Pratite nas na:

Lejla Softic

23. Jula 2021.

Suradnja sa časopisom: Obrazovanje za poduzetništvo – E4E

Sa ciljem promocije značaja ulaganja u razvoj ženskog i socijalnog poduzetništva, SoftConsulting s.p. Tuzla je ostvario suradnju sa respektabilnim znanstveno-stručnim časopisom Obrazovanje za poduzetništvo – E4E. U časopisu Obrazovanje za poduzetništvo – E4E i na  Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih […]

23. Jula 2021.

Organizacijski aspekti upravljanja promjenama

Upravljanje promjenama (change management) najčešće se koristi pri razvoju (unutarnje) organizacije i digitalnoj transformaciji poslovanja. Ono što se pri tome obično zaboravlja, barem u većini domicilnih preduzeća, jeste značaj ulaganja u komunikaciju (internu i eksternu) pri upravljanju organizacijskim promjenama. Uslijed […]

21. Jula 2021.

Šta je rapport?

U NLP-u rapport (franc. riječ rapporter može značiti da se sugovornici uzajamno slično ponašaju – zrcaljenje položaja ili povećana koordinacija verbalnih i neverbalnih interakcija) je stanje kada je ostvaren empatičan odnos između sugovornika. Ostvaruje se pokazivanjem razumijevanja i poštovanja prema […]

21. Jula 2021.

Kognitivna teorija motivacije

Motivacija je stanje u kojem je pojedinac iznutra pobuđen vlastitim potrebama, porivima, željama ili motivima na određeno ponašanje, koje je usmjereno prema postizanju nekog cilja. Kognitivna teorija motivacije pretpostavlja da je ponašanje pojedinca rezultat aktivne obrade i interpretacije informacija. Motivacija […]

21. Jula 2021.
16. Jula 2021.
16. Jula 2021.
16. Jula 2021.

Organizacijske i individualne kompetencije

Kompetentnost se najčešće posmatra sa aspekta HR menadžmenta, pri čemu se obično posmatraju individualne kompetencije članova suradničkog tima. Suvremeni HR menadžment sve više pažnje posvećuje ne samo individualnim, nego i kolektivnim (organizacijskim) kompetencijama. Kompetencija se može definirati kao postizanje skupa […]

9. Jula 2021.

Značaj EI za poslovnu komunikaciju

Za uspješnu poslovnu komunikaciju veoma je važan nivo emocionalne inteligencije (EI) sugovornika, naročito ukoliko se pri tome koriste digitalni alati odnosno vrši komunikacija ‘na daljinu’. Bez obzira da li se radi o poslovnoj komunikaciji suradničkih timova (interna poslovna komunikacija) ili […]

2. Jula 2021.

Osnaživanje, timska suradnja i radna motivacija

Osnaživanje (engl. Empowerment) je relativno novi pojam koji se koristi u HR praksi na domicilnom tržištu. Trenutno sam angažovana na Projektu i surađujem sa 5 socijalnih preduzeća, gdje jedno od preduzeća zapošljava osobe sa invaliditetom. U razgovoru sa Direktoricom ovog […]

Pratite nas na društvenim mrežama!