22. Septembra 2021.

Kontrola troškova

Kontrola troškova (engl. Cost controlling) je praksa identificiranja i smanjenja poslovnih troškova radi povećanja dobiti, a počinje procesom izrade proračuna (budžeta). Vlasnik preduzeća uspoređuje stvarne finansijske rezultate preduzeća sa očekivanjima predviđena proračunom (budžetom). Ako su stvarni troškovi veći od planiranih, […]
17. Avgusta 2021.

Šta je infografika?

Informacijska grafika ili infografika je vizualna prezentacija informacija, podataka ili znanja. Koristi se kada je potrebno kompleksne informacije objasniti brzo i jasno (npr. marketing, novinarstvo, obrazovanje i slično). Cilj primjene infografike u marketingu je pobuditi radoznalost kod potencijalnih kupaca i […]
17. Avgusta 2021.

Advocacy marketing

Marketing zagovaranja (engl. Advocacy marketing) je marketinška strategija koja se fokusira na pridobijanje kupaca koji se zatim zalažu za određeni brend. To je sveobuhvatan socijalni marketinški alat kojeg brendovi koriste za vlastitu promociju na tržištu. Marketing zagovaranja je alat koji […]
21. Jula 2021.

Šta je rapport?

U NLP-u rapport (franc. riječ rapporter može značiti da se sugovornici uzajamno slično ponašaju – zrcaljenje položaja ili povećana koordinacija verbalnih i neverbalnih interakcija) je stanje kada je ostvaren empatičan odnos između sugovornika. Ostvaruje se pokazivanjem razumijevanja i poštovanja prema […]
21. Jula 2021.

Kognitivna teorija motivacije

Motivacija je stanje u kojem je pojedinac iznutra pobuđen vlastitim potrebama, porivima, željama ili motivima na određeno ponašanje, koje je usmjereno prema postizanju nekog cilja. Kognitivna teorija motivacije pretpostavlja da je ponašanje pojedinca rezultat aktivne obrade i interpretacije informacija. Motivacija […]
18. Juna 2021.

Šta je volatilnost?

U ekonomsko-finansijskoj terminologiji volatilnost se koristi za označavanje nestabilnosti na tržištu odnosno volatilnost predstavlja raspon i brzinu kretanja cijena na određenom tržištu. Izraz volatilnost (sr.franc. volatile, lat. volatilis) znači brz. Analitičari prate volatilnost tržišta i indeks volatilnosti, a praćenjem volatilnosti […]
18. Juna 2021.

Rolling forecast

Rolling forecast (aktivno planiranje, tekuća prognoza) koristi povijesne podatke za neprekidno predviđanje budućih vrijednosti tokom određenog vremenskog razdoblja. Najčešće se koristi u finansijskom izvještavanju, upravljanju lancem opskrbe, planiranju i finansijskom upravljanju. Važno je za donošenje ‘zdravih’ poslovnih odluka. Omogućava kontinuirano […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!