Pratite nas na:

Savjet dana

23. Jula 2021.

Organizacijski aspekti upravljanja promjenama

Upravljanje promjenama (change management) najčešće se koristi pri razvoju (unutarnje) organizacije i digitalnoj transformaciji poslovanja. Ono što se pri tome obično zaboravlja, barem u većini domicilnih preduzeća, jeste značaj ulaganja u komunikaciju (internu i eksternu) pri upravljanju organizacijskim promjenama. Uslijed […]
16. Jula 2021.

Organizacijske i individualne kompetencije

Kompetentnost se najčešće posmatra sa aspekta HR menadžmenta, pri čemu se obično posmatraju individualne kompetencije članova suradničkog tima. Suvremeni HR menadžment sve više pažnje posvećuje ne samo individualnim, nego i kolektivnim (organizacijskim) kompetencijama. Kompetencija se može definirati kao postizanje skupa […]
9. Jula 2021.

Značaj EI za poslovnu komunikaciju

Za uspješnu poslovnu komunikaciju veoma je važan nivo emocionalne inteligencije (EI) sugovornika, naročito ukoliko se pri tome koriste digitalni alati odnosno vrši komunikacija ‘na daljinu’. Bez obzira da li se radi o poslovnoj komunikaciji suradničkih timova (interna poslovna komunikacija) ili […]
2. Jula 2021.

Osnaživanje, timska suradnja i radna motivacija

Osnaživanje (engl. Empowerment) je relativno novi pojam koji se koristi u HR praksi na domicilnom tržištu. Trenutno sam angažovana na Projektu i surađujem sa 5 socijalnih preduzeća, gdje jedno od preduzeća zapošljava osobe sa invaliditetom. U razgovoru sa Direktoricom ovog […]
25. Juna 2021.

Metode za određivanje cijena

Formiranje cijena u značajnoj mjeri zavisi od ponude i potražnje na tržitu. Pri finansijskom upravljanju neminovno je i slijedeće pitanje: Koju metodu za određivanje cijena je potrebno koristiti, kako bi se ostvarila dugoročna finansijska stabilnost i profitabilno poslovanje preduzeća? Više […]
18. Juna 2021.

Principi finansijskog upravljanja

Ostvarenje finansijskih cijeljeva i KPI nije moguće bez primjene odgovarajućih principa finansijskog upravljanja. Preduzeće pri definisanju svoje finansijske politike istovremeno određuje i temeljne principe za njenu realizaciju odnosno principe finansijskog upravljanja. Izostanak kreiranja formalne finansijske politike za rezultat ima nepostojanje […]
11. Juna 2021.

Finansijski aspekti socijalnog poduzetništva i DOP

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) jedan je od suvremenih poslovnih trendova, pri čemu se model na kojem se zasniva poslovanje konvencionalnog (profitnog) preduzeća u značajnoj mjeri razlikuje od poslovnog modela socijalnog (neprofitnog) preduzeća. Ukoliko se ova dva poslovna modela partnerski povežu, […]
4. Juna 2021.

Upravljanje troškovima i politika kvaliteta

Racionalno finansijsko upravljanje resursima preduzeća podrazumijeva primjenu odgovarajućih principa za upravljanje troškovima, pri čemu se ne smije zanemariti značaj primjene politike kvaliteta. Kvalitet robe i usluga ima presudnu ulogu kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Posmatrati ulaganja u […]
28. Maja 2021.

Marketing zasnovan na podacima

U diskusiji se veoma često postavlja pitanje: Da li je marketing trošak ili investicija?, ali se pri tome obično zanemaruju konkretni podaci koji se koriste pri argumentaciji stavova. Marketing može biti i trošak i investicija, ali to ne zavisi od […]
21. Maja 2021.

Suvremeni pristup analizi tržišta

Suvremena analiza tržišta podrazumijeva primjenu različitih pristupa i metoda. Mogućnost da se vrši izbor između više različitih pristupa, jer samo jedan pristup ne može dati najdublje razumijevanje tržišta, ima za cilj postići potpuniji uvid pri analizi tržišta. Nadalje, metode koje […]

Pratite nas na društvenim mrežama!