Pratite nas na:

Lejla Softic

24. Marta 2023.

Značaj kontrolinga za poslovni razvoj

Finansijski kontroling ima ključnu ulogu u razvoju i rastu preduzeća. Cilj finansijskog kontrolinga je pružiti donosiocima odluka tačne i pravovremene finansijske informacije za povećanje profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti preduzeća. Kontroling se odnosi na proces mjerenja učinka u odnosu na standarde, […]

20. Marta 2023.

Šta je SROI?

Društveni povrat ulaganja (engl. Social return on investment, SROI) je metoda za mjerenje vrijednosti koje se tradicionalno ne odražavaju u finansijskim izvještajima, uključujući društvene, ekonomske i okolišne faktore. Koristi se za identificiranje koliko učinkovito preduzeće koristi svoj kapital i druge […]

20. Marta 2023.
20. Marta 2023.
20. Marta 2023.

Koncept skalabilnosti

Skalabilnost je izraz koji se najčešće susreće u poslovnom i finansijskom svijetu, a obično se primjenjuje na proces, proizvod, model, uslugu, sistem, veličinu podataka ili aktivnost. Riječ je o rastu koji ocjenjuje važne kriterije kako bi se odredila izvedivost i […]

20. Marta 2023.
17. Marta 2023.

Upravljanje troškovima držanja zaliha

Troškovi držanja zaliha nastaju kada preduzeće skladišti odgovarajuće zalihe za prodaju, proizvodnju ili druge potrebe. Mogu biti značajni i uključuju: troškove skladištenja, rukovanja i osiguranja zaliha, kao i troškove zastarjelosti, propadanja i krađe. Utiču na profitabilnost, novčani tok, obrtni kapital […]

10. Marta 2023.

Poslovna otpornost i održivost

Poslovna otpornost i poslovna održivost dva su koncepta koji posljednjih godina privlače sve veću pažnju donosilaca odluka, posebno u kontekstu globalnih izazova kao što su: klimatske promjene, prirodne katastrofe i ekonomska nestabilnost. Iako dijele neke sličnosti, ova dva koncepta su […]

3. Marta 2023.

Uloga CFO-a u evaluaciji projekta

Finansijski direktor (CFO) ima ključnu ulogu pri evaluaciji projekta, odnosno odgovoran je za upravljanje finansijskim resursima preduzeća i osiguravanje njihove učinkovite i djelotvorne raspodjele. To uključuje procjenu potencijalnih projekata i ulaganja odnosno određivanje hoće li razvojni projekti generirati pozitivan povrat […]

24. Februara 2023.

Prednosti nativnog oglašavanja

Nativno oglašavanje je vrsta oglašavanja koje treba izgledati što prirodnije i kao da se ne radi o oglašavanju, stoga se još naziva i prirodno ili organsko oglašavanje. Koristi se na način da se stvaraju sadržaji, tako da čitatelj ili gledatelj […]

Pratite nas na društvenim mrežama!