Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

20. Aprila 2022.

Šta je 7C model?

7C model je popis načela za učinkovitu pisanu i govornu komunikaciju. Načela nude smjernice za učinkovito komuniciranje odnosno uticanje na druge ljude sa vlastitim ili organizacijskim planovima. Svrha primjene ovih načela da je da sugovornik ne samo čuje, nego i […]
20. Aprila 2022.

Poslovna agilnost

Poslovna agilnost se odnosi na brzu, kontinuiranu i sistematičnu evolucijsku prilagodbu i poduzetničku inovaciju usmjerenu na sticanje i održavanje konkurentske prednosti. Može se postići održavanjem i prilagodbom ponuđenih dobara i usluga kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca, prilagodbom tržišnim promjenama […]
20. Marta 2022.

Šta je P/E omjer?

P/E omjer  ili odnos cijene i zarade je  omjer cijene dionice i vrijednosti zarade preduzeća po dionici. Predstavlja najlakši i najbrži način na koji se može procijeniti je li tržišna cijena određene dionice utemeljena na špekulaciji ili na vrijednosti. Ako […]
20. Marta 2022.

‘Zelene’ obveznice

‘Zelene’ obveznice su finansijski instrument koji potiče održivost i ‘zelene’ trendove. Može ih izdavati svaka organizacija koja smije izdavati obveznice u skladu sa lokalnim zakonom. Finansiranje projekata zaštite okoliša primjenom ‘zelenih’ obveznica isplativo je privatnim preduzećima, finansijskoj industriji i javnim […]
18. Februara 2022.

Šta je Smarketing?

Smarketing je proces integracije prodajnih i marketinških procesa preduzeća. Cilj je da poslovne funkcije prodaja i marketing imaju zajednički integrirani pristup, što može dovesti do godišnjeg rasta prihoda. Na taj način proizvod ili usluge se promovira potencijalnim kupcima i istovremeno […]
18. Februara 2022.

PPC marketing

PPC je skraćenica za pay-per-click, model internet marketinga u kojem oglašivači plaćaju naknadu svaki put kada se klikne na jedan od njihovih oglasa. U suštini, to je način kupnje posjeta vašoj web-lokaciji, umjesto da organski pokušavate postići te posjete. Oglašavanje […]
20. Januara 2022.

Šta je pravilo 70:20:10?

Jedan od izazova sa kojim se susreću inovativna preduzeća jeste razumijevanje kako inovirati, da li krenuti za disruptivnom i riskantnom idejom Ili se koncentrirati na inkrementalne inovacije, poboljšavajući svoje trenutne proizvode/usluge koji su već izazvali interes kupaca. Mnoga preduzeća usvojila […]
20. Januara 2022.

Inovacijski menadžment

Inovacijski menadžment je upravljanje inovacijskim procesom u preduzeću, počevši od početne faze (ideje), do završne faze (uspješna implementacija). Obuhvata odluke, aktivnosti i prakse osmišljavanja i provedbe inovacijske strategije. Za uspješan proces upravljanja inovacijama potrebno je da preduzeće podržava inovacijsku kulturu […]
20. Decembra 2021.

Šta je ROI2?

Povrat ulaganja u inovacije (engl. Return on innovation investment, ROI2) je mjera uspješnosti koja se koristi za procjenu učinkovitosti ulaganja preduzeća u nove proizvode ili usluge. Povrat ulaganja u inovacije izračunava se uspoređivanjem dobiti od prodaje novih proizvoda ili usluga […]
20. Decembra 2021.

Granični trošak

Granični (inkrementalni) trošak je promjena u ukupnim troškovima koja nastaje kada se proizvedena količina uveća za jednu jedinicu proizvoda. To je trošak proizvodnje još jedne jedinice proizvoda. Pokazuje porast ukupnih troškova nastalih proizvodnjom dodatne jedinice proizvoda. Izračunava se kao odnos […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!