Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

21. Decembra 2020.

Šta je tržišni rizik?

Tržišni rizik je rizik ostvarivanja gubitaka uslijed kretanja cijena na tržištu. Vrsta tržišnog rizika ovisi o vrsti ulaganja. Primjerice, rizik vlasničkih vrijednosnih papira je rizik ostvarenja takvih gubitaka na dionicama, dok valutni rizik predstavlja rizik gubitka novca na promjenama valutnih […]
21. Decembra 2020.

Kontribucijska marža

Kontribucijska marža (ili granični dobitak) je iznos prihoda od prodaje koji ostaje po odbitku ukupnih varijabilnih troškova (proizvodni, prodajni, administrativni). Koristan je pokazatelj pri planiranju dobiti i značajan je element izvještaja o dobiti sastavljenog na temelju direktnih troškova. Naziv kontribucijska […]
23. Novembra 2020.

Šta je greenwashing?

Greenwashing je pojam koji je nastao od od engl. green (zeleno) kao simbol za prirodno okruženje i njegovu zaštitu i (white)washing (ispiranje ili farbanje), što se može prevesti kao  ‘zeleno pranje,’  ili ekomanipulacija. Ovaj pojam se upotrebljava kada se značajno […]
23. Novembra 2020.

Uloga PR menadžera

Primarni zadatak odnosa sa javnošću (eng. Public relations – PR) odnosno PR menadžera je kreiranje harmonije i zajedničkih interesa između preduzeća i ostalih tržišnih dionika (kupci, dobavljači, partneri…), sa ciljem da utiču na stavove šire javnosti. Javnost također utiče na […]
19. Oktobra 2020.

Šta je hackathon?

Hakaton (engl. hackathon), takođe poznat kao dan hakovanja, hak-fest ili kod-fest, događaj je u kome kompjuterski programeri i drugi uključeni u razvoj softvera (i grafički dizajner, interfejs dizajneri i menadžeri projekata) sarađuju intenzivno na softverskim projektima. Obično traju između jednog […]
19. Oktobra 2020.

Uloga CHO u preduzeću

Glavni direktor/Menadžer za sreću (engl. Chief Happiness Officer–CHO) je HR menadžer sa posebnom kvalifikacijom: vjeruje da sretni zaposlenici čine bolje zaposlenike. Angažiranje zaposlenika, njihovo motiviranje i podizanje razine uspješnosti sve su osobine HR-a. Iako su ovo najčešće odgovornosti koje se […]
18. Septembra 2020.

Šta je fer vrijednost?

Fer vrijednost (engl. Fair value) u međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) označava iznos za koji se razmjenjuje imovina ili za koji se može podmiriti obaveza između dobro informiranih poslovnih partnera koji nastupaju dobrovoljno i koji su neovisni jedan o drugome. Fer vrijednost […]
18. Septembra 2020.

Analiza rizika

Analiza rizika je način prepoznavanja i procjene faktora koji mogu negativno utjecati na uspjeh preduzeća ili projekta. Omogućava da se ispitaju potencijalni rizici sa kojima se preduzeće suočava i pomaže pri poslovnom odlučivanju. Analiza rizika je postupak koji omogućava da […]
17. Avgusta 2020.

Šta je prodajni lijevak?

Prodajni lijevak je vizulani prikaz prodajnog procesa u obliku obrnute piramide. Sastoji se od nekoliko prodajnih faza, kako bi se u svakom trenutku moglo izvršiti kategoriziranje klijenata u svakoj od prodajnih faza u preduzeću. Broj prodajnih faza, u prodajnom lijevku, […]
17. Avgusta 2020.

Outbound i Inbound marketing

Outbound (izlazni) marketing odnosi se na bilo koju vrstu marketinga u kojoj preduzeće pokreće razgovor i šalje svoju poruku publici. Bazira se na tome da se na razne načine nastoji ‘kupiti’ pažnja potencijalnih kupaca. Primjeri izlaznog marketinga uključuju konvencionalne oblike […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!