Pratite nas na:

Lejla Softic

22. Oktobra 2021.

Liderstvo, vizija i organizacijske vrijednosti

Pri kreiraju i njegovanju organizacijskih vrijednosti u preduzeću, lideri imaju odgovornost da formalno definisane vrijednosti postanu organizacijska stvarnost, koja se svakodnevno prakticira od strane svih članova suradničkog tima (menadžment i zaposlenici). U postu kojeg sam pročitala prije nekoliko dana na […]

18. Oktobra 2021.

Šta je remote work?

Rad ‘na daljinu’ (engl. Remote work ili E-work) je termin koji se koristi za vrstu posla u kojem zaposlenici imaju veću fleksibilnost u vezi mjesta i vremena obavljanja svog posla. Svakidašnji put na posao i s posla zamjenjen je mogućnostima […]

18. Oktobra 2021.

HR strategija

HR (kadrovska) strategija je strategija koju je usvojila organizacija sa ciljem integriranja organizacijske kulture i njenih zaposlenika kroz odgovarajući koordinirajući sistem, sa nizom radnji potrebnih za postizanje poslovnih ciljeva preduzeća. HR strategija treba da obezbjedi usklađenosti oko ljudi, procesa i […]

18. Oktobra 2021.
18. Oktobra 2021.
18. Oktobra 2021.
15. Oktobra 2021.

Redefiniranje procesa strateškog planiranja

Suvremeno poslovanje u 21. stoljeću podrazumijeva sve brže tržišne promjene, koje su najčešće rezultat učestalijih promjena pri razvoju i primjeni digitalnih tehnologija. Promjene u mogućnostima primjene alata umjetne inteligencije (AI) ne dešavaju više na (više)godišnjem, nego na dnevnom nivou. Ovo […]

8. Oktobra 2021.

Networking, coworking, coliving

U tekućoj sedmici prisustvala sam Konferenciji u Budvi, koja je okupila brojne stručnjake iz različitih oblasti digitalne ekonomije iz regije Zapadni Balkan, ali i diljem svijeta. Brojni panelisti na Konferenciji o coworkingu u digitalnoj ekonomiji nesebično su učesnicima Konferencije prenosili […]

30. Septembra 2021.

Strateški pristup razvoju suradničkog tima

Razvoj suradničkog tima počinje sa odlukom strateškog menadžmenta da (ne)materijalne resurse preduzeća investira sa ciljem postizanja dugoročne uspješnosti poslovanja preduzeća. Prvi zadatak će biti kreiranje HR politike i strategije razvoja kadrova. To može biti ‘relativno’ jednostavan zadatak, pri čemu se […]

23. Septembra 2021.

Društveno odgovorni aspekti budžetiranja

Suvremeni pristup budžetiranju (finansijskom planiranju, izradi proračuna) treba da obezbjedi takav budžet (proračun) koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu odnosno mjerljivu komponentu društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Bez obzira na karakter vlasnika kapitala (javno, privatno ili socijalno preduzeće), te vrstu […]

Pratite nas na društvenim mrežama!